صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه

صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه

صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه : چنانچه پی ریخته شده جهت ستون بتنی باشد میلگرد هایی عمودی که قسمتی از ان خارج از پی قرار گرفته باشد در بتن پی قرار میدهند و آرماتور های ستون را به آن میبندند .چنانچه پی ریخته شده جهت ستون فلزی باشد برای آنکه فشار وارده از ستون در سطح پی تقسیم شود زیر ستون روی پی صفحه ای فلزی که ابعاد آن ( طول و عرض و ضخامت ) با محاسبه تعیین می شود قرار می دهند چون ممکن است به ستون بجز بار های عمودی نیروهای جانبی نیز وارد شود صفحه زیر ستون را به وسیله میلگرد هایی در بتن محکم میکنند برای این منظور بدو طریق می توان عمل نمود .

صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه به دو صورت انجام می شود :

الف – ۴ عدد میلگرد با نمره زیاد مثلا ۲۰ یا ۲۲ یا بیشتر که سر آن به یورت چنگک یا گونیا خم شده و سر دیگر آن را پیچ و مهره کرده اند در بتن قرار می دهند و در صفحه زیر ستون نیز چهار عدد سوراخ درست مقابل این چهار میلگرد ایجاد می نمایند و میلگرد ها را از داخل سوراخ صفحه رد نموده و با مهره محکم می نمایند این طریق مطمئن تر بوده ولی اجرای آن مشکل تر می باشد .

به این میلگرد ها بولت می گویند .

البته قطر این میلگرد ها و طول آن به وسیله محاسبه به دست می اید .

ب – طریقه دوم آن است که قبلا میلگردی با نمره تعیین شده به زیر صفحه جوش داده و ان را در موقع بتن ریزی داخل پی قرار می دهند در این طریقه چون بتن بعد از خشک شدن قدری تقلیل حجم پیدا میکند اغلب زیر صفحه خالی می شود برای جلوگیری از این موضوع بهتر است در موقع کار گذاشتن صفحه سوراخی در وسط آن ( محل برخورد اقطار صفحه که برایند نیرو ها در آن نقطه صفر است ) ایجاد نموده و آنقدر صفحه را بکوبد تا بتن از این سوراخ بیرون بیاید .

البته باز هم در اثر تقلیل حجم بتن زیر صفحه خالی می شود و با زدن ضربه ای به روی صفحه بخوبی خالی بودن زیر آن محسوس است ولی با ایجاد این سوراخ کمتر زیر صفحه خالی می شود .

ولی در طریقه قبل می توانیم پس از خشک شدن بتن با باز کردن مهره ها صفحه را خارج نموده و زیر آن را با یک قشر نازک بتن پر نموده و دوباره صفحه را در محل خود نصب نماییم .

باید توجه نمود که اگر قبل از سخت شدن کامل بتن اقدام به باز نمودن مهره های روی بولت نماییم با توجه به اینکه در موقع بتن ریزی آن قسمت از میلگرد بولت که در خارج بتن قرار دارد آغشته به بتن می گردد ممکن است در اثر فشار وارده برای باز کردن مهره و همچنین به علت تازه بودن بتن پی ساخته شده به کلی متلاشی گردد .

به همین علت باز کردن مهره نباید زودتر از یک هفته انجام شود .

بهتر است قبل از بتن ریزی روی آن قسمت از بولت و مهره متصل به آن که خارج از بتن قرار دارد وسیله تکیه پلاستیکی بسته شود که از آغشته شدن آن به بتن جلوگیری گردد تا موقع باز کردن مهره دچار اشکال نشویم .

برای مشاهده قیمت نبشی لطفا روی آن کلیک نمایید

صفحه-زیر-ستون-یا-میلگرد-های-ریشه

صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه

صفحه زیر ستون یا میلگرد های ریشه

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید