ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران262000up3.33%
2ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران261000up5.17%

ورق شیت

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ورق 3*1500*6000فولادمبارکه62000down-6.77%بارگیری بنگاه تهران
2ورق 4*1500*6000فولاد مبارکه60000down-9.77%بارگیری بنگاه تهران
3ورق 5*1500*6000 فولادمبارکه60000down-10.45%بارگیری بنگاه تهران
4ورق 6*1500*6000فولادمبارکه57000down-10.66%بارگیری بنگاه تهران
5ورق8*1500*6000فولادمبارکه57000down-10.66%بارگیری بنگاه تهران
6ورق 10*1500*6000فولادمبارکه57000down-10.66%بارگیری بنگاه تهران
7ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکه57000down-10.66%بارگیری بنگاه تهران
8ورق15*1500*6000فولادمبارکه57000down-10.66%بارگیری بنگاه تهران
9ورق20*1500*6000اکسینتماس تلفنیdownبارگیری بنگاه تهران
10ورق 25*1500*6000اکسینتماس تلفنیdownبارگیری بنگاه تهران
11ورق30*1500*6000اکسینتماس تلفنیdownبارگیری بنگاه تهران
12ورق35*1500*6000اکسینتماس تلفنیdownبارگیری بنگاه تهران

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولکارخانه قیمت(ریال)توضیحات
1ورق 3*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنیبارگیری بنگاه اصفهان
2ورق 4*1500*6000فولادمبارکهتماس تلفنیبارگیری بنگاه اصفهان
3ورق 5*1500*6000 فولادمبارکه76000بارگیری بنگاه اصفهان
4ورق 6*1500*6000فولادمبارکه76500بارگیری بنگاه اصفهان
5ورق8*1500*6000فولادمبارکه74000بارگیری بنگاه اصفهان
6ورق 10*1500*6000فولادمبارکه78000بارگیری بنگاه اصفهان
7ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکه75000بارگیری بنگاه اصفهان
8ورق15*1500*6000فولادمبارکه75000بارگیری بنگاه اصفهان
9ورق20*1500*6000اکسینتماس تلفنیبارگیری بنگاه اهواز
10ورق 25*1500*6000اکسینتماس تلفنیبارگیری بنگاه اهواز
11ورق30*1500*6000اکسینتماس تلفنیبارگیری بنگاه اهواز
12ورق35*1500*6000اکسینتماس تلفنیبارگیری بنگاه اهواز