بازار آهن الات ایران در سایت تهران آهن

بازار آهن الات ایران که دارای اقلامی چون میلگرد ، تیرآهن ، قوطی و پروفیل ، انواع ورق ، نبشی ، ناودانی ، تسمه ، خاموت و غیره است که می توانید به راحتی با چند کلیک ساده از سایت معتبر تهران آهن قیمت های مورد نظر ببینید و جهت بررسی های لازم اقدام به خرید کنید .

تهران آهن مرجع فروش آهن آلات و میلگرد در سراسر ایران می باشد. روزانه با بروز رسانی قیمت ها و تحلیل بازار آهن اطلاعات مورد نیاز را از سایت تهران آهن دریافت نمایید.

برای به دست اوردن قیمت دقیق و به روز در هر قسمت ، به لینک مشخص شده مراجعه کنید .

بازار آهن الات ایران : قیمت هر شاخه تیرآهن

قیمت هر کیلو میلگرد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو پروفیل

قیمت هر کیلو قوطی

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو ناودانی

قیمت هر کیلو ورق که شامل ورق سیاه و ورق گالوانیزه می باشد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو نبشی

قیمت هر کیلو تسمه

بازار آهن الات ایران

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن۳۹۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن۴۷۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن۵۶۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن۷۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن۸۷۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن۱,۰۱۹,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن۱,۱۶۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن۱,۳۸۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن۱,۷۲۰,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۶٫۵۳,۱۱۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین۲,۶۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین۲,۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین۲,۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور۲,۶۰۰
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی۳,۱۸۰
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی۳,۲۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی۳,۱۸۰
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی۳,۱۱۰
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی۳,۱۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی۳,۱۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی۳,۱۳۰
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی۳,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۶٫۵۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۸۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۰۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۲۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۴۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۶۲,۷۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۸۳,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۲۰۳,۳۶۰
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان۲,۹۵۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان۲,۹۵۰
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی۲,۷۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۳,۱۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۲,۸۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۴۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۵۲,۹۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۶۲,۹۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۸۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰۲,۹۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵۲,۹۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰۲,۹۵۰
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی۲,۴۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی۴,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی۴,۰۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی۳,۹۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی۳,۹۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی۳,۹۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی۳,۹۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی۳,۹۹۰