نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفمحصولسایزکارخانه
1نبشی 3بنگاه تهران 47200
2نبشی 4بنگاه تهران47200
3نبشی 5بنگاه تهران47200
4نبشی 6بنگاه تهران47200
5نبشی 8بنگاه تهران46700
6نبشی 10بنگاه تهران46700
7نبشی 12بنگاه تهران46700
8نبشی

 

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]