هاش

هاش(ترک)

ردیفسایز - وزنکارخانهمشخصات کالاقیمتتغییرات قیمتتوضیحات
110 200Kترک هاش سبک HEAبنگاه تهرانتماس تلفنی0.00%قیمتها با استعلام نهایی میباشد
210 240Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران0.00%
312 240Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
412 320Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
514 295Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
614 400Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
716 360Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
816 500Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
918 425Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
1018 590Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
1120 510Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
1220 730Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
1322 610Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
1422 850Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
1524 720Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهران
1624 998Kترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
1726 820Kترکهاش سبک HEAبنگاه تهرانتماس تلفنی
1826 1120Kgترکهاش سنگینHEBبنگاه تهرانتماس تلفنی
1928 920kgترکهاش سبک HEAبنگاه تهرانتماس تلفنی
2028 1240kgترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران
2130 1050kgترکهاش سبک HEAبنگاه تهران91000
2230 1400kgترکهاش سنگینHEBبنگاه تهران95000
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]