میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد ساده : در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای مختلفی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد.

در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ها  تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند.

فولاد میلگردی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود:

فولاد نوع A-1

فولاد نوع A-2

فولاد نوع A-3

فولاد نوع A-1 همان میلگرد ساده تعریف شده است که همان طور از توضیح ان مشخص است :

فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد.

برای خواندن مقاله کامل مرتبط با میلگرد کلیک کنید.

میلگرد ساده

میلگردساده

ردیفمحصولکارخانه قیمت(ریال)توضیحات
1میلگرد 8 a2ابهر52200
2میلگرد 10 a2ابهر49500
3میلگرد 12 a2ابهر49500
4میلگرد 14 a3ابهر49500
5میلگرد 16 a3ابهر49500
6میلگرد 18 a3ابهر49500
7میلگرد 20 a3ابهر49500
8میلگرد 22 a3ابهر49500
9میلگرد 24 a3ابهر49500
10میلگرد 28 a3ابهر49500
11میلگرد 32ابهرتماس تلفنی