چهارپهلو

توضیح چهارپهلو

چهارپهلو : انواع چهار پهلو در سایزهای۵-۶-۸- ۹-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶ برای انواع کاربردهای ساختمانی اعم از نرده حفاظتی .درب های لوکس .پنجره و حفاظ و … می باشد.

چهار پهلو های ۵-۶ بیشتر کاربرد تزیینی و …دارند و طی چند سال اخیر انواع کاربرد آن در فرفوژه های تالارها و رستوران ها و … بوده است .

چهارپهلوهای سایز ۸-۹

چهار پهلو های سایز ۸-۹ در ساخت انواع گلنرده های کوره ای در وزن های سبک تر بکار برده می شود این نوع چهار پهلو نسبت به چهار پهلوهای سایز ۵-۶ حالت مقاومتی و استحکام هم دارند .

چهارپهلوهای سایز ۱۰

چهارپهلوهای سایز ۱۰بصورت کلی در ساخت انواع گلنرده کوره ای بکار برده می شود و بطور کوره ای برای کارهای آهنگری و ساخت انواع درب و پنچره و نرده از این نوع چهار پهلو استفاده می شود.

چهار پهلوهای سایز ۱۲

چهار پهلو های سایز ۱۲ در سرنیزه های حفاظتی .درب های ساختمانی .نرده و … استفاده می شود این نوع چهارپهلو از لحاظ استقامتی از درصد بالایی برخوردار می باشند .

چهار پهلوی سایز ۱۴-۱۶

چهار پهلوهای سایز ۱۴-۱۶ بیشتر کاربرد استقامتی دارند و این نوع چهار پهلو ها به خاطر وزن سنگین و سایز بزرگ آن در کارهای سفارشی و استقامتی بکار برده می شود.

چهارپهلو

چهارپهلو

ردیفمحصول محصول ابعاد حالتبنگاهقیمت(ریال)
1چهارپهلوچهارپهلو20*20تهران 140000
2چهارپهلوچهارپهلو40*40 تهران 160000
3چهارپهلوچهارپهلو60*60تهران 160000
4چهارپهلوچهارپهلو80*80تهران 160000

چهارپهلو ترانس

ردیفنام محصولنام محصولحالتسایزتحویلقیمت
1چهارپهلوچهارپهلوترانس4*4بنگاه تهرانتماس بگیرید
2چهارپهلوچهارپهلوترانس5*5بنگاه تهرانتماس بگیرید
3چهارپهلوچهارپهلوترانس6*6بنگاه تهرانتماس بگیرید
4چهارپهلوچهارپهلوترانس8*8بنگاه تهرانتماس بگیرید
5چهارپهلوچهارپهلوترانس10*10بنگاه تهرانتماس بگیرید
6چهارپهلوچهارپهلوترانس12*12بنگاه تهرانتماس بگیرید
7چهارپهلوچهارپهلوترانس14*14بنگاه تهرانتماس بگیرید
8چهارپهلوچهارپهلوترانس16*16بنگاه تهرانتماس بگیرید
9چهارپهلوچهارپهلوترانس18*18بنگاه تهرانتماس بگیرید
10چهارپهلوچهارپهلوترانس4*4بنگاه تهرانتماس بگیرید