قوطی پروفیل صنعتی

قوطی پروفیل صنعتی چیست ؟

قوطی صنعتی مقطع مستطیل شکل یا مربع می باشد ، پروفیل صنعتی و قوطی به نسبت مشابه غیر صنعتی خود دارای ضخامت بیشتری به نسبت انواع ساختمانی آن می باشد.

قوطی صنعتی از جنس استیل، آهن و آلومینیوم است و به طور معمول در سایز و ابعاد ۶ و ۱۲ متری تولید می شود.

کاربرد اصلی قوطی ستونی

  • به دلیل استحکام و ضخامت بسیار بالا در ساخت استراکچرهای صنعتی و در صنایع مانند پتروشیمی و نقت و گاز کاربرد دارد.
  • در سازه های عظیم مثل پل ها، تاسیسات صنعتی در کارخانه های بزرگ، برج های فلزی و … کاربرد دارد.
  • در لوازم پزشکی، لوازم آموزشی، لوازم خانگی،صنایع خودروسازی، تابلو راهنمایی رانندگی ، لوازم ورزشی و تفریحی و … کاربرد دارد.

انواع قوطی ستونی

انواع قوطی صنعتی و پروفیل صنعتی به ۵ قسمت تقسیم می شوند که عبارت است از :

پروفیل صنعتی ، پروفیل Z ، پروفیل مبلی ، پروفیل گالوانیزه و پروفیل آلومینیوم که هر کدام سایز و ابعاد و ضخامت مختلفی دارند.

قوطی پروفیل صنعتی به همراه جدول قیمت که در این صفحه آورده شده است .

قوطی پروفیل صنعتی(انبار تهران)

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهطول شاخه(متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی2*20*20انبار تهران6متر226600down-0.44%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*40انبار تهران6متر205000down-0.97%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*30*50انبار تهران6متر205000down-0.97%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*50*50انبار تهران6متر205000down-0.97%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*50*50انبار تهران6متر210000down-2.33%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*60انبار تهران6متر205000down-0.97%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*40*60انبار تهران6متر210000down-2.33%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*60*60انبار تهران6متر205000down-0.97%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی2*70*70انبار تهران6متر226000down-0.44%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*70*70انبار تهران6متر205000down-0.97%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*40*80انبار تهران6متر205000down-0.97%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*80انبار تهران6متر205000down-0.97%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*40*80انبار تهران6متر210000down-2.33%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*60*80انبار تهران6متر210000down-2.33%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*80انبار تهران6متر210000down-2.33%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*90*90انبار تهران6متر210000down-2.33%
17پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*100انبار تهران6متر205000down-0.97%
18پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*50*100انبار تهران6متر205000down-0.97%
19پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*50*100انبار تهران6متر210000down-2.33%
20پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*100انبار تهران6متر210000down-2.33%
21پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*100*100انبار تهران6متر205000down-0.97%
22پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*100*100انبار تهران6متر210000down-2.33%
23پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*100*100انبار تهران6متر210000down-2.33%
24پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*100*100انبار تهران6متر225000up7.14%
25پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*60*120انبار تهران6متر210000down-2.33%
26پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*120انبار تهران6متر210000down-2.33%
27پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*120*120انبار تهران6متر210000down-2.33%
28پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*120*120انبار تهران6متر225000up2.27%
29پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*130*130انبار تهران6متر210000down-2.33%
30پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4.5*60*140انبار تهران6مترتماس تلفنیdown-0.97%
31پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*140*140انبار تهران6متر205000down-0.97%
32پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*140*140انبار تهران6متر205000down-2.33%
33پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*140*140انبار تهران6متر210000down-2.33%
34پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*100*150انبار تهران6متر210000down-0.97%
35پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*150*150انبار تهران6متر205000down-2.33%
36پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*150*150انبار تهران6متر210000down-2.33%
37پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*150*150انبار تهران6متر210000up2.27%
38پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*150*150انبار تهران6متر225000down-2.33%
39پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*160انبار تهران6متر210000down-2.33%
40پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*160*160انبار تهران6متر210000up2.27%
41پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*160*160انبار تهران6متر225000up2.27%
42پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*180*180انبار تهران6متر225000down-2.33%
43پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*100*200انبار تهران6متر210000up2.27%
44پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*100*200انبار تهران12متر225000down-2.33%
45پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*200*200انبار تهران12متر210000up2.27%
46پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*200*200انبار تهران12متر225000up2.27%
47پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*200*200انبار تهران12متر225000up2.27%
48پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*150*250انبار تهران12متر225000up2.27%
49پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*160*250انبار تهران12متر225000down-2.33%
50پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*260*260انبار تهران12متر210000up2.27%
51پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*260*260انبار تهران12متر225000up2.27%
52پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*220*300انبار تهران12متر225000up2.27%
53پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*300*300انبار تهران12متر225000up2.27%
54پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*270*400انبار تهران12متر225000up2.27%
55پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی12*400*400انبار تهران12متر225000up

پروفیل صنعتی ۵

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر) طول(متر)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 60*6060*6056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 70*7070*7056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*8080*8056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*4080*4056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*6080*6056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 90*9090*9056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*50100*5056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*100100*10056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*100100*10056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 140*140140*14056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 150*100150*10056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 150*150150*15056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 160*160160*16056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 180*100180*10056 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 200*100200*100512 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 180*180180*180512 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%

پروفیل صنعتی ۶

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر) طول(متر)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*160200*160612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*150612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی70*7070*7066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی80*8080*8066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی90*9090*9066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*50100*5066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*100100*10066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی120*120120*120612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140612متر /6 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*100150*10066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*150150*150612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*16066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*16066 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180612متر /6 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
17پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*100200*100612مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
18پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*200612متر /6 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%
19پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*300612متر /6 مترکیلوگرمکارخانه205000up0.99%

پروفیل صنعتی ۸

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر) طول(متر)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*160812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*150812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*14086 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*18086 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*20086 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*30086 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی80*8080*8086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی90*9090*9086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*100100*10086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی120*120120*12086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*100150*10086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*150150*150812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*100180*10086 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*100200*100812 مترکیلوگرمکارخانه220000down-0.90%

پروفیل صنعتی ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر)طول(متر)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*1801012مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*1501012مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*160200*1601012مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*1601012مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140106 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180106 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*200106 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*300106 متر / 12 مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%

پروفیل صنعتی ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر)طول(متر)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001212 مترکیلوگرمکارخانه222000down-0.45%

پروفیل صنعتی ۱۴

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر)طول(متر)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001412 مترکیلوگرم-تماس تلفنی

پروفیل صنعتی ۱۶

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت(میلی متر)طول(متر)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001612 مترکیلوگرم-تماس بگیرید
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید