ورق اسیدشویی

توضیح ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی

ورق اسیدشویی به فرآیندی که طی آن چربی های روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند.

ورق های اسید شویی

ورق‌های اسید شویی شده از ورق‌های سیاه (ورق های گرم نوردیده) تولید می‌شوند که طی پروسه ایی سطح رویی آنها اسید شویی می‌شوند و زغال‌های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ها گرفته می‌شود و مقداری ظاهر ورق براق‌تر می‌شود یعنی نزدیک به ورق روغنی (سرد نوردیده) است که معمولا به دو صورت رول و شیت (فابریک و برشی) تولید می شوند و در آن رول ها معمولا در دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شود ، همچنین این ورق های معمولا دارای ضخامت های ۱٫۵ تا ۶ میلیمتر می باشند.

ورق اسیدشویی

ردیفمحصول ضخامتعرضکارخانه قیمت(ریال)
1ورق اسیدشویی21000بارگیری بنگاه تهران62000
2ورق اسیدشویی21250بارگیری بنگاه تهران62000
3ورق اسیدشویی2.51000بارگیری بنگاه تهران55000
4ورق اسیدشویی2.51250بارگیری بنگاه تهران55000
5ورق اسیدشویی31000بارگیری بنگاه تهران56000
6ورق اسیدشویی31250بارگیری بنگاه تهران56000
7ورق اسیدشویی41000بارگیری بنگاه تهران56000
8ورق اسیدشویی41250بارگیری بنگاه تهران56000