ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2195000down-17.02%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2193000down-17.17%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامتتوضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران210000up27.50%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران190000up22.19%
3ورق 5*1500*6000ورق 5*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up3.28%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران157500up1.29%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.34%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-1.68%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146000down-2.01%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران154500up5.46%
9ورق20*1500*6000ورق20*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران149500up14.82%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران149500up14.82%
11ورق30*2000*6000ورق30*1500*6000اکسینبارگیری بنگاه تهران150500up8.66%
12ورق35*1500*6000ورق35*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران151000up9.03%

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(mm)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیرید
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیرید
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران186000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران184000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(mm)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدup5.94%
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدdown-0.55%
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003فولاد مبارکهرولبنگاه تهران169500down-2.30%
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران180000down-2.30%
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران170000up0.62%
6ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران170000up
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران163000up

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(mm)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدup-100.00%
2ورق سیاه 4ورق سیاه 415004فولاد مبارکهرولکارخانهتماس بگیریدup1.24%
3ورق سیاه 4ورق سیاه 41500*60004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران163000down-0.55%
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران180000down-2.30%
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران170000down
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504فولاد مبارکهشيتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت(mm)کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005فولاد مبارکهرولکارخانه137000
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006فولاد مبارکهرولکارخانه142500up4.01%
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006گیلانبرش خوردهبنگاه تهران132000up
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006فولاد مبارکهفابریککارخانهتماس بگیریدup

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008فولاد مبارکهرولکارخانه140500up3.31%
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008اکسین اهوازفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010قطعاتشیتبنگاه تهران130000down-2.26%
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010گیلانشیتبنگاه تهران130000down-2.26%
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010فولاد مبارکهرولکارخانه145500up4.68%
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010کاویانشیتبنگاه تهرانتماس بگیرید0.00%
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup-100.00%
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكکارخانه181000up
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012قطعاتشیتبنگاه تهران130000down-2.26%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 12150012فولاد مبارکهرولکارخانه147500up5.36%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدup
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهوازفابريكکارخانه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015قطعاتشیتبنگاه تهران130000down-2.26%
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015فولاد مبارکهرولکارخانه145500up3.19%
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكبنگاه تهران138500down-4.81%
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015گیلانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدdown-3.62%
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكکارخانه138500downdown
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدdown
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكکارخانه157000down
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران160000down

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانه152000up2.17%
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020کاویانفابريكکارخانه141500up2.14%
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانه143500up5.34%
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكبنگاه تهران148000up3.77%
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانه151500up5.44%
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران155000up

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025کاویانفابريكکارخانه تهران141500up2.17%
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران148000up5.34%
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكکارخانه143500up2.14%
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكکارخانه144500up1.76%
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكکارخانه تهران144500down-0.34%

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup2.14%
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكکارخانه143500up5.34%
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكبنگاه تهران148000down-1.33%
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران148000up1.76%
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكکارخانه144500up

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup-100.00%
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكکارخانه143500up2.14%
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكبنگاه تهران148100up5.33%
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكکارخانه163500up15.14%
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup-100.00%

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup2.98%
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكکارخانه155500up
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045اکسین اهوازفابريكکارخانه147500up0.34%

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050کاویانفابريكکارخانهتماس بگیریدup2.98%
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050اکسین اهوازفابريكکارخانه155500up
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس بگیریدup

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup2.78%
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060اکسین اهوازفابريكکارخانه185000up

جدولی موجود نیست

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید