نبشی

نبشی چیست ؟

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد و یکی از مهمترین مقاطعی است که درساختمان سازی و صنعت نبشی و سازه های مختلف استفاده می شود. این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی, ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. علاوه بر این می توان از به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود.

مشخصات آن را بر اساس دو شاخصه ی طول بال ها و ضخامت بال ها شناسایی می کنند. به این صورت که منظور از نبشی ۴۰*۴۰*۴ این است که طول بال های آن ۴۰ میلی متر و ضخامت بال های آن ۴ میلی متر است .

کاربرد های نبشی

انواع نبشی ها از لحاظ نوع تولید و نوع ظاهری :

 از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند:

۱. نبشی پرسی :

این نوع در ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید.

۲. نبشی فابریک :

این نوع که ازهمان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد و از لحاظ شکل ظاهری نیز طبقه بندی می کنند که بر اساس این دسته بندی ها را به دو نوع  بال مساوی و  بال نامساوی تقسیم می کنند که از ظاهرشان می توان متوجه تفاوت بین آنها شد.

 از لحاظ نوع ظاهری به دونوع تقسیم می شوند:

 ۱ . نبشی بال مساوی :

این نوع را در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال ( L ) نشان می دهند واگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج می کنند به عنوان مثال L200 یعنی نبشی های بال مساوی با اندازه بال ۲۰۰ میلیمتر نشان می دهند.

۲.  نبشی بال نامساوی :

 از جمله مقاطعی هستند که در صنایع خاص و ویژه ای به کار می روند که به هر دلیل، امکان استفاده از نبشی های متداول و یا اصطلاحا مساوی (L) وجود نداشته باشد و تنها راه حل استفاده از نبشی های نامساوی است که در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود است، برای آگاهی از لیست موجود و پرکاربرد در تمام ابعادهای استاندارد با ما تماس حاصل فرمایید.

این نوع  با متریال های مختلف اعم از؛ ST52 ، ST37 و ST44 تولید و عرضه می شوند. اگر بال ها نامساوی باشند در نقشه سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج می شود مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۲۰۰ میلیمتر و یک بال آن ۱۰۰ میلیمتر است.

کاربرد های نبشی

 از جمله این کاربردها می توان به کاربرد در عضو بادبندی , ساخت خرپا , سازه های LSF دکل های انتقال نیرو وانواع قاب های فلزی به کار رفته در ماشین آلات و تجهیزات صنعتی اشاره نمود.

در سایت  بازار آهن تهران به بررسی نحوه اتصال نبشی به عضو اتصال پرداخته شده است با توجه به طرح ارایه شده توسط مهندسین , بصورت شاخه و خرد شده ( نبشی لقمه) بکار می برند.به طور معمول از سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن های پل ها به ستون ها , تیر آهن ها به بیم های باربر, ستون ها به صفحات درفونداسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند افزون بر موارد فوق در ساخت ستون و همینطور خرپا استفاده می شود. در برخی سازه ها دیگر مثل سازه های مرتبط به آسانسورها از نوع خرد شده استفاده می شود که با عنوان نبشی لقمه شناخته می شوند.

کاربرد های نبشی

در سقف های کرمیت برای بال بالایی تیرچه نبشی, تسمه یا ناودانی بکاربرده می شود و در درون بتن پوششی قرار می گیرد. گر چه استفاده از آن رایج تر است.برای اتصالات ساده در سازه از نبشی استفاده می کنند انواع اتصال ساده عبارتند از : اتصال نبشی جان , اتصال با نبشی نشیمنی ( تقویت نشده ) و ( تقویت شده ) , اتصال نیم گیردار ( نیم صلب ) اتصال گیردار ( صلب ) وغیره …. .

بهینه ترین حالت اتصال چه حالتی است :

با شناسایی نواحی این نقاط پر تنش و تقویت این محل ها, میتوان بدون افزایش اندازه مقاطع, ایمنی سازه را با هزینه ای بسیار ناچیز افزایش داد . بهینه ترین حالت اتصال , حالتی است که در آن ورق اتصال با هر یک از بال های نبشی , یک زاویه ۵۴ درجه بسازد و ورق ها به گونه ای قرار گیرند که مراکز ثقل نبشی و ورق های اتصال همراستا با یکدیگر و بر روی یک خط فرضی استقرار یابند.

در سازه های متعارف فولادی, اتصالات تیر به ستون معمولا با فرض صلب کامل یا مفصل ایده آل طراحی می شوند, اما بیشتر اتصالات واقعی تیر به ستون , رفتاری مشابه اتصالات نیمه صلب دارند. یکی از انواع اتصالات متداول در سازه های فولادی, اتصال یا نبشی جان و ورق جان می باشد که در صورت تقویت نبشی یا ورق اتصال, اتصال از نوع ساده به سمت اتصال نیمه صلب سوق پیدا می کند. در این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه رفتار غیر خطی اتصال با نبشی جان و ورق جان ۸ نوع مختلف از این دو نوع اتصال, به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS, آنالیز شده اند. تغییر شکل اجزای اتصال و توزیع تنش ها و همچنین تاثیر پارامترهای همچون ضخامت ورق و ابعاد عضو اتصال در درجه گیرداری اتصال مورد بررسی قرار گرفته است.

نبشی آریان فولاد

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی40*40آریان فولاد3میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-1.51%
2نبشینبشی40*40آریان فولاد4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-1.52%
3نبشینبشی40*40آریان فولاد4میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
4نبشینبشی50*50آریان فولاد4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-1.52%
5نبشینبشی50*50آریان فولاد5میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-1.52%
6نبشینبشی50*50آریان فولاد5میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
7نبشینبشی60*60آریان فولاد5میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-1.52%
8نبشینبشی60*60آریان فولاد6میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
9نبشینبشی60*60آریان فولاد6میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-1.52%
10نبشینبشی80*80آریان فولاد8میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
11نبشینبشی80*80آریان فولاد8میل6 مترکیلوگرمکارخانه129000down-1.53%
12نبشینبشی100*100آریان فولاد10میل6 مترکیلوگرمکارخانه129000down-1.53%
13نبشینبشی100*100آریان فولاد10میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
14نبشینبشی120*120آریان فولاد12میل6 مترکیلوگرمکارخانه129000down-1.53%
15نبشینبشی120*120آریان فولاد12میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup0.77%
2نبشینبشی30*30ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.26%
3نبشینبشی40*40ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.26%
4نبشینبشی40*40ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-2.25%
5نبشینبشی40*40ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-2.26%
6نبشینبشی45*45ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.26%
7نبشینبشی45*45ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.26%
8نبشینبشی45*45ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.26%
9نبشینبشی50*50ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.20%
10نبشینبشی50*50ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-2.21%
11نبشینبشی50*50ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.28%
12نبشینبشی50*50ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانه تماس تلفنیdown
13نبشینبشی60*60ناب تبریز3میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
14نبشینبشی60*60ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down
15نبشینبشی60*60ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down
16نبشینبشی60*60ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down
17نبشینبشی70*70ناب تبریز4میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
18نبشینبشی70*70ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانه133500down
19نبشینبشی70*70ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانه132500down
20نبشینبشی70*70ناب تبریز7میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدdown
21نبشینبشی100*100ناب تبریز7میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
22نبشینبشی100*100ناب تبریز8میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
23نبشینبشی100*100ناب تبریز10میل6 مترکیلوگرمکارخانه128500down
24نبشینبشی6.3*6.3ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
25نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز5میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
26نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز6میل6 مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30شکفته3میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
2نبشینبشی30*30شکفته3میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-0.38%
3نبشینبشی40*40شکفته4میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-3.00%
4نبشینبشی40*40شکفته4میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
5نبشینبشی50*50شکفته5میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-3.00%
6نبشینبشی50*50شکفته5میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
7نبشینبشی60*60شکفته6میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
8نبشینبشی60*60شکفته6میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500down-3.00%
9نبشینبشی80*80شکفته8میل12 مترکیلوگرمکارخانه128000down-1.16%
10نبشینبشی80*80شکفته8میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
11نبشینبشی80*80شکفته8میل6 مترکیلوگرمکارخانه129500up1.17%
12نبشینبشی100*100شکفته10میل12 مترکیلوگرمکارخانه128000down-1.54%
13نبشینبشی100*100شکفته10میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامت(میلی متر)طول شاخه(متر)واحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ظهوریان3میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران134000down-1.47%
2نبشینبشی30*30ظهوریان3میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
3نبشینبشی40*40ظهوریان4میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران134000down-1.47%
4نبشینبشی40*40ظهوریان4میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
5نبشینبشی50*50ظهوریان5میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران134000down-1.47%
6نبشینبشی50*50ظهوریان5میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
7نبشینبشی60*60ظهوریان6میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
8نبشینبشی60*60ظهوریان6میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران134000down-1.47%
9نبشینبشی80*80ظهوریان8میل6 مترکیلوگرمبنگاه تهران134000down-1.47%
10نبشینبشی80*80ظهوریان8میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
11نبشینبشی100*100ظهوریان10میل6 مترکیلوگرمکارخانه130000down-2.99%
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید