لوله مبلی

لوله مبلی چیست ؟

پروفیل مبلی ، از مهمترین دسته های پروفیل ، هستند که به دلیل خصوصیات عالی ، استفاده گسترده ای در صنایع و تولیداتی از قبیل خودروسازی ، مبلمان و صندلی ، اگزوز ، کانکس و کانتینر ، دوچرخه سازی و لوازم خانگی و … پیدا کرده اند

ازدیگر ویژگی های این محصول میتوان به کیفیت سطحی مطلوب و خاصیت آبکاری شدن نیز اشاره کرد.

تغییر در مقاطع لوله نیز از طریق عبور آن از قالب صورت می گیرد. در این روش ابتدا قالبی که سوراخ داخلی آن به شکل مقطع درخواستی است و سپس لوله ها ابتدا سرکوبی شده و سپس بوسیله دستگاه کشش از این قالب عبور داده میشود و این باعث تغییر مقطع لوله یا پروفیل میگردد.

نکته مهم اینکه عمل کشش جزو فرآیندهای سردکاری محسوب میشود و در نتیجه مقاومت خمشی لوله مبلی یا پروفیل را بالا میبرد ، از این رو گاهی لازم است جهت رسیدن به خواص مطلوب قطعه از عملیات حرارتی به عنوان فرآیند مکمل استفاده شود

خصوصیات لوله مبلی :

  • دقت ابعادی مطلوب در قطر و ضخامت،
  • تنوع ابعادی
  • جوش پذیری
  • فرم پذیری عالی
  • کیفیت سطحی مطلوب
  • قابلیت آبکاری شدن


لوله مبلی کارخانه موفق تهران

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1لولهلوله13موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
2لولهلوله16موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
3لولهلوله20موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
4لولهلوله25موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
5لولهلوله32موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
6لولهلوله42موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%
7لولهلوله48موفق1/5_0/7میل265000down-1.49%

لوله مبلی درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت(میلی متر)سایزمحل بارگیریقیمت
1لوله مبلی 13لوله مبلی 136متر0.7میل13کارخانهتماس بگیرید
2لوله مبلی 16لوله مبلی 166متر0.7میل16کارخانهتماس بگیرید
3لوله مبلی 18لوله مبلی 186متر0.7میل18کارخانهتماس بگیرید
4لوله مبلی 20لوله مبلی 206متر0.7میل20کارخانهتماس بگیرید
5لوله مبلی 32لوله مبلی 326متر0.7میل32کارخانهتماس بگیرید

لوله مبلی ۰/۵ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت(میلی متر)وزن(کیلوگرم)محل بارگیریقیمت
1لوله مبلی قطر 10لوله مبلی قطر 106متر0.5میل0.73کارخانه خلیج فارستماس بگیرید
2لوله مبلی قطر 13لوله مبلی قطر 136متر0.5میل0.95کارخانه خلیج فارستماس بگیرید
3لوله مبلی قطر 16لوله مبلی قطر 166متر0.5میل1.1کارخانه خلیج فارستماس بگیرید
4لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر0.5میل1.4کارخانه خلیج فارستماس بگیرید
5لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر0.5میل1.6کارخانه خلیج فارستماس بگیرید
6لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر0.5میل1.8کارخانه خلیج فارستماس بگیرید

لوله مبلی ۰/۹ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت(میلی متر)وزن(کیلوگرم)محل بارگیریقیمت
1لوله مبلی قطر 10لوله مبلی قطر 106متر0.9میل1.3کارخانه خلیج فارس271000
2لوله مبلی قطر 13لوله مبلی قطر 136متر0.9میل1.7کارخانه خلیج فارس271000
3لوله مبلی قطر 16لوله مبلی قطر 166متر0.9میل2.1کارخانه خلیج فارس271000
4لوله مبلی قطر 18لوله مبلی قطر 186متر0.9میل2.3کارخانه خلیج فارس271000
5لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر0.9میل2.6کارخانه خلیج فارس271000
6لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر0.9میل2.9کارخانه خلیج فارس271000
7لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر0.9میل3.3کارخانه خلیج فارس271000
8لوله مبلی قطر 32لوله مبلی قطر 326متر0.9میل4.2کارخانه خلیج فارس271000
9لوله مبلی قطر 35لوله مبلی قطر 356متر0.9میل4.6کارخانه خلیج فارس271000
10لوله مبلی قطر 38لوله مبلی قطر 386متر0.9میل5کارخانه خلیج فارس271000
11لوله مبلی قطر 42لوله مبلی قطر 426متر0.9میل5.5کارخانه خلیج فارس271000
12لوله مبلی قطر 45لوله مبلی قطر 456متر0.9میل5.9کارخانه خلیج فارس271000
13لوله مبلی قطر 48لوله مبلی قطر 486متر0.9میل6.3کارخانه خلیج فارس271000
14لوله مبلی قطر 50لوله مبلی قطر 506متر0.9میل6.6کارخانه خلیج فارس271000
15لوله مبلی قطر 60لوله مبلی قطر 606متر0.9میل7.9کارخانه خلیج فارس271000

لوله مبلی ۱ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت(میلی متر)وزن(کیلوگرم)محل بارگیریقیمت
1لوله مبلی قطر 10لوله مبلی قطر 106متر1میل1.5کارخانه خلیج فارس271000
2لوله مبلی قطر 13لوله مبلی قطر 136متر1میل2کارخانه خلیج فارس271000
3لوله مبلی قطر 16لوله مبلی قطر 166متر1میل2.4کارخانه خلیج فارس271000
4لوله مبلی قطر 18لوله مبلی قطر 186متر1میل2.7کارخانه خلیج فارس271000
5لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر1میل3کارخانه خلیج فارس271000
6لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر1میل3.3کارخانه خلیج فارس271000
7لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر1میل3.7کارخانه خلیج فارس271000
8لوله مبلی قطر 32لوله مبلی قطر 326متر1میل4.7کارخانه خلیج فارس271000
9لوله مبلی قطر 35لوله مبلی قطر 356متر1میل5.2کارخانه خلیج فارس271000
10لوله مبلی قطر 38لوله مبلی قطر 386متر1میل5.6کارخانه خلیج فارس271000
11لوله مبلی قطر 42لوله مبلی قطر 426متر1میل6.2کارخانه خلیج فارس271000
12لوله مبلی قطر 45لوله مبلی قطر 456متر1میل6.6کارخانه خلیج فارس271000
13لوله مبلی قطر 48لوله مبلی قطر 486متر1میل7کارخانه خلیج فارس271000

لوله مبلی ۱/۲۵ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت (میلی متر)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمت
1لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر1.25میل3.7کارخانه خلیج فارس271000
2لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر1.25میل4.1کارخانه خلیج فارس271000
3لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر1.25میل4.6کارخانه خلیج فارس271000
4لوله مبلی قطر 28لوله مبلی قطر 286متر1.25میل5.2کارخانه خلیج فارس271000
5لوله مبلی قطر 32لوله مبلی قطر 326متر1.25میل5.9کارخانه خلیج فارس271000
6لوله مبلی قطر 35لوله مبلی قطر 356متر1.25میل6.5کارخانه خلیج فارس271000
7لوله مبلی قطر 38لوله مبلی قطر 386متر1.25میل7کارخانه خلیج فارس271000
8لوله مبلی قطر 42لوله مبلی قطر 426متر1.25میل7.8کارخانه خلیج فارس271000
9لوله مبلی قطر 45لوله مبلی قطر 456متر1.25میل8.3کارخانه خلیج فارس271000
10لوله مبلی قطر 48لوله مبلی قطر 486متر1.25میل8.9کارخانه خلیج فارس271000
11لوله مبلی قطر 50لوله مبلی قطر 506متر1.25میل9.2کارخانه خلیج فارس271000
12لوله مبلی قطر 50لوله مبلی قطر 506متر1میل7.4کارخانه خلیج فارس271000
13لوله مبلی قطر 54لوله مبلی قطر 546متر1.25میل10کارخانه خلیج فارس271000
14لوله مبلی قطر 60لوله مبلی قطر 606متر1میل8.9کارخانه خلیج فارس271000

لوله مبلی ۱/۵ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)ضخامت(میلی متر)وزن(کیلوگرم)بارگیری محلقیمت
1لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر1.5میل4.4کارخانه خلیج فارس271000
2لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر1.5میل4.8کارخانه خلیج فارس271000
3لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر1.5میل5.5کارخانه خلیج فارس271000
4لوله مبلی قطر 32لوله مبلی قطر 326متر1.5میل7کارخانه خلیج فارس271000
5لوله مبلی قطر 35لوله مبلی قطر 356متر1.5میل7.7کارخانه خلیج فارس271000
6لوله مبلی قطر 38لوله مبلی قطر 386متر1.5میل8.3کارخانه خلیج فارس271000
7لوله مبلی قطر 42لوله مبلی قطر 426متر1.5میل9.2کارخانه خلیج فارس271000
8لوله مبلی قطر 45لوله مبلی قطر 456متر1.5میل9.9کارخانه خلیج فارس271000
9لوله مبلی قطر 48لوله مبلی قطر 486متر1.5میل10.5کارخانه خلیج فارس271000
10لوله مبلی قطر 50لوله مبلی قطر 506متر1.5میل11.2کارخانه خلیج فارس271000
11لوله مبلی قطر 54لوله مبلی قطر 546متر1.5میل11.9کارخانه خلیج فارس271000
12لوله مبلی قطر 60لوله مبلی قطر 606متر1.5میل13.2کارخانه خلیج فارس271000
13لوله مبلی قطر 63.5لوله مبلی قطر 63.56متر1.5میل14کارخانه خلیج فارس271000

لوله مبلی ۷۰ خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولطول (متر)ضخامت (میلی متر)وزن (کیلوگرم)محل بارگیریقیمت
1لوله مبلی قطر 10لوله مبلی قطر 106متر70میل1کارخانه خلیج فارس271000
2لوله مبلی قطر 13لوله مبلی قطر 136متر70میل1.4کارخانه خلیج فارس271000
3لوله مبلی قطر 16لوله مبلی قطر 166متر70میل1.7کارخانه خلیج فارس271000
4لوله مبلی قطر 18لوله مبلی قطر 186متر70میل1.9کارخانه خلیج فارس271000
5لوله مبلی قطر 20لوله مبلی قطر 206متر70میل2.1کارخانه خلیج فارس271000
6لوله مبلی قطر 22لوله مبلی قطر 226متر70میل2.3کارخانه خلیج فارس271000
7لوله مبلی قطر 25لوله مبلی قطر 256متر70میل2.6کارخانه خلیج فارس271000
8لوله مبلی قطر 32لوله مبلی قطر 326متر70میل3.3کارخانه خلیج فارس271000
9لوله مبلی قطر 35لوله مبلی قطر 356متر70میل3.6کارخانه خلیج فارس271000
10لوله مبلی قطر 38لوله مبلی قطر 386متر70میل4کارخانه خلیج فارس271000
11لوله مبلی قطر 42لوله مبلی قطر 426متر70میل4.4کارخانه خلیج فارس271000
12لوله مبلی قطر 60لوله مبلی قطر 606متر70میل6.2کارخانه خلیج فارس271000

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید