میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز  در برندها و کارخانه‌های تولیدی معتبر ارائه و عرضه می‌شود .

تعدادی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها را می‌توانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر  و آریان فولاد می باشد .

شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.

تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که  میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.

اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

میلگرد آجدار و توضیحات لازم

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار شاهرود

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم98000down-12.11%

میلگرد آجدار بافق یزد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم109500up6.31%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم106000down-3.20%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم103900down-5.11%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم100700down-8.04%
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
10میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%
11میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم99500down-9.13%

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم97000down-14.91%

میلگرد آجدار خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم 99000 down-13.16%
2میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم99000down-13.16%
3میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم99000 78300down-13.16%

میلگرد آجدار معراج کرد کوی

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم102300down-9.87%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم102300down-9.87%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم102300down-9.87%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم102300down-9.87%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم102300down-9.87%

میلگرد آجدار فایکو

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم96000down-12.73%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم96000down-12.73%

جدولی موجود نیست


میلگرد آجدار درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
2میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم100000down-10.31%

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500 up790.41%
2میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%
3میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500 up790.41%
4میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%
5میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%
6میلگردآجدار20میلگردآجدار1820شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%
7میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500 up790.41%
8میلگردآجدار25میلگردآجدار2225شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%
9میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم97500up790.41%

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
6میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
7میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم99000down-10.00%

میلگرد آجدار یزد - احرامیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحا بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم98000down-14.04%
2میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم98000down-14.04%
3میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم98000down-14.04%
4میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم98000down-14.04%
5میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم98000down-14.04%

میلگرد آجدار آریاذوب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1214شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1416شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم95000down-15.93%

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم103500down-10.93%

میلگرد آجدار قزوین

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم95000down-3.06%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم91000down-7.14%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم91000down-7.14%

میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
2میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
3میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
4میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
5میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
6میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
7میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
8میلگردآجدار20میلگردآجدار2020شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
9میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
10میلگردآجدار25میلگردآجدار2525شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%
11میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم98000up4.26%

میلگرد آجدار روهینا

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000up16.05%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000up16.05%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000up16.05%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم 94000up16.05%
10میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم94000 up16.05%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم103000up6.19%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم1025000up973.30%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم102000up6.81%

میلگرد آجدار قائم

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
6میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
8میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم95500down-7.28%

میلگرد آجدار امیرکبیر

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
5میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
6میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
9میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
12میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
13میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%
14میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2832شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 94500down-10.60%

میلگرد آجدار کاشان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000 up11.11%
12میلگرد آجدار36میلگرد آجدار3636شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%
13میلگرد آجدار40میلگرد آجدار4040شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم90000up11.11%

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

ردیفنام محصولسایزطول استانداردنام محصولمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 88شاخهA2میلگرد آجدار 8کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
2میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2میلگرد آجدار10کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
3میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار12کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
4میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار14کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
5میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار16کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
6میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار18کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
7میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار20کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
8میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار22کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
9میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار25کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
10میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار28کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%
11میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار32کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم103000down-9.65%

میلگرد آجدار نیشابور

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد اجدار10میلگرد اجدار1010شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
2میلگرد اجدار18میلگرد اجدار1818شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
3میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
4میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
5میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
6میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
7میلگرد اجدار25میلگرد اجدار2525شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
8میلگرد اجدار28میلگرد اجدار2828شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%
9میلگرد اجدار32میلگرد اجدار3232شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 98200down-7.53%

میلگرد آجدار حدید سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول استانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم97000up19.75%

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم102900down-9.54%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

ردیفنام محصول نام محصول سایزطول استاندارد محل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 95000down-7.77%
2 میلگردآجدار 16 میلگردآجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 95000down-7.77%
3 میلگردآجدار 18 میلگردآجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%
4میلگردآجدار 20میلگردآجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%
5میلگردآجدار 22میلگردآجدار 2222 شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%
6میلگردآجدار 25میلگردآجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%
7میلگردآجدار 28میلگردآجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%
8میلگردآجدار 32میلگردآجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانه ذوب آهن اصفهانکیلوگرم 95000down-7.77%

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم100000down-13.04%

میلگرد آجدار شاهین بناب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
2میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
3میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
4میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
5میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
6میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
8میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
9میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
10میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
11میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
12میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%
13میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232A3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم100000down-9.50%

میلگرد آجدار میانه

ردیفنام محصول نام محصول سایز طولاستانداردمحل بارگیری واحدبرندقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه99500up7.57%
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه99500up7.57%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه 99500up7.57%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه99500up7.57%
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرممیانه99500up7.57%
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 99500up7.57%
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه 99500up7.57%
8میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 99500up7.57%
9میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 99500up7.57%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه 99500up7.57%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 99500up7.57%

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320-102900down-2.51%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316-102900down-2.51%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314-102900down-2.51%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312-102900down-2.51%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318-102900down-2.51%

میلگرد آجدار سیرجان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 8سیرجان-97000down-3.00%
2میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 22سیرجان-97000down-3.00%
3میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 25سیرجان-97000down-3.00%
4میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 10سیرجان-97000down-3.00%
5میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 20سیرجان-97000down-3.00%
6میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 12سیرجان-97000down-3.00%
7میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 14سیرجان-97000down-3.00%
8میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 16سیرجان-97000down-3.00%
9میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 18سیرجان-97000down-3.00%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA327سمنان995000up829.91%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA328سمنان995000up829.91%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سمنان995000up829.91%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سمنان995000up829.91%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سمنان995000up829.91%
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سمنان995000up829.91%
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA38سمنان995000up829.91%
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA310سمنان995000up829.91%
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سمنان995000up829.91%
10میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سمنان995000up829.91%

میلگرد آجدارکویر کاشان

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه14کاشان105000up16.67%
2میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه18کاشان105000up16.67%

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1میلگرد 8 آجدار a2میلگرد 8 آجدار a2ابهر77000up6.94%
2میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2ابهر101000up31.17%
3میلگرد 12 آجدار a2میلگرد 12 آجدار a2ابهر101000up31.17%
4میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ابهر101000up31.17%
5میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ابهر101000up31.17%
6میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ابهر101000up31.17%
7میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ابهر101000up31.17%
8میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ابهر101000up31.17%
9میلگرد 25 آجدار a3میلگرد 25 آجدار a3ابهر101000up31.17%
10میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ابهر101000up31.17%
11میلگرد 32 آجدار میلگرد 32 آجدار ابهر101000up31.17%
12میلگرد 14 آجدارمیلگرد 14 آجدارآناهیتا گیلان101000up40.28%
13میلگرد 16 آجدار میلگرد 16 آجدار آناهیتا گیلان101000up40.28%
14میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2آریان فولاد101000up40.28%
15میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3آریان فولاد101000up40.28%
16میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3آریان فولاد101000up40.28%
17میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3آریان فولاد101000up40.28%
18میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3آریان فولاد101000up40.28%
19میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3آریان فولاد101000up40.28%
20میلگرد 22 آجدار میلگرد 22 آجدار آریان فولاد101000up40.28%
21میلگرد 25 آجدار میلگرد 25 آجدار آریان فولاد101000up40.28%
22میلگرد 28 آجدار میلگرد 28 آجدار آریان فولاد101000up40.28%
23میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارآریان فولاد101000up40.28%

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمت
1میلگرد 12 شآجدار a3میلگرد 12 شآجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
2میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
3میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
4میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
5میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
6میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
7میلگرد 25آجدار a3میلگرد 25آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
8میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ذوب آهن اصفهان105000
9میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهان105000