نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی 3بنگاه تهران 4650
2نبشی 4بنگاه تهران4650
3نبشی 5بنگاه تهران4650
4نبشی 6بنگاه تهران4650
5نبشی 8بنگاه تهران4650
6نبشی 10بنگاه تهران4650
7نبشی 12بنگاه تهران4650
8نبشی 14بنگاه تهران4650

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3شکفته45700
2نبشی4شکفته45700
3نبشی5شکفته45700
4نبشی6شکفته45700
5نبشی8شکفته45700
6نبشی10شکفته45700

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3ظهوریان45200
2نبشی4ظهوریان45200
3نبشی5ظهوریان45200
4نبشی6ظهوریان45200
5نبشی8ظهوریان45200
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 2 امتیاز: 5]