لوله جدار چاه

توضیح لوله جدار چاه

لوله جدار چاه :جلوگیری از ریزش دیواره ی چاه
جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن
جلوگیری از آشفته شدن جریان در چاه
محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته می‌شود
جلوگیری از ورود شن‌ها از درون مخزن به درون چاه و آلوده کردن جریان
جدا کردن لایه های کم فشار از پر فشار
جلوگیری از ورود سیالات ناخواسته به درون چاه

لوله جدار چاه

اندازه‌های مختلف لوله جدار چاه

اندازه‌های مختلف لوله جداری این اندازه بر اساس ترتیب قرار گیری می‌باشد:
لوله جداری پایه: ۴۰ تا ۴۳ اینچ
لوله جداری دوم: ۵/۸ ۱۸ اینچ
لوله جداری سوم: ۳/۸ ۱۳ اینچ
لوله جداری چهارم: ۷ اینچ

جدولی موجود نیست

لوله جدار چاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولسایز ( اینچ)حالتضخامت (میلی متر)برندقیمتتغییرات قیمت
1لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان106 متر3میلاصفهانتماس بگیریدdown-3.92%
2لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان106 متر4میلاصفهانتماس بگیریدdown-3.92%
3لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر106 متر4میلملایرتماس بگیریدdown
4لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان106 متر5میلاصفهان196000down
5لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر106 متر5میلملایرتماس بگیریدdown
6لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان106 متر6میلاصفهان196000down
7لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر106 متر6میلملایرتماس بگیریدdown
8لوله جدار چاه 6لوله جدار چاه 6106 متر6میلکویرتماس بگیریدdown

لوله جدار چاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولسایز ( اینچ)حالتضخامت(میلی متر)برندقیمتتغییرات قیمت
1لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان126 متر4میلاصفهانتماس بگیریدdown-4.88%
2لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر126 متر4میلملایرتماس بگیریدdown
3لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان126 متر5میلاصفهان195000down
4لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر126 متر5میلملایرتماس بگیریدdown
5لوله جدار چاه قزوینلوله جدار چاه قزوین126 متر5میلقزوینتماس بگیرید down
6لوله جدار چاه قزوینلوله جدار چاه قزوین126 متر6میلقزوینتماس بگیریدdown
7لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر126 متر6میلملایرتماس بگیریدdown
8لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان126 متر6میلاصفهان195000down

لوله جدار چاه ۱۴

ردیفنام محصولنام محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت (میلی متر)برندقیمت
1لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر146 متر4میلملایرتماس بگیرید
2لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان146 متر4میلاصفهانتماس بگیرید
3لوله جدار چاه مشهدلوله جدار چاه مشهد146 متر5میلمشهدتماس بگیرید
4لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان146 متر5میلاصفهانتماس بگیرید
5لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر146 متر5میلملایرتماس بگیرید
6لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان146 متر6میلاصفهانتماس بگیرید
7لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر146 متر6میلملایرتماس بگیرید
8لوله جدار چاه مشهدلوله جدار چاه مشهد146 متر6میلمشهدتماس بگیرید

لوله جدار چاه ۱۶

ردیفنام محصولنام محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میلی متر)برندقیمت
1لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان166 متر4میلاصفهانتماس بگیرید
2لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر166 متر4میلملایرتماس بگیرید
3لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر166 متر5میلملایرتماس بگیرید
4لوله جدار چاه اصفهانلوله جدار چاه اصفهان166 متر6میلاصفهانتماس بگیرید
5لوله جدار چاه ملایرلوله جدار چاه ملایر166 متر6میلملایرتماس بگیرید
6لوله جدار چاه 8لوله جدار چاه 8166 متر8میلکویرتماس بگیرید

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید