ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2122000up6.09%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2118000up3.51%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامتتوضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران965000.00%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
3ورق 5*1500*6000 ورق 5*1500*6000 فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران955000.00%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران1047000.00%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران973000.00%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران973000.00%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران987000.00%
9ورق20*2000*6000ورق20*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران1020000.00%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران1020000.00%
11ورق30*2000*6000ورق30*2000*6000اکسینبارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی0.00%
12ورق35*1500*6000ورق35*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران104500

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002فولاد مبارکهرولکارخانه-
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502فولاد مبارکهرولکارخانه-
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران122000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران118000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003فولاد مبارکهرولکارخانه
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503فولاد مبارکهرولکارخانه
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003فولاد مبارکهرولکارخانه
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران
6ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*12503فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004فولاد مبارکهرولکارخانه
2ورق سیاه 4ورق سیاه 412504فولاد مبارکهرولکارخانه
3ورق سیاه 4ورق سیاه 415004فولاد مبارکهرولکارخانه
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005فولاد مبارکهرولکارخانه
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005فولاد مبارکهفابريك_

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006فولاد مبارکهرولکارخانه
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006گیلانبرش خوردهبنگاه تهران
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006فولاد مبارکهشیت_

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008فولاد مبارکهرولکارخانه
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهفابريك_
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*20008اکسین اهواز

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010قطعاتشیتبنگاه تهران
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010گیلانشیتبنگاه تهران
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010فولاد مبارکهرولکارخانه
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010گیلانشیتبنگاه تهران
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهفابريك_
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكکارخانه
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012قطعاتشیتبنگاه تهران915000.00%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 12150012فولاد مبارکهرولکارخانه930000.00%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهفابريك_960000.00%
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران1260000.00%
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهواز1260000.00%

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015قطعاتشیتبنگاه تهران91500 91500
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015فولاد مبارکهرولکارخانه93500
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكکارخانه93000
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015گیلانفابريكبنگاه تهران
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريك_95500
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهفابريكکارخانه93500
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015کاویانفابريكکارخانه96000 96000
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران121500
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران121500

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانه
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020کاویانفابريكبنگاه تهران
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانه
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانه
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025کاویانفابريكبنگاه تهران
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030کاویانفابريكبنگاه تهران
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكکارخانه
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكبنگاه تهران
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035کاویانفابريكبنگاه تهران
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكکارخانه
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكبنگاه تهران
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكکارخانه
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكکارخانه
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045اکسین اهوازفابريكکارخانه

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050اکسین اهوازفابريكکارخانه
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران

قیمت ورق سیاه ۶۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060کاویانفابريكکارخانه
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060اکسین اهوازفابريكکارخانه

قیمت ورق سیاه ۷۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 70ورق سیاه 70 6000*15006000*150070کاویانفابريكکارخانه