قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق270000down-1.41%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5,3 70000up1.45%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق477000down-1.28%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 77000up10.00%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 98000up3.16%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق270000down-1.41%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 70000down-1.41%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل578000up1.30%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل270000down-0.71%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5,3 70000down-0.71%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل478000up1.30%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل678000up1.30%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل270000down-0.71%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل270000down-0.71%

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 70000up0.14%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 70000up0.14%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 70000up0.14%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.569000down-1.29%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.569000down-1.29%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.569000down-1.29%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)1.50down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)271000up1.43%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5 و 370000up0.72%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)271000up1.43%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)271000up1.43%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2down-100.00%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.570000down-0.71%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران370000down-0.71%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران470000down-0.71%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران2down-100.00%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران2down-100.00%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان269000down-0.72%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 69000up0.73%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان3تماس تلفنیdown-0.72%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان269000down-0.72%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان269000down

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده257000down-1.38%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 57000up1.79%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و457000up1.79%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده257000down-1.38%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده257000down-1.38%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه270000up0.72%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه270000up0.72%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه270000up0.72%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 271000up0.71%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/570500down-0.70%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها370500down-0.70%

جدولی موجود نیست