میلگرد آجدار

میلگرد آجدار در بازرگانی تهران آهن به قیمت روز  در برندها و کارخانه‌های تولیدی معتبر ارائه و عرضه می‌شود .

تعدادی از کارخانه‌هایی که قیمت محصولات آن‌ها را می‌توانید در لیست زیر جستجو کنید شرکت ذوب آهن ، ابهر و امیرکبیر  و آریان فولاد می باشد .

شرکت بازرگانی تهران آهن یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از ۱۵ سال سابقه است که خود را متعهد به مشتریان عزیز می داند.

تهران آهن با پایبندی به سه اصل ، خرید امن ، آسان و ارزان موفق به ارسال آهن آلات به تمامی پروژه ها در استان ها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با توجه با اعتبار شرکت تهران آهن این آسودگی خاطر را به شما می دهیم که  میلگرد به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه می کنیم ، که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران می باشد.

اگر یک بار از بازرگانی تهران آهن خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

میلگرد آجدار و توضیحات لازم

میلگرد آج دار آهن یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود.

میلگرد آج دار

میلگرد آج دار

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌ های(I)شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

میلگرد آجدار شاهرود

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
3میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم136000

میلگرد آجدار بافق یزد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
10میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000
11میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم132000

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحد قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
6میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
7میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم125500

میلگرد آجدار خلیج فارس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم 133000up8.13%
2میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم133000up8.13%
3میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهخلیج فارسکیلوگرم133000up8.13%

میلگرد آجدار معراج کرد کوی

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم139500
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم139500
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم139500
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم139500
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم139500

میلگرد آجدار فایکو

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم132000
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم132000
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم132000
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم132000
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1820شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم132000
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2022شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم132000
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم132000

جدولی موجود نیست


میلگرد آجدار درپاد تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
2میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم137500

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
2میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
3میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1330000.00%
4میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA2کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم1330000.00%
5میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
6میلگردآجدار20میلگردآجدار1820شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
7میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
8میلگردآجدار25میلگردآجدار2225شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000 0.00%
9میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم133000

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم136500 0.00%
2میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
3میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
4میلگرد آجدار10میلگرد آجدار810شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
5میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
6میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
7میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
9میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
12میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم1365000.00%
13میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم136500

میلگرد آجدار یزد - احرامیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحا بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
2میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
3میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
4میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500
5میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهیزد - احرامیانکیلوگرم128500

میلگرد آجدار آریاذوب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1214شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
5میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1416شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
6میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1618شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
7میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000
8میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم131000

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیری برندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم136500down-3.53%

میلگرد آجدار قزوین

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیری برند واحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرمتماس بگیرید
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرمتماس بگیرید
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم128000 down-5.51%
2میلگردآجدار10میلگردآجدار1010شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم128500down-5.17%
3میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم128500down-5.19%
4میلگردآجدار12میلگردآجدار1212شاخه 12 متریA2_آریان فولادکیلوگرم128000down-5.26%
5میلگردآجدار14میلگردآجدار1414شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم126000down-5.26%
6میلگردآجدار16میلگردآجدار1616شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرمتماس بگیریدdown-5.26%
7میلگردآجدار18میلگردآجدار1818شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرمتماس بگیریدdown-5.26%
8میلگردآجدار20میلگردآجدار2020شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرمتماس بگیریدdown
9میلگردآجدار22میلگردآجدار2222شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم126000down
10میلگردآجدار25میلگردآجدار2525شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم126000down
11میلگردآجدار28میلگردآجدار2828شاخه 12 متریA3_آریان فولادکیلوگرم126000down

میلگرد آجدار روهینا

ردیفنام محصولنام محصولسایز طولاستانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمت
1میلگرد آجدار8میلگرد آجدار88شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرم تماس بگیرید
10میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهروهیناکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردبرندمحل بارگیریواحدقیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3نورد گرم سمنانکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3نورد گرم سمنانکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3نورد گرم سمنانکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار قائم

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم1320000.00%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 131000
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
5میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
6میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
7میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرمتماس بگیرید
8میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم131000
9میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم131000

میلگرد آجدار امیرکبیر

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 124500down-7.78%
2میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2 کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 124500down-7.78%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown-7.92%
4میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 122000down
5میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown-7.92%
6میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
8میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
9میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
10میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
11میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 122000down
12میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3بنگاه تهران امیرکبیرکیلوگرم تماس بگیریدdown
13میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 122000down
14میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2832شاخه 12 متریA3کارخانه امیرکبیرکیلوگرم 122000down

میلگرد آجدار کاشان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم142450up2.52%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم138950up0.72%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 138950up2.21%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم136950up1.48%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم136950up1.48%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم135950up0.74%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم135950up0.74%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 135950up0.74%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم135950up0.74%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم 135950up0.74%
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم136950up1.48%
12میلگرد آجدار36میلگرد آجدار3636شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم138950up2.96%
13میلگرد آجدار40میلگرد آجدار4040شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم138950up2.96%

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

ردیفنام محصولسایزطول استانداردنام محصولمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 88شاخهA2میلگرد آجدار 8کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم144000 up5.19%
2میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2میلگرد آجدار10کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم142000up3.70%
3میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار12کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم140000up3.70%
4میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار14کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم140000up3.70%
5میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار16کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
6میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار18کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
7میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار20کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
8میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار22کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
9میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار25کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
10میلگرد آجدار2828شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار28کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up3.70%
11میلگرد آجدار3232شاخه 12 متریA3میلگرد آجدار32کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 140000up

میلگرد آجدار نیشابور

ردیفنام محصول نام محصول سایز طول استانداردمحل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد اجدار10میلگرد اجدار1010شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم تماس بگیرید0.00%
2میلگرد اجدار18میلگرد اجدار1818شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم 1322000.00%
3میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانه نیشابورکیلوگرم تماس بگیرید0.00%
4میلگرد اجدار20میلگرد اجدار2020شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید0.00%
5میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 1322000.00%
6میلگرد اجدار22میلگرد اجدار2222شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 132200
7میلگرد اجدار25میلگرد اجدار2525شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 132200
8میلگرد اجدار28میلگرد اجدار2828شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
9میلگرد اجدار32میلگرد اجدار3232شاخه 12 متری A3کاخانهنیشابورکیلوگرم 133900

میلگرد آجدار حدید سیرجان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول استانداردمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم141000up1.81%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم139000up1.83%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم138000up1.85%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000up1.86%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000 up
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000 up
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000 up
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000 up
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم137000 up

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفنام محصولنام محصولسایزاستانداردطولمحل بارگیریبرند واحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88A2شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم136250down-6.20%
2میلگرد آجدار10میلگرد آجدار1010A2شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم134250down-7.57%
3میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131750down-6.39%
4میلگرد آجدار14میلگرد آجدار1414A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131250down-6.42%
5میلگرد آجدار16میلگرد آجدار1616A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131250down-6.42%
6میلگرد آجدار18میلگرد آجدار1818A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131250down-6.42%
7میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131250down-6.42%
8میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131250down-6.42%
9میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131550down-6.40%
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828A3شاخه 12 متریکارخانهراد همدانکیلوگرم131550down-6.40%

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

ردیفنام محصول نام محصول سایزطول استاندارد محل بارگیری برند واحد قیمت تغییرات قیمت
1میلگرد آجدار12میلگرد آجدار1212شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 144000 0.00%
2 میلگردآجدار 16 میلگردآجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 1320000.00%
3 میلگردآجدار 18 میلگردآجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 1320000.00%
4میلگردآجدار 20میلگردآجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 1320000.00%
5میلگردآجدار 22میلگردآجدار 2222 شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 128500 0.00%
6میلگردآجدار 25میلگردآجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 132000
7میلگردآجدار 28میلگردآجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم 128500
8میلگردآجدار 32میلگردآجدار 3232شاخه 12 متریA3کارخانه ذوب آهن اصفهانکیلوگرم 128500

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید0.00%
2میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم1310000.00%
3میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید0.00%
4میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم131000 0.00%
5میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم1310000.00%
6میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم131000
7میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم131000
8میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم131000
9میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متری A3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد آجدار شاهین بناب

ردیفنام محصولنام محصولسایزطولاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم130000down-7.80%
2میلگرد آجدار 8میلگرد آجدار 88شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم130000down-7.80%
3میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم139200 0.00%
4میلگرد آجدار 10میلگرد آجدار 1010شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1387000.00%
5میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم 1387000.00%
6میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
7میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
8میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
9میلگرد آجدار 20میلگرد آجدار 2020شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
10میلگرد آجدار 22میلگرد آجدار 2222شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
11میلگرد آجدار 25میلگرد آجدار 2525شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
12میلگرد آجدار 28میلگرد آجدار 2828شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم1370000.00%
13میلگرد آجدار 32میلگرد آجدار 3232A3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم137000

میلگرد آجدار میانه

ردیفنام محصول نام محصول سایز طولاستانداردمحل بارگیری واحدبرندقیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار 14میلگرد آجدار 1414شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه121600
2میلگرد آجدار 12میلگرد آجدار 1212شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانهتماس تلفنیdown-8.02%
3میلگرد آجدار 16میلگرد آجدار 1616شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانه 121600down-8.02%
4میلگرد آجدار 18میلگرد آجدار 1818شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرم میانهتماس تلفنیdown
5میلگرد آجدار20میلگرد آجدار2020شاخه 12 متری A3کارخانهکیلوگرممیانه121600down
6میلگرد آجدار22میلگرد آجدار2222شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه 121600down
7میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه تماس تلفنیdown
8میلگرد آجدار25میلگرد آجدار2525شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه تماس تلفنیdown
9میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه تماس تلفنیdown
10میلگرد آجدار28میلگرد آجدار2828شاخه 12 متری A3بنگاه تهران کیلوگرم میانه تماس تلفنیdown
11میلگرد آجدار32میلگرد آجدار3232شاخه 12 متری A3کارخانه کیلوگرم میانه تماس تلفنیdown

میلگرد آجدار راد همدان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320-1402500.00%
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316-1402500.00%
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314-1402500.00%
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312-1407500.00%
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318-1402500.00%

میلگرد آجدار سیرجان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 8سیرجان-1385000.00%
2میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 22سیرجان-1345000.00%
3میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 25سیرجان-1345000.00%
4میلگرد آجدار کارخانهA2 میلگرد آجدار کارخانهA2 10سیرجان-1365000.00%
5میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 20سیرجان-1345000.00%
6میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 12سیرجان-1355000.00%
7میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 14سیرجان-1345000.00%
8میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 16سیرجان-1345000.00%
9میلگرد آجدار کارخانهA3 میلگرد آجدار کارخانهA3 18سیرجان-1345000.00%

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت
1میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA327سمنانتماس بگیرید
2میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA328سمنان تماس بگیرید
3میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA320سمنانتماس بگیرید
4میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA318سمنانتماس بگیرید
5میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA325سمنانتماس بگیرید
6میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA314سمنانتماس بگیرید
7میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA38سمنانتماس بگیرید
8میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA310سمنانتماس بگیرید
9میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA312سمنانتماس بگیرید
10میلگرد آجدار کارخانهA3میلگرد آجدار کارخانهA316سمنانتماس بگیرید

میلگرد آجدارکویر کاشان

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهضخامت(میل)قیمت
1میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه14کاشانتماس بگیرید
2میلگرد آجدارکاشان کارخانهمیلگرد آجدارکاشان کارخانه18کاشانتماس بگیرید

میلگرد آجدار (ابهر )

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1میلگرد 8 آجدار a2میلگرد 8 آجدار a2ابهرتماس بگیریدdown-6.02%
2میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2ابهر126000 down-6.02%
3میلگرد 12 آجدار a2میلگرد 12 آجدار a2ابهر125000down-6.02%
4میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ابهرتماس بگیریدdown-6.02%
5میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ابهر125000down-6.02%
6میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ابهر125000down-6.02%
7میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ابهر125000down
8میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ابهر125000down
9میلگرد 25 آجدار a3میلگرد 25 آجدار a3ابهر125000down
10میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ابهرتماس بگیریدdown
11میلگرد 32 آجدار میلگرد 32 آجدار ابهرتماس بگیریدdown
12میلگرد 14 آجدارمیلگرد 14 آجدارآناهیتا گیلان133000down
13میلگرد 16 آجدار میلگرد 16 آجدار آناهیتا گیلان133000down
14میلگرد10 آجدار a2میلگرد10 آجدار a2آریان فولاد133000down
15میلگرد 12 آجدار a3میلگرد 12 آجدار a3آریان فولاد134000down
16میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3آریان فولاد133000down
17میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3آریان فولاد133000down
18میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3آریان فولاد133000down
19میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3آریان فولاد133000down
20میلگرد 22 آجدار میلگرد 22 آجدار آریان فولاد133000down
21میلگرد 25 آجدار میلگرد 25 آجدار آریان فولاد133000down
22میلگرد 28 آجدار میلگرد 28 آجدار آریان فولادتماس بگیریدdown
23میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارآریان فولادتماس بگیریدdown

میلگرد آجدار (ذوب آهن)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت (میل)قیمتتغییرات قیمت
1میلگرد 12 شآجدار a3میلگرد 12 شآجدار a3ذوب آهن اصفهان1440000.00%
2میلگرد 14 آجدار a3میلگرد 14 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1335000.00%
3میلگرد 16 آجدار a3میلگرد 16 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1330000.00%
4میلگرد 18 آجدار a3میلگرد 18 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1325000.00%
5میلگرد 20 آجدار a3میلگرد 20 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1325000.00%
6میلگرد 22 آجدار a3میلگرد 22 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1295000.00%
7میلگرد 25آجدار a3میلگرد 25آجدار a3ذوب آهن اصفهان1325000.00%
8میلگرد 28 آجدار a3میلگرد 28 آجدار a3ذوب آهن اصفهان1295000.00%
9میلگرد 32 آجدارمیلگرد 32 آجدارذوب آهن اصفهانتماس بگیرید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید