ورق روغنی

توضیح ورق روغنی

ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید میشوند.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد تولید می شوند.
نوردسرد (ورق روغنی ) نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.
در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند.

در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود.

ورق روغنی

ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:
ورق های معمولی (مانند ST۱۲)
ورق های نیمه کشش (مانند ST۱۳)
ورق های فوق کشش (مانند ST۱۴)


ورق روغنی(فولاد مبارکه) رول پای برش

ردیفمحصولکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)
1ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/6تماس تلفنی
2ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/7تماس تلفنی
3ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/8تماس تلفنی
4ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/9تماس تلفنی
5ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1135000
6ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.25135000
7ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.5135000
8ورق روغنیبارگیری بنگاه تهران2135000