میلگرد آج دار

توضیح میلگرد آج دار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان45000up18.42%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان45000up21.62%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان45000up21.62%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان45000up26.40%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان345000up21.62%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان45000up30.43%
7میلگرد 25 آجدارذوب آهن اصفهان45000up21.62%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان45000up33.53%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان45000up32.35%

ورق سیاه برشی

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ورق 3*1500*6000فولادمبارکه52000up8.33%
2ورق 4*1500*6000فولاد مبارکه52000up6.12%
3ورق 5*1500*6000 فولادمبارکه51000down-1.92%
4ورق 6*1500*6000فولادمبارکه51500up8.42%
5ورق8*1500*6000فولادمبارکه50500down-0.98%
6ورق 10*1500*6000فولادمبارکه50500down-0.98%
7ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکه50500down-0.98%
8ورق15*1500*6000فولادمبارکه50500down-0.98%
9ورق20*1500*6000اکسین49000up13.95%
10ورق 30*1500*6000اکسین49000up13.95%

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار ابهر47000
2میلگرد10 آجدار ابهر 47000
3میلگرد 12 آجدار ابهر46000
4میلگرد 14 آجدار ابهر46000
5میلگرد 16 آجدار ابهر46000
6میلگرد 18 آجدار ابهر46000
7میلگرد 20 آجدار ابهر46000
8میلگرد 22 آجدار ابهر46000
9میلگرد 25 آجدار ابهر46000
10میلگرد 28 آجدار ابهر0
11میلگرد 32 آجدار ابهر