فاصله ی میلگردها از یکدیگر در قطعات بتنی

فاصله و بستن میلگرد ها از هم : در یک قطعه ی بتنی، باید فاصله ی میلگرد ها از یکدیگر به اندازه ای باشد که مصالح تشکیل دهنده ی بتن بتوانند از بین انها عبور کرده، در نتیجه بتن «کرمو» نشود.

  • فاصله ی آزاد بین دو میلگرد متوازی واقع در یک ردیف  نباید از هیچ یک از این مقادیر کم تر باشد
  •  قطر بزرگترین میلگرد
  •  ۲۵ میلیمتر
  •  ۱/۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه ی بتن

 بستن میلگردها به یکدیگر (گره زدن)

میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی، براساس طرح و محاسبه، به یک دیگر بسته و یکپارچه شوند تا از جابه جا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا خود گیری بتن جلوگیری شود.

بستن میلگردها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده ی تکنیسین ساختمان است تا حداکثر کارآیی حاصل شود.

گاهی تمام یا قسمتی از میلگردها را خارج از قالب میبندند و یک شبکه را تشکیل میدهند و سپس آن را در قالب قرار میدهند (شبکه ی کف فنداسیون منفرد).
برای مشاهده آخرین و بروزترین قیمت میلگرد امروز روی آن لطفا کلیک کنید.

گاهی نیز میلگردها را در روی قالب به یکدیگر میبندند (مانند میلگردهای سقف بتنی) و برای فاصله و بستن میلگرد ها از هم، بیش تر از مفتول فلزی نرم باقطر ۱/۵ تا ۲ میلیمتر استفاده می کنند که اصطلاحا به این عمل «گره زدن» میگویند؛ همچنین می توان با استفاده از وسایل جوشکاری پنوماتیک، میلگردها را به یکدیگر متصل کرد که در این جا به شرح آنها میپردازیم :

 تپانچه ی جوشکاری (نقطه جوش)

با استفاده از تپانچه ی جوشکاری می توان میلگرد اجدار و به طور کلی میلگرد ها را با سرعت و دقت کافی به یکدیگر متصل کرد که این اتصالات از مقاومت خوب و بالایی برخوردارند.

عمل جوشکاری از طریق جریان برق با شدت زیاد (حدود ۱۸۰۰۰ آمپر) انجام می شود و روش آن به این صورت است که با فشردن دکمه ی دستی یا پدال پایی دستگاه، هوای فشرده، دو فک (دو قطب مثبت و منفی) دستگاه را به میلگردها میچسباند و در نتیجه بین دو قطب، قوس الکتریکی ایجاد شده و جوشکاری با سرعت انجام می شود.

چون این دستگاه وزن نسبتا زیادی دارد (یک نوع آن ۴۷ کیلوگرم وزن دارد)، برای کارآیی بیشتر، آن را با جرثقیل متحرک ریلی در محیط کارگاه به صورت آویزان ను می دارند و این دستگاه حول محورهای مختلف ۳۶۰ درجه میچرخد، دستگاه های تپانچه ی جوشکاری را در حال جوش دادن میلگردها مشاهده می کنید.

دستگاه جوش نقطه ای

 

 انواع گره های متداول برای بستن دو میلگرد به یکدیگر

۱ – گرهی ساده (لغزان)

گرهی ساده، متداولترین گره برای اتصال میل گردهای اصلی و فرعی (مونتاژ) در شبکه های افقی مانند سقف و فنداسیون با امکان اجرای سریع است.

گره ساده

۲- گرهی صلیبی

در مواقعی که به علت استفاده از میل گردهای قطور، تعداد نقاط اتصال کم باشند، برای استحکام بیشتر اتصال میل گردها به یکدیگر، از این گره استفاده می شود.

گره صلیبی

۳-گره ی اصطکاکی

در اتصال میل گردها در شبکه ها و صفحات قائم (شبکه ی دیوارهای بتنی)، برای جلوگیری از لغزش میلگردهای افقی، از این نوع گره استفاده می شود.

گره اصطحکاکی

۴-گرهی پشت گردنی

در ستونها و تیرها، برای اتصال محکم میلگردها به خاموت ها در گوشه ها اغلب از این نوع گره استفاده می کنند.

گره پشت گردنی

 

برای مشاهده آخرین و به روز ترین قیمت میلگرد اهواز روی آن لطفا کلیک کنید.