میلگرد آج دار

توضیح میلگرد آج دار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان49000up40.00%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان349000up40.00%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
7میلگرد 25 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان49000up40.00%

میلگرد آجدار (شاهین بناب)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 10 آجدار شاهین بناب47000up63.19%
2میلگرد 12 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
3میلگرد 14 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
4میلگرد 16 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
5میلگرد 18 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
6میلگرد 20 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
7میلگرد 22 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
8میلگرد 25 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
9میلگرد 28 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
10میلگرد 32 آجدار شاهین بناب47000up64.91%

میلگرد آجدار (پرشین)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار پرشینتماس تلفنی
2میلگرد10 آجدار پرشین42500
3میلگرد 12 آجدار پرشینتماس تلفنی
4میلگرد 14 آجدار پرشینتماس تلفنی
5میلگرد 16 آجدار پرشین42500
6میلگرد 18 آجدار پرشین42500
7میلگرد 20 آجدار پرشین42500
8میلگرد 22 آجدار پرشین42500
9میلگرد 25 آجدار پرشین42500
10میلگرد 28 آجدار پرشینتماس تلفنی
11میلگرد 32 آجدار پرشینتماس تلفنی