آرماتور طولی در تیر های ساده در تهران آهن

آرماتور طولی در تیر های ساده دارای سه نوع تحمل می باشد.

تحمل نیروهای کششی

آرماتور طولی در تیر های ساده : یک تیر تخت بتنی یک دهانه را قبل از بارگزاری مشاهده می کنید .

در وسط این تیر محوری است که به آن تار خنثی یا تار میانی گفته می شود .

پس از بارگذاری تار خنثی نه فشرده می شود و نه کشیده ، اما لایه های بتن پالای تار خنثی فشرده می شوند .

این لایه ها هر چه از تار خنثی دورتر باشند ، فشرده تر و لایه های زیر تار خنثی کشیده می شوند .

بدین ترتیب مشخص می شود که در تیر ساده ی یک دهانه ، پس از بارگذاری ، حداکثر کشش در ناحیه وسط تیر در زیر تار خنثی ئو در پایین ترین لایه ی تیر به وجود می آید ، بنابراین لازم است در نزدیکی سطح زیرین بتن ، میلگرد هایی برای تحمل نیروهای کششی وارد بر هر ناحیه محاسبه می شود و به همین دلیل ممکن است میلگردهای کششی وسط دهانه ، از میلگرد های کششی در نزدیک تکیه گاه که نیروی کششی کمتری وجود دارد ، بیشتر باشد .

تحمل نیرو های فشاری

آرماتور طولی در تیر های ساده : با توجه به مقاومت خوب بتن در مقابل فشار ، اکثرا نیروهای فشاری ، به وسیله ی بتن تحمل می شود .

در تیر یک دهانه ، در ناحیه ی بالای تار خنثی ، حداقل میلگرد های فشاری قرار داده می شود .

در برخی موارد ممکن است سطح بتن به تنهایی قادر به تحمل نیروهای فشای نباشد یا اینکه بنا به ضرورت لازم باشد ابعاد بتن کوچک انتخاب شود ، در این صورت ، قسمتی از نیروهای فشاری به وسیله ی میلگرد های فشاری تحمل می شود .

این میلگرد ها در ناحیه فشاری بتن ( نزدیک سطح آزاد بتن )قرار می گیرند و سطح مقطع ان ها در مقاطع مختلف تیر بر اساس محاسبه تعیین می شود .

تحمل نیروهای برشی

آرماتور طولی در تیر های ساده : اعضای خمشی و به خصوص تیر ها معمولا علاوه بر خمش ، تحت تاثیر برش نیز قرار می گیرند .

اگر نیروی برشی وارد بر سطح قطعه ی بتنی بیشتر از مقاومت برشی بتن باشد ، ترک هایی در زیر تیر ایجاد می شود که زاویه ۴۵ درجه تار خنثی را قطع می کنند و در نهایت ممکن است موجب بریده شدن قطعه بتنی شوند .

برای جلوگیری از شکست زودرس مقطع بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب که در اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می شود ، باید مقطع بتنی را طوری مسلح کرد که در مقابل باز شدن ترک های مورب مقاومت کند .

فولاد های برشی یا جان که به نام فولاد عرضی نیز خوانده می شوند ، با انتقال تنش به طرفین یک ترک مورب ، به عنوان مسلح کننده عضو بتنی در مقابل تاثیرات برش در مقطع ایفای نقش می کنند .

فولاد برشی ممکن است در حالت های زیر در یک عضو بتنی به کار گرفته شود .

  • فولاد برشی قائم
  • فولاد برشی مایل با زاویه ی حداقل ۴۵درجه نسبت به فولاد های طولی
  • فولاد طولی خم شده با زاویه حداقل ۳۰ درجه نسبت به فولاد های طولی
  • ترکیبی از فولاد برشی قائم و فولاد برشی خم شده یا فولاد برشی مایل و فولاد طولی خم شده
  • شبکه سیمی جوش شده
  • دورپیچ یا فولاد عرضی حلقوی

فولاد برشی قائم از نظر سهولت اجرا متداول ترین نوع فولاد برشی می باشد .

هر یک از فولاد های برشی به نام خاموت یا تنگ خوانده می شود .

این فولاد ها را می توان به صورت خاموت یا تنگ باز و یا به صورت تنگ بسته به به کار برد .

تنگ باز ممکن است به صورت تک شاخه ( قلاب ) یا دو شاخه (رکابی )یا تنگ چند شاخه به کار می رود .

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]