میلگرد آج دار

توضیح میلگرد آج دار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان32500up2.04%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان32900up3.30%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان32900up3.30%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان29100up3.01%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان29100up3.01%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان29100up3.01%
7میلگرد 25 آجدارذوب آهن اصفهان29100up3.01%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان28600up1.24%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان28600up1.24%

میلگرد آجدار (شاهین بناب)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 10 آجدار شاهین بناب28800up0.70%
2میلگرد 12 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
3میلگرد 14 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
4میلگرد 16 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
5میلگرد 18 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
6میلگرد 20 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
7میلگرد 22 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
8میلگرد 25 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
9میلگرد 28 آجدار شاهین بناب28500up0.71%
10میلگرد 32 آجدار شاهین بناب28500up0.71%

میلگرد آجدار (پرشین)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار پرشینتماس تلفنی
2میلگرد10 آجدار پرشین29000
3میلگرد 12 آجدار پرشین28600
4میلگرد 14 آجدار پرشین27700
5میلگرد 16 آجدار پرشین27600
6میلگرد 18 آجدار پرشین27600
7میلگرد 20 آجدار پرشین27600
8میلگرد 22 آجدار پرشین27600
9میلگرد 25 آجدار پرشین27600
10میلگرد 28 آجدار پرشین28200
11میلگرد 32 آجدار پرشین28200