تسمه

تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود مانند: تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و …

گریتینگ یکی از محصولات مهم تولیدی تسمه است که نوعی شبکه فولادی می باشد و در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

تسمه

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه های فلزی در صنایع های گوناگونی نظیر : کارخانجات تولید سفال و آجر ، شیشه ، صنایع فلزی و پروفیل و … کاربردهای زیادی دارد .

 

تسمه نوردی

  • اکسل
ردیف
نام محصول
نام محصول
طول(متر)
ضخامت(میلی متر)
عرض (میلی متر)
آلیاژ
تحویل
قیمت
1
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 20میل)
6متر
5میل
20میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال
2
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 25میل)
6متر
5میل
25میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال
3
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 30میل)
6متر
5میل
30میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال
4
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 40میل)
6متر
5میل
40میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال
5
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 50میل)
6متر
5میل
50میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال
6
تسمه
تسمه نوردی 5میل (عرض 60میل)
6متر
5میل
60میل
st33
بنگاه تهران
up1.27%
160,000ریال

تسمه ماشینکاری

  • اکسل
ردیف
نام محصول
نام محصول
حالت
ضخامت(میلی متر)
عرض(میلی متر)
آلیاژ
تحویل
قیمت
1
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل)
ماشینکاری
3میل
--
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
2
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 20میل)
ماشینکاری
3میل
20میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
3
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 25میل)
ماشینکاری
3میل
25میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
4
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 30میل)
ماشینکاری
3میل
30میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
5
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 35میل)
ماشینکاری
3میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
6
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
3میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
7
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 45میل)
ماشینکاری
3میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
8
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
3میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
9
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 55میل)
ماشینکاری
3میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
10
تسمه
تسمه ماشینکاری (3 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
3میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
11
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 20میل)
ماشینکاری
4میل
20میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
12
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 25میل)
ماشینکاری
4میل
25میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
13
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 30میل)
ماشینکاری
4میل
30میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
14
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 35میل)
ماشینکاری
4میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
15
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
4میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
16
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 45میل)
ماشینکاری
4میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
17
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
4میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
18
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 55میل)
ماشینکاری
4میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
19
تسمه
تسمه ماشینکاری (4 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
4میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
20
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 20میل)
ماشینکاری
5میل
20میل
st37
بنگاه تهران
down-3.57%
259,000ریال
21
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 100میل)
ماشینکاری
5میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down-3.57%
259,000ریال
22
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 25میل)
ماشینکاری
5میل
25میل
st37
بنگاه تهران
down-3.57%
259,000ریال
23
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 30میل)
ماشینکاری
5میل
30میل
st37
بنگاه تهران
down-3.57%
259,000ریال
24
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 35میل)
ماشینکاری
5میل
35میل
st37
بنگاه تهران
down-3.57%
259,000ریال
25
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
5میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
26
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 45میل)
ماشینکاری
5میل
45میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
27
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
5میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
28
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 55میل)
ماشینکاری
5میل
55میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
29
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
5میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
30
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 80میل)
ماشینکاری
5میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
259,000ریال
31
تسمه
تسمه ماشینکاری (5 میل عرض 80میل)
ماشینکاری
5میل
80میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
32
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 20میل)
ماشینکاری
6میل
20میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
33
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 25میل)
ماشینکاری
6میل
25میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
34
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 30میل)
ماشینکاری
6میل
30میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
35
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 35میل)
ماشینکاری
6میل
35میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
36
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
6میل
40میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
37
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 45میل)
ماشینکاری
6میل
45میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
38
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
6میل
50میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
39
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 55میل)
ماشینکاری
6میل
55میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
40
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
6میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
41
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
6میل
60میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
42
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 80میل)
ماشینکاری
6میل
80میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
43
تسمه
تسمه ماشینکاری (6 میل عرض 100میل)
ماشینکاری
6میل
100میل
st37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
44
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 100میل)
ماشینکاری
8میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
45
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 120میل)
ماشینکاری
8میل
120میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
46
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 30میل)
ماشینکاری
8میل
30میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
47
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
8میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
48
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
8میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
49
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
8میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
50
تسمه
تسمه ماشینکاری (8 میل عرض 80میل)
ماشینکاری
8میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
51
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 100میل)
ماشینکاری
10میل
100میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
52
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 120میل)
ماشینکاری
10میل
120میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
53
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 40میل)
ماشینکاری
10میل
40میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
54
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 50میل)
ماشینکاری
10میل
50میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
55
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 60میل)
ماشینکاری
10میل
60میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
56
تسمه
تسمه ماشینکاری (10 میل عرض 80میل)
ماشینکاری
10میل
80میل
st37
بنگاه تهران
down
270,000ریال
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید