لوله های درز مستقیم 

در این روش رول ورق باضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده

و پس عبور از غلطکهای نورد به شکل گرد در می آیند

وپس از آن درز بوجود آمده جوشکاری شده وبه مرحله تست وکونیک میروند این روش تولیداصطلاحا”روش نورد نامید می شود

این روش بیشتر جهت تولید انوع پروفیلهای موردمصرف درساختمان وتولید لوله های شوفاژی ولوله های گازی مورد مصرف درلوله کشی ساختمان بکار میروند

در این روش تولید اصولا دو نوع روش جوش برای جوشکاری درزجوش مورد استفاده قرار می گیرد

 

Electric Resistance Welded- ERW

دراین روش با ایجاد آمپر بالا توسط دستگاه الکتریکی جوش باعث بوجود آمدن حرارت درلبه های درزجوش شده

وباعت ذوب شدن این لبه ها گردیده که منجر به جوش خوردن دولبه اتصال می گردد

که اصطلاحا” به این روش جوشکاری لب به لب نیز می گویند ونیازبه هیچگونه الکترود ندارد.

 

 روش نورد  High Frequency Induction (HFI) Welded Pipe

این روش جوشکاری فرکانس بالا می باشد که در این روش عبوری جریان برق با فرکانس بالا از لبه های درزجوش باعث حرارت زیادی شده که منجر به ذوب شدن لبه وجوش خوردن آنها میگردد

دراین روش کنترل حرارت جوش ودرنتیجه کیفیت آن بیشتر از روش قبلی می باشد

در هرصورت این نوع لوله ها عموما” جهت مصارف صنعتی وفشار های پایین کارایی دارند وبرای فشارهای بالاتر باید از لوله های مانیسمان استفاده کرد.

ش رول ورق باضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده و پس عبور از غلطکهای نورد به شکل گرد در می آیند

وپس از آن درز بوجود آمده جوشکاری شده وبه مرحله تست وکونیک میروند این روش تولیداصطلاحا”روش نورد نامید می شود

این روش بیشتر جهت تولید انوع پروفیلهای موردمصرف درساختمان وتولید لوله های شوفاژی ولوله های گازی مورد مصرف درلوله کشی ساختمان بکار میروند

در این روش تولید اصولا دونوع روش جوش برای جوشکاری درزجوش مورد استفاده قرارمیگیرد

 

    جوشکاری لب به لب  Electric Resistance Welded- ERW 

دراین روش با ایجاد آمپر بالا توسط دستگاه الکتریکی جوش باعث بوجود آمدن حرارت درلبه های درزجوش شده

وباعت ذوب شدن این لبه ها گردیده که منجر به جوش خوردن دولبه اتصال می گردد که

اصطلاحا” به این روش جوشکاری لب به لب نیز می گویند ونیازبه هیچگونه الکترود ندارد.

 

High Frequency Induction (HFI) Welded Pipe

این روش جوشکاری فرکانس بالا می باشد که در این روش عبوری جریان برق با فرکانس بالا از لبه های درزجوش باعث حرارت زیادی شده

که منجر به ذوب شدن لبه و جوش خوردن آنها میگردد در این روش کنترل حرارت جوش و در نتیجه کیفیت آن بیشتر از روش قبلی می باشد

در هر صورت این نوع لوله ها عموما” جهت مصارف صنعتی و فشار های پایین کارایی دارند

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]