میلگرد آجدار


میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز  در برندها و کارخانه‌های تولیدی معتبر ارائه و عرضه می‌شود .

تعدادی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها را می‌توانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر  و آریان فولاد می باشد .

شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.

تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که  میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.

اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

میلگرد آجدار و توضیحات لازم

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار شاهرود

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم84500up9.46%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم83500up9.58%
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم82500up9.71%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم69500up

میلگرد آجدار بافق یزد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم89500up6.67%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم86000up5.65%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم82300up6.33%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم80700up6.04%
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم80700up6.04%
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم79500up4.47%
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم80700up7.74%
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم80700up7.74%
9میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم80700up7.74%
10میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم74900up8.08%
11میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم79500up6.14%

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم712000.00%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم709000.00%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم709000.00%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم709000.00%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم709000.00%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم709000.00%

میلگرد آجدار خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم 60800 down-22.35%
2میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم60800down-22.35%
3میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم56000 78300down-28.48%

میلگرد آجدار معراج کرد کوی

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم83000up16.08%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم83000up16.08%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم83000up16.08%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم83000up16.08%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم83000up16.08%

میلگرد آجدار فایکو

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم81500up8.52%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم81500up11.19%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم81500up13.19%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم81500up11.19%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم81500up11.19%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم81500up11.19%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم81500up13.19%

میلگرد آجدار کوثر اهواز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحد قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up18.68%
2میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
3میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
4میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
8میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%
9میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم79400up20.49%

میلگرد آجدار درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up6.83%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up6.65%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up6.65%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم77000up7.39%

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up8.97%
2میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000up8.97%
3میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up9.27%
4میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up9.27%
5میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up9.27%
6میلگردآجدار20میلگردآجدار1820شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000up9.27%
7میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up9.27%
8میلگردآجدار25میلگردآجدار2225شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000 up9.27%
9میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم79000up9.27%

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم84000up9.09%

میلگرد آجدار یزد - احرامیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحا بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم80000up22.51%
2میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم80000up24.42%
3میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم80000up23.46%
4میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم80000up23.46%
5میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم80000up23.46%

میلگرد آجدار آریاذوب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم 80300down-0.86%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم 80300down-0.86%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم 80300down-0.86%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1214شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم 80300down-0.86%
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1416شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم 80300down-0.86%
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم80300down-0.86%
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم80300down-0.86%
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم80300down-0.86%

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم81700up3.16%

میلگرد آجدار قزوین

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم81000up11.26%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم81000up15.22%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم81000up15.22%

میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم80500up11.81%
2میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up11.03%
3میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up11.03%
4میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم80500up11.81%
5میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
6میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
7میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
8میلگردآجدار20میلگردآجدار2020شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
9میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
10میلگردآجدار25میلگردآجدار2525شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%
11میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم80500up12.59%

میلگرد آجدار روهینا

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000up1.89%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000up1.89%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم 81000up1.89%
10میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم81000 up1.89%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم85200up7.17%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم83200up7.63%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم82900up7.94%

میلگرد آجدار قائم

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
6میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
8میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم80000up17.65%

میلگرد آجدار امیرکبیر

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up5.81%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up6.49%
5میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
6میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up6.49%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up17.14%
9میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up17.14%
12میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 82000up17.14%
13میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up4.46%
14میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2832شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 82000up17.14%

میلگرد آجدار کاشان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up3.05%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up3.05%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up3.05%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up3.05%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up5.06%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up5.06%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up5.06%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up5.06%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up5.06%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up5.06%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up5.06%
12میلگرد آجدار36میلگرد آجدار3636شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000 up5.06%
13میلگرد آجدار40میلگرد آجدار4040شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم81000up5.06%

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول استانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخهA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم84000up5.66%

میلگرد آجدار نیشابور

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد اجدار10میلگرد اجدار1010شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
2میلگرد اجدار18میلگرد اجدار1818شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
3میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
4میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
5میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
6میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
7میلگرد اجدار25میلگرد اجدار2525شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
8میلگرد اجدار28میلگرد اجدار2828شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%
9میلگرد اجدار32میلگرد اجدار3232شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 84000up5.66%

میلگرد آجدار حدید سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول استانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up8.72%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up10.96%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up11.72%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم81000up12.50%

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم87650up9.22%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

ردیفنام محصول نام محصول سایزطول استاندارد محل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 85500up8.78%
2 میلگردآجدار 16 میلگردآجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 85000up10.25%
3 میلگردآجدار 18 میلگردآجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 79000up11.11%
4میلگردآجدار 20میلگردآجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 80000up10.96%
5میلگردآجدار 22میلگردآجدار 2222 شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 78800up10.83%
6میلگردآجدار 25میلگردآجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 78800up10.83%
7میلگردآجدار 28میلگردآجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 77300upup
8میلگردآجدار 32میلگردآجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانه ذوب آهن اصفهانکیلوگرم 77300up

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم81700up11.16%

میلگرد آجدار شاهین بناب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
2میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
3میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
4میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
5میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
6میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
8میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
9میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
10میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
11میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
12میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%
13میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232A3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم83300up10.62%

میلگرد آجدار میانه

ردیفنام محصول نام محصول سایز طولاستانداردمحل بارگیری واحدبرندقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه82100up7.32%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه82100up7.32%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه 82100up7.32%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه82100up7.32%
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرممیانه82100up7.32%
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 82100up7.32%
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه 82100up7.32%
8میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 82100up7.32%
9میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 82100up7.32%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه 82100up7.32%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 82100up7.32%

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320-80250up7.94%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316-80250up7.94%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314-80250up7.94%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312-80250up7.94%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318-80250up7.94%

میلگرد آجدار سیرجان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 8سیرجان-69500down-10.32%
2میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 22سیرجان-69500down-10.32%
3میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 25سیرجان-69500down-7.33%
4میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 10سیرجان-69500down-8.55%
5میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 20سیرجان-69500down-7.33%
6میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 12سیرجان-69500down-7.33%
7میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 14سیرجان-69500down-7.33%
8میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 16سیرجان-69500down-7.33%
9میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 18سیرجان-69500down-7.33%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA327سمنان77000up3.08%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA328سمنان77000up3.17%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سمنان77000up4.65%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سمنان77000up
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سمنان77000up
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سمنان77000up
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA38سمنان77000up
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA310سمنان74800up
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سمنان74300up
10میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سمنان74300up

میلگرد آجدارکویر کاشان

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه14کاشان720000.00%
2میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه18کاشان710000.00%

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1میلگرد 8 آجدار a2میلگرد 8 آجدار a2ابهر77000up6.94%
2میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2ابهر77000up6.94%
3میلگرد 12 آجدار a2میلگرد 12 آجدار a2ابهر77000up6.94%
4میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ابهر77000up6.94%
5میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ابهر77000up6.94%
6میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ابهر77000up6.94%
7میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ابهر77000up6.94%
8میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ابهر77000up6.94%
9میلگرد 25 آجدار a3میلگرد 25 آجدار a3ابهر77000up6.94%
10میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ابهر77000up6.94%
11میلگرد 32 آجدار میلگرد 32 آجدار ابهر77000up6.94%
12میلگرد 14 آجدارمیلگرد 14 آجدارآناهیتا گیلان72000up5.88%
13میلگرد 16 آجدار میلگرد 16 آجدار آناهیتا گیلان72000up5.88%
14میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2آریان فولاد72000up5.88%
15میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3آریان فولاد72000up5.88%
16میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3آریان فولاد72000up5.88%
17میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3آریان فولاد72000up5.88%
18میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3آریان فولاد72000up5.88%
19میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3آریان فولاد72000up5.88%
20میلگرد 22 آجدار میلگرد 22 آجدار آریان فولاد72000upup
21میلگرد 25 آجدار میلگرد 25 آجدار آریان فولاد72000up
22میلگرد 28 آجدار میلگرد 28 آجدار آریان فولاد72000up
23میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارآریان فولاد72000up

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد 12 شآجدار a3میلگرد 12 شآجدار a3ذوب آهن اصفهان76300up5.24%
2میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ذوب آهن اصفهان76300upup
3میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ذوب آهن اصفهان75000upup
4میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ذوب آهن اصفهان69500upup
5میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ذوب آهن اصفهان69500upup
6میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ذوب آهن اصفهان69000upup
7میلگرد 25آجدار a3میلگرد 25آجدار a3ذوب آهن اصفهان65800upnone
8میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ذوب آهن اصفهان63500upup
9میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان69500up