خصوصیات بهترین مصالح ساختمانی چیست ؟

مصالح سازه ای اغلب به علت در دسترس بودن یا ملاحضات اقتصادی انتخاب شده ومورد مصرف واقع می شوند .

اگر فقط مقاومت در برابر زلزله مورد نظر ما باشد بهترین مصالح مصرفی بایستی دارای خصوصیات و ویژگی های زیر باشند .

  1. برای تضمین هر چه بهتر ذخیره انرژی در سازه زمان وقوع زلزله ، اجزای ساختمانی بایستی انعطاف پذیر باشند ویابه گونه ای طراحی شوند که انعطاف پذیری مناسبی ازخود به نمایش در آورند .
  2. خاصیت جذب انرژیارتعاش وتغییر شکل پلاستیک زیاد ظرفیت تغییر شکل پلاستیک بالا می تواند جبران کننده کمبود مقاومت باشد .
  3. نسبت بالای مقاومت به وزن از آنجاکه نیروهای زلزله بصورت نیروهای اینرسی بر روی یک ساختمان عمل می کنند استفادهاز مصالح و یا سیستم سازه ای سبک جهت مقاومت مفید خواهد بود .
  4. همگن بودن سازه ها لازم است جلوی جداشدگی اعضا سازه ای در هنگامی که تحت زلزله قرار می گیرند گرفته شود .
  5. مقاومت یکسان وزیاد حداقل در دو جهت عمود بر هم
  6. ایجاد اتصالات با مقاومت کامل اسانباشد
  7. تنزل سختی پایین
  8. ساختمان های اجرا شده با اجر وبلوکسیمانی فاقد هر گونه مقاومت کششی وبرشی مطمئن است.
  9. ساختمان های بنایی مسلح که اجرای ساختمانی دارای پیوستگی زیاد باشند مشکل را به خوبی حل می کنند.
  10. استفاده ازمصالحی چون چوب ویابتن مسلح یک هدرمحل اجرا شده باشد فولاد نیزیکی از مصالح خوب شناخته شده است .

ساختمان های بتنی پیش ساخته را میتوان در مقابل زلزله مقاوم ساخت .

هرچند با استفاده از مصالحی چون بتن در جا مقاومت فشاری بیشتری نسبت به مصالح بنایی حاصل می شود ولی مقاومت مطمئنی در برابر نیروهای برشی و کششی از آن بدست نمی آید در واقع ساختمان های بتنی همیشه یکپارچه تر از ساختمان هایی هستند که با مصالح بنایی ساخته می شوند .

زیرا مشکلات درز های مصالح بنایی را نداشته و ندارد .

دیوار های بتنی مانند دیوار های بنایی بایستی دارای کلاف های مناسب در جهات عمودی وافقی باشند .

برای سبک تر کردن سازه ( نسبت به بتن ) از فلز استفاده می کنند .

ساختمان های فلزی از جهت مقاومت در برابر نیروهای برشی و کششی و انعطاف پذیری دارای امتیازی عالی در برابر زلزله اند حال آنکه مصالح شکل پذیری مانند فولاد وآلومینیوم تحت اثر بارهای دینامیکی تغییر شکل خمیری زیادی می دهند در نتیجه ساختمان هایی که به صورت شکل پذیری ساخته می شوند قدرت جذب انرژی زیادی دارند وب طور ناگهانی فرو نمی ریزند .

بطوری که هنگام بروز حوادثی چون زلزله های شدید افراد ساکن در ساختمان های فرصت خروج از ساختمان را خواهند داشت.

برای مشاهده قیمت مصالح فلزی و آهن آلات با شرکت تهران آهن همراه باشید .