میلگرد آج دار

توضیح میلگرد آج دار

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولکارخانهقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان37500down-27.61%
2میلگرد 14 آجدارذوب آهن اصفهان37500down-27.61%
3میلگرد 16 آجدارذوب آهن اصفهان37500down-27.61%
4میلگرد 18 آجدارذوب آهن اصفهان37500down-27.61%
5میلگرد 20 آجدارذوب آهن اصفهان338500down-25.68%
6میلگرد 22 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%
7میلگرد 25 آجدارذوب آهن اصفهان38000down-26.64%
8میلگرد 28 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%
9میلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان0down-100.00%

میلگرد آجدار (شاهین بناب)

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1میلگرد 10 آجدار شاهین بناب39000down-17.20%
2میلگرد 12 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
3میلگرد 14 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
4میلگرد 16 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
5میلگرد 18 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
6میلگرد 20 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
7میلگرد 22 آجدار شاهین بناب39000down-17.02%
8میلگرد 25 آجدار شاهین بناب39000down-17.37%
9میلگرد 28 آجدار شاهین بناب38000down-19.15%
10میلگرد 32 آجدار شاهین بناب38000down-19.15%

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولکارخانهقیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 آجدار ابهر0
2میلگرد10 آجدار ابهر 0
3میلگرد 12 آجدار ابهر0
4میلگرد 14 آجدار ابهر41700
5میلگرد 16 آجدار ابهر41700
6میلگرد 18 آجدار ابهر41700
7میلگرد 20 آجدار ابهر41700
8میلگرد 22 آجدار ابهر41700
9میلگرد 25 آجدار ابهر41700
10میلگرد 28 آجدار ابهر0
11میلگرد 32 آجدار ابهر