تسمه

تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود مانند: تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و …

گریتینگ یکی از محصولات مهم تولیدی تسمه است که نوعی شبکه فولادی می باشد و در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

تسمه

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه های فلزی در صنایع های گوناگونی نظیر : کارخانجات تولید سفال و آجر ، شیشه ، صنایع فلزی و پروفیل و … کاربردهای زیادی دارد .

 

تسمه نوردی

  • اکسل
ردیف
نام محصول
نام محصول
طول(متر)
ضخامت(میلی متر)
عرض (میلی متر)
آلیاژ
تحویل
قیمت
1
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
20میل
st33
بنگاه تهران
down-16.59%
137,620تومان
2
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
25میل
st33
بنگاه تهران
down-8.25%
137,620تومان
3
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
30میل
st33
بنگاه تهران
down-8.25%
137,620تومان
4
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
40میل
st33
بنگاه تهران
down-8.25%
137,620تومان
5
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
50میل
st33
بنگاه تهران
down-8.25%
137,620تومان
6
تسمه
تسمه نوردی
6متر
5میل
60میل
st33
بنگاه تهران
down-8.25%
137,620تومان

تسمه ماشینکاری

  • اکسل
ردیف
نام محصول
نام محصول
حالت
ضخامت(میلی متر)
عرض(میلی متر)
آلیاژ
تحویل
قیمت
1
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
--
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
2
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
20میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
3
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
25میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
4
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
30میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
5
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
6
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
7
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
8
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
9
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
10
تسمه
تسمه
ماشینکاری
3میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
11
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
20میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
12
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
25میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
13
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
30میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
14
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
15
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
16
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
17
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
18
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
19
تسمه
تسمه
ماشینکاری
4میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
20
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
20میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
21
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
22
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
25میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
23
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
30میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
24
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
35میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
25
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
26
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
45میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
27
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
28
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
55میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
29
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down-17.22%
215,230تومان
30
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
31
تسمه
تسمه
ماشینکاری
5میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
32
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
20میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
33
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
25میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
34
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
30میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
35
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
36
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
37
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
38
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
39
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
40
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
41
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
42
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
80میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
43
تسمه
تسمه
ماشینکاری
6میل
100میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
44
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
45
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
120میل
st37
بنگاه تهران
down
260,000تومان
46
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
30میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
47
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
48
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
49
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
50
تسمه
تسمه
ماشینکاری
8میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
51
تسمه
تسمه
ماشینکاری
10میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
52
تسمه
تسمه
ماشینکاری
10میل
120میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
53
تسمه
تسمه
ماشینکاری
10میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
54
تسمه
تسمه
ماشینکاری
10میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
55
تسمه
تسمه
ماشینکاری
10میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
56
تسمه
ماشینکاری
10میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
215,230تومان
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید