میلگرد آجدار

توضیح میلگرد آجدار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهانتماس تلفنی up0.99%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان51000down-0.80%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنی down-0.80%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهانتماس تلفنی down-0.80%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان49800down-0.80%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان49800down-0.80%
7میلگرد 24آجدارذوب آهن اصفهان49800down
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان49800down
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان49800down

 

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار ابهر49100
2میلگرد10 آجدار ابهر 49100
3میلگرد 12 آجدار ابهر49100
4میلگرد 14 آجدار ابهر49100
5میلگرد 16 آجدار ابهر49100
6میلگرد 18 آجدار ابهر49100
7میلگرد 20 آجدار ابهر49100
8میلگرد 22 آجدار ابهر49100
9میلگرد 24 آجدار ابهر49100
10میلگرد 28 آجدار ابهر49100
11میلگرد 32 آجدار ابهر49100
12میلگرد 6 آجدارامیرکبیرتماس تلفنی
13میلگرد 8 آجدار امیرکبیرتماس تلفنی
14میلگرد10 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
15میلگرد 12 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
16میلگرد 14 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
17میلگرد 16 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
18میلگرد 18 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
19میلگرد 20 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
20میلگرد 22 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
21میلگرد 24 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
22میلگرد 28 آجدار آریان فولادتماس تلفنی
23میلگرد 32 آجدارآریان فولادتماس تلفنی