میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز  در برندها و کارخانه‌های تولیدی معتبر ارائه و عرضه می‌شود .

تعدادی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها را می‌توانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر  و آریان فولاد می باشد .

شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.

تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که  میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.

اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

میلگرد آجدار و توضیحات لازم

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار شاهرود

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم123000

میلگرد آجدار بافق یزد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
10میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500
11میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم121500

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحد قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم123000

میلگرد آجدار خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم 119100 up3.57%
2میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم119100up3.57%
3میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم119100 up

میلگرد آجدار معراج کرد کوی

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم122500
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم122500
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم122500
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم122500
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم122500

میلگرد آجدار فایکو

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم120000
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم120000
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم120000
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم120000
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1820شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم120000
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2022شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم120000
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم120000

جدولی موجود نیست


میلگرد آجدار درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
2میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم121500

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم121000 0.00%
2میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
3میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
4میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
5میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
6میلگردآجدار20میلگردآجدار1820شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
7میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
8میلگردآجدار25میلگردآجدار2225شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%
9میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1210000.00%

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
6میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
7میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم122000

میلگرد آجدار یزد - احرامیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحا بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم117700
2میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم117700
3میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم117700
4میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم117700
5میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم117700

میلگرد آجدار آریاذوب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1214شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1416شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم119500

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم127500up4.68%

میلگرد آجدار قزوین

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم118500
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم118500
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم118500

میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم 120500
2میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
3میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
4میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم120500
5میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
6میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
7میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
8میلگردآجدار20میلگردآجدار2020شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
9میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
10میلگردآجدار25میلگردآجدار2525شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500
11میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم120500

میلگرد آجدار روهینا

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000 up21.28%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000 up21.28%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000up21.28%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000 up21.28%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000 up21.28%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000up21.28%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000up21.28%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000up21.28%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم 114000up21.28%
10میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم114000up21.28%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم126000
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم126000
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم126000

میلگرد آجدار قائم

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000 up0.85%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
6میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
8میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up0.85%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم119000up

میلگرد آجدار امیرکبیر

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
5میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
6میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
9میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
12میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 119500
13میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500
14میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2832شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 119500

میلگرد آجدار کاشان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 120950
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 120950
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 120950
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
12میلگرد آجدار36میلگرد آجدار3636شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950
13میلگرد آجدار40میلگرد آجدار4040شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم120950

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

ردیفنام محصولسایزطول استانداردنام محصولمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 88شاخهA2میلگرد آجدار 8کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000 up1.68%
2میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2میلگرد آجدار10کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
3میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار12کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
4میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار14کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
5میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار16کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
6میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار18کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
7میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار20کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
8میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار22کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
9میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار25کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
10میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار28کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up1.68%
11میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار32کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم121000up

میلگرد آجدار نیشابور

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد اجدار10میلگرد اجدار1010شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
2میلگرد اجدار18میلگرد اجدار1818شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
3میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
4میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
5میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
6میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
7میلگرد اجدار25میلگرد اجدار2525شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
8میلگرد اجدار28میلگرد اجدار2828شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%
9میلگرد اجدار32میلگرد اجدار3232شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 120500up1.69%

میلگرد آجدار حدید سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول استانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم115500

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفنام محصولنام محصولسایزاستانداردطولمحل بارگیریبرند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88A2شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010A2شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم124850

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

ردیفنام محصول نام محصول سایزطول استاندارد محل بارگیری برند واحد قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 121000
2 میلگردآجدار 16 میلگردآجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 121000
3 میلگردآجدار 18 میلگردآجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000
4میلگردآجدار 20میلگردآجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000
5میلگردآجدار 22میلگردآجدار 2222 شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000
6میلگردآجدار 25میلگردآجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000
7میلگردآجدار 28میلگردآجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000
8میلگردآجدار 32میلگردآجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانه ذوب آهن اصفهانکیلوگرم 121000

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم120500

میلگرد آجدار شاهین بناب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
2میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
3میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
4میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
5میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
6میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
8میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
9میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
10میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
11میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
12میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800
13میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232A3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم121800

میلگرد آجدار میانه

ردیفنام محصول نام محصول سایز طولاستانداردمحل بارگیری واحدبرندقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه119100 0.00%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانهتماس تلفنی0.00%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه تماس تلفنی0.00%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانهتماس تلفنی0.00%
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرممیانه1191000.00%
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 119100
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه تماس تلفنی
8میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 119100
9میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 119100
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه تماس تلفنی
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 119100

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320-121350up0.17%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316-121350up0.17%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314-121350up0.17%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312-121350up0.17%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318-121350up0.17%

میلگرد آجدار سیرجان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 8سیرجان-121000
2میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 22سیرجان-121000
3میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 25سیرجان-121000
4میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 10سیرجان-121000
5میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 20سیرجان-121000
6میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 12سیرجان-121000
7میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 14سیرجان-121000
8میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 16سیرجان-121000
9میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 18سیرجان-121000

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA327سمنان126000
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA328سمنان126000
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سمنان126000
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سمنان126000
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سمنان126000
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سمنان126000
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA38سمنان126000
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA310سمنان126000
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سمنان126000
10میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سمنان126000

میلگرد آجدارکویر کاشان

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهضخامت(میل)قیمت
1میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه14کاشان118950
2میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه18کاشان118950

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)
1میلگرد 8 آجدار a2میلگرد 8 آجدار a2ابهر117500
2میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2ابهر117500
3میلگرد 12 آجدار a2میلگرد 12 آجدار a2ابهر117500
4میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ابهر117500
5میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ابهر117500
6میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ابهر117500
7میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ابهر117500
8میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ابهر117500
9میلگرد 25 آجدار a3میلگرد 25 آجدار a3ابهر117500
10میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ابهر117500
11میلگرد 32 آجدار میلگرد 32 آجدار ابهر117500
12میلگرد 14 آجدارمیلگرد 14 آجدارآناهیتا گیلان117500
13میلگرد 16 آجدار میلگرد 16 آجدار آناهیتا گیلان117500
14میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2آریان فولاد117500
15میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3آریان فولاد117500
16میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3آریان فولاد117500
17میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3آریان فولاد117500
18میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3آریان فولاد117500
19میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3آریان فولاد117500
20میلگرد 22 آجدار میلگرد 22 آجدار آریان فولاد117500
21میلگرد 25 آجدار میلگرد 25 آجدار آریان فولاد117500
22میلگرد 28 آجدار میلگرد 28 آجدار آریان فولاد117500
23میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارآریان فولاد117500

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت
1میلگرد 12 شآجدار a3میلگرد 12 شآجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
2میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
3میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
4میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
5میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
6میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
7میلگرد 25آجدار a3میلگرد 25آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
8میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ذوب آهن اصفهان121000
9میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان121000