سقف های کامپوزیت

سقف های کامپوزیت

سقف های کامپوزیت چیست؟

سقف های کامپوزیت سقف هایی هستند که از ترکیب فولاد و بتن ساخته می شوند .

برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شود از برشگیر ( نبشی ) استفاده می شود.

وظیفه اصلی برشگیر این است که برش افقی در محل تماس تیر فولادی و دال بتنی را تحمل کند .

برشگیر ها بر روی بال فوقانی تیر فولادی متصل شده و داخل بتن فرو می روند.

میلگرد هایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگرد هایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیر هایی فرعی نصب شده و باعث یکپارچه شدن بتن ومانع ترک خوردن آن می شوند .

در قالب بندی این سقف ها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود .

برشگیر ها

برشگیر ها باید یا از نوع گلمیخ های کلاهک دار که طولشان بعد از نصب ، حداقل ۴ برابر قطرشان است و یا از نوع ناودانی های گرم نورد شده باشند ، برشگیر ها باید در دال هایی مدفون شوند که سنگدانه های آن ها برای بتن معمولی باشد .

فاصله بندی و نصب برشگیرها

اتصالات برشگیر مورد نیاز در هر یک از طرفین نقطه لنگرحداکثر مثبت یا منفی را می توان بین آن نقطه و نقاط مجاوری که دارای لنگر صفر هستند ، به طور یکنواخت توزیع کرد .

لیکن مقدار اتصالات برشگیر مستقر بین هر بال متمرکز و نزدیکترین نقطه دارای لنگر صفر ، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار متمرکز کافی باشد .

به جز در مورد اتصالات برشگیر نصب شده در کنگره ورق های ذوزنقه ای ، اتصالات برشگیر لااقل ۲۵ میلی متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند .

قطر گلمیخ نباید از ۲٫۵ برابر ضخامت بال تیری که به ان جوش داده می شود تجاوز نماید ، مگر اینکه گلمیخ درست در بالای جان تیر قرار گرفته باشد .

حداقل فاصله مرکز تا مرکز بین اتصالات برشگیر از نوع گلمیخ مساوی ۶ برابر قطر ان ها در امتداد محور طولی تیر و ۴ برابر قطر آن ها درامتداد عمود بر محور طولی تیر مختلط می باشد ، مگر در داخل کنگره های ورق های ذوزنقه ای که فاصله ی مرکزتا مرکزحداقل در هر دو امتداد را می توان ۴ برابر قطر گل میخ انتخاب کرد .

حداکثر فاصله ی مرکزتا مرکز بین اتصالات برشگیر نباید از۸ برابر ضخامت کل دال تجاوز نماید .

برای دانستن قیمت تیرآهن با تهران آهن همراه باشید.

سقف-های-کامپوزیت

سقف های کامپوزیت

سقف های کامپوزیت

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید