میلگرد آج دار

توضیح میلگرد آج دار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان51800up13.85%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان51800up13.85%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان51800up13.85%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان51800up21.88%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان351800up21.88%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%
7میلگرد 25 آجدارذوب آهن اصفهان51800up21.88%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%

میلگرد آجدار (شاهین بناب)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 10 آجدار شاهین بناب47100up0.21%
2میلگرد 12 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
3میلگرد 14 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
4میلگرد 16 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
5میلگرد 18 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
6میلگرد 20 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
7میلگرد 22 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
8میلگرد 25 آجدار شاهین بناب47200up0.43%
9میلگرد 28 آجدار شاهین بناب47000up64.91%
10میلگرد 32 آجدار شاهین بناب47000up64.91%

میلگرد آجدار (پرشین)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار پرشین0
2میلگرد10 آجدار پرشین
3میلگرد 12 آجدار پرشین44550
4میلگرد 14 آجدار پرشین44500
5میلگرد 16 آجدار پرشین44000
6میلگرد 18 آجدار پرشین44000
7میلگرد 20 آجدار پرشین44000
8میلگرد 22 آجدار پرشین44000
9میلگرد 25 آجدار پرشین44000
10میلگرد 28 آجدار پرشین44000
11میلگرد 32 آجدار پرشین