تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود. مانند(تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و … ) .

در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

تسمه

تسمه

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه نوردی

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامت(mm)عرض (mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهنوردی520st33بنگاه تهران115000up9.52%
2تسمهتسمهنوردی525st33بنگاه تهران115000up9.52%
3تسمهتسمهنوردی530st33بنگاه تهران115000up9.52%
4تسمهتسمهنوردی540st33بنگاه تهران115000up9.52%
5تسمهتسمهنوردی550st33بنگاه تهران115000up9.52%
6تسمهتسمهنوردی560st33بنگاه تهران115000up9.52%
7تسمهتسمهنوردی5-st33بنگاه تهران115000up9.52%

تسمه ماشینکاری

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامت(mm)عرض(mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهماشینکاری6100st37بنگاه تهران160000up3.23%
2تسمهتسمهماشینکاری3--st37بنگاه تهران208000down-2.35%
3تسمهتسمهماشینکاری320st37بنگاه تهران208000down-2.35%
4تسمهتسمهماشینکاری325st37بنگاه تهران208000down-2.35%
5تسمهتسمهماشینکاری330st37بنگاه تهران208000down-2.35%
6تسمهتسمهماشینکاری335st37بنگاه تهران208000down-2.35%
7تسمهتسمهماشینکاری340st37بنگاه تهران208000down-2.35%
8تسمهتسمهماشینکاری345st37بنگاه تهران208000down-2.35%
9تسمهتسمهماشینکاری350st37بنگاه تهران208000down-2.35%
10تسمهتسمهماشینکاری355st37بنگاه تهران208000down-2.35%
11تسمهتسمهماشینکاری360st37بنگاه تهران208000down-2.35%
12تسمهتسمهماشینکاری420st37بنگاه تهران180000up1.69%
13تسمهتسمهماشینکاری425st37بنگاه تهران180000up1.69%
14تسمهتسمهماشینکاری430st37بنگاه تهران180000up1.69%
15تسمهتسمهماشینکاری435st37بنگاه تهران180000up1.69%
16تسمهتسمهماشینکاری440st37بنگاه تهران180000up1.69%
17تسمهتسمهماشینکاری445st37بنگاه تهران180000up1.69%
18تسمهتسمهماشینکاری450st37بنگاه تهران180000up1.69%
19تسمهتسمهماشینکاری455st37بنگاه تهران180000up1.69%
20تسمهتسمهماشینکاری460st37بنگاه تهران180000up1.69%
21تسمهتسمهماشینکاری520st37بنگاه تهران165000up5.10%
22تسمهتسمهماشینکاری5100st37بنگاه تهران165000up5.10%
23تسمهتسمهماشینکاری525st37بنگاه تهران165000up5.10%
24تسمهتسمهماشینکاری530st37بنگاه تهران165000up5.10%
25تسمهتسمهماشینکاری535st37بنگاه تهران165000up5.10%
26تسمهتسمهماشینکاری540st37بنگاه تهران165000up5.10%
27تسمهتسمهماشینکاری545st37بنگاه تهران165000up5.10%
28تسمهتسمهماشینکاری550st37بنگاه تهران165000up5.10%
29تسمهتسمهماشینکاری555st37بنگاه تهران165000up5.10%
30تسمهتسمهماشینکاری560st37بنگاه تهران165000up5.10%
31تسمهتسمهماشینکاری580st37بنگاه تهران165000up5.10%
32تسمهتسمهماشینکاری580st37بنگاه تهران165000up5.10%
33تسمهتسمهماشینکاری620st37بنگاه تهران160000up3.23%
34تسمهتسمهماشینکاری625st37بنگاه تهران160000up3.23%
35تسمهتسمهماشینکاری630st37بنگاه تهران160000up3.23%
36تسمهتسمهماشینکاری635st37بنگاه تهران160000up3.23%
37تسمهتسمهماشینکاری640st37بنگاه تهران160000up3.23%
38تسمهتسمهماشینکاری645st37بنگاه تهران160000up3.23%
39تسمهتسمهماشینکاری650st37بنگاه تهران160000up3.23%
40تسمهتسمهماشینکاری655st37بنگاه تهران160000up3.23%
41تسمهتسمهماشینکاری660st37بنگاه تهران160000up3.23%
42تسمهتسمهماشینکاری660st37بنگاه تهران160000up3.23%
43تسمهتسمهماشینکاری680st37بنگاه تهران160000up3.23%
44تسمهتسمهماشینکاری8100st37بنگاه تهران160000up3.23%
45تسمهتسمهماشینکاری8120st37بنگاه تهران160000up3.23%
46تسمهتسمهماشینکاری830st37بنگاه تهران160000up3.23%
47تسمهتسمهماشینکاری840st37بنگاه تهران160000up3.23%
48تسمهتسمهماشینکاری850st37بنگاه تهران160000up3.23%
49تسمهتسمهماشینکاری860st37بنگاه تهران160000up3.23%
50تسمهتسمهماشینکاری880st37بنگاه تهران160000up3.23%
51تسمهتسمهماشینکاری10100st37بنگاه تهران160000up3.23%
52تسمهتسمهماشینکاری10120st37بنگاه تهران160000up3.23%
53تسمهتسمهماشینکاری1040st37بنگاه تهران160000up3.23%
54تسمهتسمهماشینکاری1050st37بنگاه تهران160000up3.23%
55تسمهتسمهماشینکاری1060st37بنگاه تهران160000up3.23%
56تسمهماشینکاری1080st37بنگاه تهران160000up3.23%
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید