میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز  در برندها و کارخانه‌های تولیدی معتبر ارائه و عرضه می‌شود .

تعدادی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها را می‌توانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر  و آریان فولاد می باشد .

شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.

تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که  میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.

اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

میلگرد آجدار و توضیحات لازم

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار شاهرود

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم132000down-1.86%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم131000down-1.87%
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرم130000down-1.89%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 مترA3کارخانهشاهرودکیلوگرمتماس بگیریدdown

میلگرد آجدار بافق یزد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم148500up
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم140500up
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم137500up
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم134700up
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم134700up
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم133500up
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم133500up
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم133500up
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم133500up
10میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم133500
11میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 مترA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم134000

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیریدdown-0.74%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیریدdown-0.76%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیریدdown-0.76%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرمتماس بگیریدdown-0.77%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم134000down-0.77%
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم131000down-0.77%
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم131000down-0.77%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down-0.77%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down-0.77%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 مترA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم129000down

میلگرد آجدار خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم133000up8.13%
2میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم133000up8.13%
3میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم133000up8.13%

میلگرد آجدار معراج کرد کوی

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم132500down-2.93%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم132500down-2.93%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم132500down-2.93%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم132500down-2.93%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم132500down-2.93%

میلگرد آجدار فایکو

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متری)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهفایکوکیلوگرمتماس بگیریدdown-1.55%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهفایکوکیلوگرم127000down-1.55%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم127000down-1.55%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1618شاخه 12 مترA3کارخانهفایکوکیلوگرم127000down-1.55%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1820شاخه 12 مترA3کارخانهفایکوکیلوگرم127000down-1.55%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2022شاخه 12 مترA3کارخانهفایکوکیلوگرم127000down
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرمتماس بگیریدdown

جدولی موجود نیست


میلگرد آجدار درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم132500up0.38%

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
2میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 مترA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
3میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
4میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 مترA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
5میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
6میلگردآجدار20میلگردآجدار1820شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
7میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
8میلگردآجدار25میلگردآجدار2225شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%
9میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم130000down-2.99%

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم134000down-0.74%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم135500down-0.73%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 مترA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم132000down-0.75%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم133000down-0.75%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم132000down-0.75%
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 مترA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم130000down-1.52%

میلگرد آجدار یزد - احرامیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحا بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
2میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
3میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
4میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
5میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500

میلگرد آجدار آریاذوب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متری)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم140000down-1.41%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم135500down-1.45%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم132000down-1.49%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1214شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم129000down-1.53%
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1416شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم129000down-1.53%
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1618شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم129000down-1.53%
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم129000down-1.53%
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم129000down-1.53%

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متری)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم136500down-1.09%

میلگرد آجدار قزوین

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول (متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA2کارخانهقزوینکیلوگرم132000up2.33%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA2کارخانهقزوینکیلوگرم132000up2.33%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA2کارخانهقزوینکیلوگرمتماس بگیریدup

میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 مترA2_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
2میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
3میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
4میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 مترA2_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
5میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
6میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
7میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
8میلگردآجدار20میلگردآجدار2020شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
9میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
10میلگردآجدار25میلگردآجدار2525شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%
11میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 مترA3_آریان فولادکیلوگرم130000down-4.41%

میلگرد آجدار روهینا

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%
10میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 مترA3کارخانهروهیناکیلوگرم130000down-7.14%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریواحدبرندقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرمنورد گرم سمنان145000up0.69%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرمنورد گرم سمنان136500down-2.50%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرمنورد گرم سمنان134500down-1.47%

میلگرد آجدار قائم

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
6میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
8میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 مترA3کارخانهقائمکیلوگرم130500up3.57%

میلگرد آجدار امیرکبیر

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول (متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم134500up5.91%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم133500up5.12%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم133000up4.72%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
5میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
6میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم132500up4.33%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم132500up4.33%
9میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
12میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم132500up4.33%
13میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%
14میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2832شاخه 12 مترA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم130500up2.76%

میلگرد آجدار کاشان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم137950up9.48%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم135950up7.90%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم135950up7.90%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم133950up6.31%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم133950up6.31%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم132950up5.52%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم132950up5.52%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم132950up5.52%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم132950up5.52%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم132950up5.52%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم134950up1.50%
12میلگرد آجدار36میلگرد آجدار3636شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم140950up6.02%
13میلگرد آجدار40میلگرد آجدار4040شاخه 12 مترA3کارخانهکاشانکیلوگرم144950up9.03%

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

ردیفنام محصولطول (متر)استانداردسایزنام محصولمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8شاخهA28میلگرد آجدار 8کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
2میلگرد آجدار10شاخه 12 مترA210میلگرد آجدار10کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
3میلگرد آجدار12شاخه 12 مترA312میلگرد آجدار12کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
4میلگرد آجدار14شاخه 12 مترA314میلگرد آجدار14کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
5میلگرد آجدار16شاخه 12 مترA316میلگرد آجدار16کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
6میلگرد آجدار18شاخه 12 مترA318میلگرد آجدار18کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
7میلگرد آجدار20شاخه 12 مترA320میلگرد آجدار20کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
8میلگرد آجدار22شاخه 12 مترA322میلگرد آجدار22کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
9میلگرد آجدار25شاخه 12 مترA325میلگرد آجدار25کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
10میلگرد آجدار28شاخه 12 مترA328میلگرد آجدار28کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%
11میلگرد آجدار32شاخه 12 مترA332میلگرد آجدار32کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم128000down-2.29%

میلگرد آجدار نیشابور

ردیفنام محصولنام محصولطول (متر)سایزاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد اجدار10میلگرد اجدار10شاخه 12 متر10A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
2میلگرد اجدار18میلگرد اجدار18شاخه 12 متر18A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
3میلگرد اجدار20میلگرد اجدار20شاخه 12 متر20A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
4میلگرد اجدار20میلگرد اجدار20شاخه 12 متر20A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
5میلگرد اجدار22میلگرد اجدار22شاخه 12 متر22A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
6میلگرد اجدار22میلگرد اجدار22شاخه 12 متر22A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
7میلگرد اجدار25میلگرد اجدار25شاخه 12 متر25A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
8میلگرد اجدار28میلگرد اجدار28شاخه 12 متر28A3کارخانهنیشابورکیلوگرم129500down-0.61%
9میلگرد اجدار32میلگرد اجدار32شاخه 12 متر32A3کارخانهنیشابورکیلوگرمتماس بگیریدdown

میلگرد آجدار حدید سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول (متر)محل بارگیریاستانداردبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترکارخانهA2حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 مترکارخانهA2حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترکارخانهA3حدید سیرجانکیلوگرم127500down-1.16%

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفنام محصولنام محصولسایزاستانداردطول(متر)محل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88A2شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم139850down-2.10%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010A2شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم137850down-2.13%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم135350down-2.17%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم134850down-2.18%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم134850down-2.18%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم134850down-2.18%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم134850down-2.18%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم134850down-2.18%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرم135150down-2.17%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828A3شاخه 12 مترکارخانهراد همدانکیلوگرمتماس بگیریدdown

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول (متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم140000up2.94%
2 میلگردآجدار 16 میلگردآجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم136000up2.26%
3 میلگردآجدار 18 میلگردآجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم133000down-2.21%
4میلگردآجدار 20میلگردآجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم133000down-2.21%
5میلگردآجدار 22میلگردآجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم134000down-1.47%
6میلگردآجدار 25میلگردآجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم134000down-1.47%
7میلگردآجدار 28میلگردآجدار 2828شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم133000down-2.21%
8میلگردآجدار 32میلگردآجدار 3232شاخه 12 مترA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم133000down-2.21%

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 مترA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم132000up6.19%

میلگرد آجدار شاهین بناب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیریدdown-1.47%
2میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 مترA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم134500down-1.26%
3میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیریدdown-1.26%
4میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 مترA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم133000down-1.13%
5میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم133000down-1.13%
6میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
8میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
9میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
10میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
11میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down-1.13%
12میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down
13میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 مترA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم131500down

میلگرد آجدار میانه

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(متر)استانداردمحل بارگیریواحدمیانهقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانهتماس بگیریدdown-1.14%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار1414شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرمبرند130000down-1.14%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانکیلوگرممیانه130000down-1.14%
8میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
9میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down-1.14%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 مترA3بنگاه تهرانکیلوگرممیانه130000down-1.14%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 مترA3کارخانهکیلوگرممیانه130000down

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(ميلی متر )قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320-138250up0.95%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316-138250up0.95%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314-138250up0.95%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312-138250up0.95%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318-138250up0.95%

میلگرد آجدار سیرجان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA2میلگرد آجدار کارخانهA28سیرجان-133000up2.31%
2میلگرد آجدار کارخانهA2میلگرد آجدار کارخانهA210سیرجان-133000up2.31%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سیرجان-133000up2.31%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سیرجان-133000up2.31%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سیرجان-133000up2.31%
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سیرجان-133000up2.31%
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سیرجان-133000up2.31%
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA322سیرجان-133000up2.31%
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سیرجان-133000up2.31%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA38سمنان145000
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA310سمنان136500
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سمنان134500
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سمنانتماس بگیرید
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سمنانتماس بگیرید
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سمنانتماس بگیرید
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سمنانتماس بگیرید
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سمنانتماس بگیرید
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA327سمنانتماس بگیرید
10میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA328سمنان تماس بگیرید

میلگرد آجدارکویر کاشان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه14کاشان1495000.00%
2میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه18کاشان1495000.00%

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میلی متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1میلگرد 8 آجدار a2میلگرد 8 آجدار a2ابهر130000down-2.99%
2میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2ابهر130000down-2.99%
3میلگرد 12 آجدار a2میلگرد 12 آجدار a2ابهر130000down-2.99%
4میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
5میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
6میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
7میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
8میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ابهر134000up3.08%
9میلگرد 25 آجدار a3میلگرد 25 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
10میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ابهر130000down-2.99%
11میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارابهر130000down-2.99%
12میلگرد 14 آجدارمیلگرد 14 آجدارآناهیتا گیلان130000down-2.99%
13میلگرد 16 آجدارمیلگرد 16 آجدارآناهیتا گیلان130000downdown
14میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2آریان فولاد130000downdown
15میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3آریان فولاد130000downdown
16میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3آریان فولاد130000downdown
17میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3آریان فولاد130000downdown
18میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3آریان فولاد130000downdown
19میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3آریان فولاد130000downdown
20میلگرد 22 آجدارمیلگرد 22 آجدارآریان فولاد130000downdown
21میلگرد 25 آجدارمیلگرد 25 آجدارآریان فولاد130000downdown
22میلگرد 28 آجدارمیلگرد 28 آجدارآریان فولاد130000downdown
23میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارآریان فولاد130000down

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت (میلی متر)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
2میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
3میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
4میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
5میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
6میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
7میلگرد 25آجدار a3میلگرد 25آجدار a3ذوب آهن اصفهان 131000up1.95%
8میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ذوب آهن اصفهان131000up1.95%
9میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان131000up1.95%

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید