میلگرد آجدار

توضیح میلگرد آجدار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان50200down-1.57%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان50500up5.21%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان50500up5.21%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان50200up1.41%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان50200up1.41%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان50200up1.41%
7میلگرد 24آجدارذوب آهن اصفهان50200up1.41%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان50200up3.29%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان50200up3.29%

 

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار ابهر43000
2میلگرد10 آجدار ابهر 41000
3میلگرد 12 آجدار ابهر41000
4میلگرد 14 آجدار ابهر41000
5میلگرد 16 آجدار ابهر41000
6میلگرد 18 آجدار ابهر41000
7میلگرد 20 آجدار ابهر41000
8میلگرد 22 آجدار ابهر41000
9میلگرد 24 آجدار ابهر41000
10میلگرد 28 آجدار ابهر41000
11میلگرد 32 آجدار ابهر41000
12میلگرد 6 آجدارامیرکبیر42500
13میلگرد 8 آجدار امیرکبیر42500
14میلگرد10 آجدار امیرکبیر42500
15میلگرد 12 آجدار امیرکبیر42000
16میلگرد 14 آجدار امیرکبیر41500
17میلگرد 16 آجدار امیرکبیر41500
18میلگرد 18 آجدار امیرکبیر41500
19میلگرد 20 آجدار امیرکبیر41500
20میلگرد 22 آجدار امیرکبیر41500
21میلگرد 24 آجدار امیرکبیر41500
22میلگرد 28 آجدار امیرکبیر41500
23میلگرد 32 آجدارامیرکبیر41800
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]