میلگرد آجدار

توضیح میلگرد آجدار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهانتماس تلفنیup-100.00%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان61500down-1.60%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنیup-100.00%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان59500down-3.25%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنیup-100.00%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان59500down-3.25%
7میلگرد 24آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنیdown
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنیdown
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنیdown

 

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار ابهر-
2میلگرد10 آجدار ابهر -
3میلگرد 12 آجدار ابهر-
4میلگرد 14 آجدار ابهر62000
5میلگرد 16 آجدار ابهر62000
6میلگرد 18 آجدار ابهر62000
7میلگرد 20 آجدار ابهر62000
8میلگرد 22 آجدار ابهر62000
9میلگرد 24 آجدار ابهر62000
10میلگرد 28 آجدار ابهر62000
11میلگرد 32 آجدار ابهر62000
12میلگرد 6 آجدارامیرکبیرتماس تلفنی
13میلگرد 8 آجدار امیرکبیرتماس تلفنی
14میلگرد10 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
15میلگرد 12 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
16میلگرد 14 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
17میلگرد 16 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
18میلگرد 18 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
19میلگرد 20 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
20میلگرد 22 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
21میلگرد 24 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
22میلگرد 28 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
23میلگرد 32 آجدارآریان فولادتماس تلفنی