قوطی و پروفیل و چهارچوب

توضیح قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب چیست ؟

پروفیل چیست ؟

۱- تعریف پروفیل

قوطی و پروفیل و چهارچوب :معنی پروفیل از نظر لغتی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین.

 در دنیای فلزات و ساخت و ساز ، پروفیل شامل انواع مختلفی به شرح زیر می شود:

قوطی و پروفیل و چهارچوب

قوطی و پروفیل و چهارچوب

۲- انواع پروفیل

الف- پروفیل های باز

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند تسمه – تیرآهن – میلگرد – نبشی -ناودانی -هاش- چهارپهلو و…

ب- پروفیل های بسته

قوطی و پروفیل و چهارچوب : مانند لوله – قوطی – پروفیل درب و پنجره – پروفیل یو پی وی سی – پروفیل درب های کرکره برقی و…

قوطی - پروفیل - چهارچوب (تهران شرق)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت (ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق285000up1.19%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق2.5 84000up1.20%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق488000up2.33%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق5 و 6 88000up2.33%
5قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاتهران شرق10 و 8 -up2.44%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509تهران شرق284000up2.44%
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30تهران شرق2 84000up

قوطی - پروفیل - چهارچوب(جهان پروفیل پارس)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل293000up10.06%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل293000up10.06%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل2.5,3 92500up9.47%
4قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل497000up10.06%
5قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاجهان پروفیل697000up10.06%
6پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی507-508-509جهان پروفیل293000up
7چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30جهان پروفیل293000up

قوطی - پروفیل - چهارچوب (کیان پرشیا)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2 77000up4.76%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2 77000up4.76%
3چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکیکیان پرشیا2 77000up4.76%
4قوطی مربع و مستطیلتمام سایزهاکیان پرشیا2.576000down-11.63%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509کیان پرشیا2.576000down-11.63%
6چهارچوب فلزیساده - فرانسوی - مکزیکی+30کیان پرشیا2.576000down-11.63%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(صابری)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)480000up0.00%
2قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)277500up5.16%
3قوطی مربع و مستطیلهمه سایزهاصابری(خاورسوله)2.5,377500up5.16%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی )507-508-509صابری(خاورسوله)277500up5.16%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی صابری(خاورسوله)277500up5.16%

قوطی - پروفیل - چهارچوب( صدرا پروفیل تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران285000up1.19%
2قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران2.585000up1.19%
3قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران385000up1.19%
4قوطی مربع و مستطیلتمامی سایزهاصدرا پروفیل تهران485000up1.19%
5پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 صدرا پروفیل تهران285000up1.19%
6چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30صدرا پروفیل تهران285000up1.19%

قوطی - پروفیل - (اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان292500up5.11%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان2.5 91500up5.17%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزهااصفهان3تماس تلفنیup5.11%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 اصفهان292500up5.11%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30اصفهان292500up

قوطی - پروفیل - چهارچوب(گل نرده)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده257000down-1.38%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده2.5 57000up1.79%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها گل نرده3و457000up1.79%
4پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 گل نرده257000down-1.38%
5چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی+30گل نرده257000down-1.38%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(کارخانه های متفرقه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها متفرقه277500up6.16%
2پروفیل درب و پنجره (سپری - لنگه دری - کلافی ) 507-508-509 متفرقه277500up6.16%
3چهارچوب فلزی ساده - فرانسوی - مکزیکی متفرقه277500up6.16%

قوطی - پروفیل - چهارچوب(انبار تهران)

ردیفمحصول سایزضخامت (mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها 294500up8.62%
2قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها2/594500up8.62%
3قوطی مربع و مستطیل تمامی سایز ها394500up8.62%

جدولی موجود نیست