لوله جدار چاه

توضیح لوله جدار چاه

لوله جدار چاه :جلوگیری از ریزش دیواره ی چاه
جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن
جلوگیری از آشفته شدن جریان در چاه
محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته می‌شود
جلوگیری از ورود شن‌ها از درون مخزن به درون چاه و آلوده کردن جریان
جدا کردن لایه های کم فشار از پر فشار
جلوگیری از ورود سیالات ناخواسته به درون چاه

لوله جدار چاه

اندازه‌های مختلف لوله جدار چاه

اندازه‌های مختلف لوله جداری این اندازه بر اساس ترتیب قرار گیری می‌باشد:
لوله جداری پایه: ۴۰ تا ۴۳ اینچ
لوله جداری دوم: ۵/۸ ۱۸ اینچ
لوله جداری سوم: ۳/۸ ۱۳ اینچ
لوله جداری چهارم: ۷ اینچ

جدولی موجود نیست