ناودانی

توضیح ناودانی

ناودانی یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز می باشد که در دو نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد:

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گر ،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیرساخت قفسه های فولادی، سازه های سبک فولادی و… کاربرد دارد.

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶ تولید می گردد.
ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

ناودانی(فولاد ناب تبریز)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1ناودانی8فولاد ناب تبریز45100
2ناودانی10فولاد ناب تبریز45100
3ناودانی12فولاد ناب تبریز45100
4ناودانی14فولاد ناب تبریز45100
5ناودانی16فولاد ناب تبریز45100

ناودانی(بنگاه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1ناودانی 6بنگاه تهران46000
2ناودانی 8بنگاه تهران45500
3ناودانی 10بنگاه تهران45500
4ناودانی 12بنگاه تهران45500
5ناودانی 14بنگاه تهران45500
6ناودانی 16بنگاه تهران52000
7ناودانی 18بنگاه تهران52000

ناودانی(شکفته)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1ناودانی6شکفته43500
2ناودانی8شکفته43500
3ناودانی10شکفته43500
4ناودانی12شکفته43500
5ناودانی14شکفته43500
6ناودانی16شکفته43500
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]