سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری نورد سجاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران140000down-7.89%
2سپریسپری4نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-7.89%
3سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown-7.89%
4سپریسپری5نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران140000down
5سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
6سپریسپری6نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران140000down
7سپریسپری3نورد سجاد6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown

سپری اسپیرال

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
1سپریسپری3اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2سپریسپری4اسپیرال6 متریکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

سپری شکفته

ردیفنشم محصولسپریسایزبرندطول شاخه(m)محل تحویلواحدقیمت
1سپریسپری5شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس تلفنی
2سپریسپری4شکفته6 متریکارخانهکیلوگرمتماس تلفنی

 

 

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید