نبشی

نبشی چیست ؟

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد و یکی از مهمترین مقاطعی است که درساختمان سازی و صنعت نبشی و سازه های مختلف استفاده می شود. این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی, ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. علاوه بر این می توان از به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود.

مشخصات آن را بر اساس دو شاخصه ی طول بال ها و ضخامت بال ها شناسایی می کنند. به این صورت که منظور از نبشی ۴۰*۴۰*۴ این است که طول بال های آن ۴۰ میلی متر و ضخامت بال های آن ۴ میلی متر است .

کاربرد های نبشی

انواع نبشی ها از لحاظ نوع تولید و نوع ظاهری :

 از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند:

۱. نبشی پرسی :

این نوع در ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید.

۲. نبشی فابریک :

این نوع که ازهمان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد و از لحاظ شکل ظاهری نیز طبقه بندی می کنند که بر اساس این دسته بندی ها را به دو نوع  بال مساوی و  بال نامساوی تقسیم می کنند که از ظاهرشان می توان متوجه تفاوت بین آنها شد.

 از لحاظ نوع ظاهری به دونوع تقسیم می شوند:

 ۱ . نبشی بال مساوی :

این نوع را در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال ( L ) نشان می دهند واگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج می کنند به عنوان مثال L200 یعنی نبشی های بال مساوی با اندازه بال ۲۰۰ میلیمتر نشان می دهند.

۲.  نبشی بال نامساوی :

 از جمله مقاطعی هستند که در صنایع خاص و ویژه ای به کار می روند که به هر دلیل، امکان استفاده از نبشی های متداول و یا اصطلاحا مساوی (L) وجود نداشته باشد و تنها راه حل استفاده از نبشی های نامساوی است که در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود است، برای آگاهی از لیست موجود و پرکاربرد در تمام ابعادهای استاندارد با ما تماس حاصل فرمایید.

این نوع  با متریال های مختلف اعم از؛ ST52 ، ST37 و ST44 تولید و عرضه می شوند. اگر بال ها نامساوی باشند در نقشه سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج می شود مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۲۰۰ میلیمتر و یک بال آن ۱۰۰ میلیمتر است.

کاربرد های نبشی

 از جمله این کاربردها می توان به کاربرد در عضو بادبندی , ساخت خرپا , سازه های LSF دکل های انتقال نیرو وانواع قاب های فلزی به کار رفته در ماشین آلات و تجهیزات صنعتی اشاره نمود.

در سایت  بازار آهن تهران به بررسی نحوه اتصال نبشی به عضو اتصال پرداخته شده است با توجه به طرح ارایه شده توسط مهندسین , بصورت شاخه و خرد شده ( نبشی لقمه) بکار می برند.به طور معمول از سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن های پل ها به ستون ها , تیر آهن ها به بیم های باربر, ستون ها به صفحات درفونداسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند افزون بر موارد فوق در ساخت ستون و همینطور خرپا استفاده می شود. در برخی سازه ها دیگر مثل سازه های مرتبط به آسانسورها از نوع خرد شده استفاده می شود که با عنوان نبشی لقمه شناخته می شوند.

کاربرد های نبشی

در سقف های کرمیت برای بال بالایی تیرچه نبشی, تسمه یا ناودانی بکاربرده می شود و در درون بتن پوششی قرار می گیرد. گر چه استفاده از آن رایج تر است.برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از : اتصال نبشی جان , اتصال با نبشی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) , اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) وغیره …. .

بهینه ترین حالت اتصال چه حالتی است :

با شناسایی نواحی این نقاط پر تنش و تقویت این محل ها, میتوان بدون افزایش اندازه مقاطع, ایمنی سازه را با هزینه ای بسیار ناچیز افزایش داد . بهینه ترین حالت اتصال , حالتی است که در آن ورق اتصال با هر یک از بال های نبشی , یک زاویه ۵۴ درجه بسازد و ورق ها به گونه ای قرار گیرند که مراکز ثقل نبشی و ورق های اتصال همراستا با یکدیگر و بر روی یک خط فرضی استقرار یابند.

در سازه های متعارف فولادی, اتصالات تیر به ستون معمولا با فرض صلب کامل یا مفصل ایده آل طراحی می شوند, اما بیشتر اتصالات واقعی تیر به ستون , رفتاری مشابه اتصالات نیمه صلب دارند. یکی از انواع اتصالات متداول در سازه های فولادی, اتصال یا نبشی جان و ورق جان می باشد که در صورت تقویت نبشی یا ورق اتصال, اتصال از نوع ساده به سمت اتصال نیمه صلب سوق پیدا می کند. در این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه رفتار غیر خطی اتصال با نبشی جان و ورق جان ۸ نوع مختلف از این دو نوع اتصال, به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS, آنالیز شده اند. تغییر شکل اجزای اتصال و توزیع تنش ها و همچنین تاثیر پارامترهای همچون ضخامت ورق و ابعاد عضو اتصال در درجه گیرداری اتصال مورد بررسی قرار گرفته است.

نبشی آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(mm)طول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی60*60آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.83%
2نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمکارخانه137500down-6.78%
3نبشینبشی40*40آریان فولاد36 متریکیلوگرمکارخانه138500down-6.73%
4نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.83%
5نبشینبشی50*50آریان فولاد46 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.19%
6نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.19%
7نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.19%
8نبشینبشی100*100آریان فولاد106 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
9نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمکارخانه137500down-6.78%
10نبشینبشی120*120آریان فولاد126 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
11نبشینبشی40*40آریان فولاد46 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
12نبشینبشی50*50آریان فولاد56 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
13نبشینبشی60*60آریان فولاد66 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
14نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمبنگاه تهران143000up2.14%
15نبشینبشی80*80آریان فولاد86 متریکیلوگرمکارخانه136500down-6.83%

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.80%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه137000down-6.80%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.80%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.83%
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.78%
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.80%
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.83%
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.91%
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه137000down-6.60%
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-6.60%
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه137000down
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه136500down
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه137500down
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه137000down
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه136500down
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه141500down
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه141500down
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه141500down

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران 143000up2.14%
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه136000down-6.21%

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.16%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران142000up2.16%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.16%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران142000up2.16%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup2.16%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران142000up
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران142000up
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران142000up
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید