توضیح در مورد در و پنجره اهنی

در و پنجره اهنی : در به طور كلي به قسمتی از ساختمان  گفته مي شود  كه با باز و بسته شدن فضاهای داخلی و خارجی را به هم مربوط مي ناميد .

در بعضي از موارد نيز عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد.

وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و از جمله مقاومت و پايداري .حفظ حريم خصوصي و ايمني . عايق حرارتي و صوتي . حفظ محيط از باد و باران .

قسمت های مختلف در

لنكه در

قسمتي كه درون چهار چوب قرار مي گيرد

قاب

همان چهار چوب در

آستانه

قسمت پاييني قاب در

كتيبه

قسمتي از در يا پنجره كه  در قسمت بالايي در مانند شكل مقابل قرار مي گيرد و ممكن است  بازشو ثابت  باشد

وادار

تقسيم كننده  لنگه در  به دو يا چند قسمت

بائو

واردار عمودي طرفين در يا پنجره كه قفل و لولا نيز به آن متصل و يا درون آن قرار مي گيرد را بائو مي گويند

قيدهاي فوقاني و تحتاني

وادارهاي بالا وپايين

تنكه

قسمت صفحه مانندي از در كه مابين دو وادار قرار گيرد را تنكه گويند

پاخور

يال پاييني لنگه در كه معمولاً پهنتر از يالهاي  جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .

شيشه خور

قسمتي از يالهاي  دركه شيشه را بر روي آن تكيه  مي دهند .

دماغه

قسمتي از لنگه در كه روي نماي قاب قرار مي گيرد .

زهوار

قسمتي از در كه  به منظور زينت يا درز گيري  و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب مي گردد.

يراق

قسمتي از لوازم در است كه  به منظور باز وبسته شدن و قفل كردن در مانند لولا ،دستگيره و غیره به كار مي رود.

انواع در

برحسب شرايط زير دارای انواع مختلفی هستند.

محل قرارگيري : درها از نظر محل قرار گيري به دو دسته كلي درهاي خارجي و درهاي داخلي تقسيم مي گردند.

تعداد لنگه : يك لنگه،دو لنگه

سه جهت بازشو : مانند درهاي يك لنگه از نظر محل قرار گيري لولا به درهاي راست كه با دست راست به سمت خارج باز مي شود  ودرهاي چپ كه با دست چپ به سمت خارج  باز مي شوند .

معمولاً بازشوها به طرف داخل است و جزء محل هاي كه از ۲۰ نفر بيشتر جمعيت داشته باشد .كه در اين صورت  به سمت خارج باز مي شود .

مصالح مورد استفاده در درها

 1. درهای فولادی
 2. درهای چوبی
 3. درهای آلومينيوميی
 4. درهای شيشه ای
 5. درهای پلاستيكی

انواع ديگر در

 1. در های با لولای كنار
 2. در ها با لولا های محوری
 3. در ها با لولای دورانه
 4. درهای كشويی
 5. در های آكاردئونی

موقعيت قرارگيری در ها

در های داخلی

در و پنجره اهنی : در های داخلي بايد در جايي قرار بگيرند كه فضاي قابل استفاده اتاق بيشتر شود .

اما درباره اين كه در ،به داخل يا به بيرون ساختمان باز شود ، بايد  تصميم گيري درستي اتخاذ گردد كه معمولاً درها به داخل باز  مي شوند درها بر اساس نوع ساختار ، مكان گيري و اهدافي كه لذاي آنان طراحي مي شود نامگذاري شده است .

در متعادل يا بالانس شده براي باز شدن به نيروي كمي نياز دارد و براي كريدورها بسيار مناسب است .

پهناي در، براساس نوع كاربردي آن براساس اتاق آن تعيين مي شود و كمترين مقدار  بازشوي يك دراز داخل ۵۵ است .

در ساختمانهاي مسكوني اندازه هاي استاندارد عرض درها در زير آورده شده است :

درهاي يك لنگه

اتاق هاي اصلي تقريباً ۱۷۰ سانتي متر .

درهاي ورودي ۱۴۰ تا ۳۲۵ سانتي متر

ارتفاع بازشوي در حداقل ۱۸۵ سانتي متر  اما به صورت معمولي ۱۹۵ تا ۲۰۰ سانتي متر

درهاي كشويي و بادبزني

در و پنجره اهنی : معمولاً براي خروج و فرار مناسب نيستند ،زيرا در شرايط اضطراري ،تنگ است  و راه را میبندد.

اشخاص معمول احتياجات خاصي دارند كمترين پهناي مورد نياز  در، براي اين اشخاص ۸۰ سانتي متر است .

البته  براي استفاده  كنندگان از صندلي چرخدار بسيار كم است و۹۰ سانتي متر معمولاً كافي مي باشد .

ناگفته نماند كه براي  عبور صندلي چرخدار بايد  يك فضاي اضافي  در دو طرف در نظر گرفته  شود .

كريدور ها نبايد  كمتر از ۱۲۰ پهنا داشته  باشند .

پس استفاده كنندگان از صندلي  چرخدار مي توانند  در ديوار انتهايي كريدور و يا در  ديوارهاي كناري ،براي خود در را باز كنند .

در انتهايي بايد جلوتر قرار بگيرد تا فضاي كافي در ،براي دستگيره را فراهم كند. در ضمن هنگامي كه يك  در گوشه اي از يك اتاق قرار مي گيرد ، لولاي آن بايد در گوشه نزديك به ديوار بسته شود .

 

در ، در مكان های مختلف

سينما ها

در و پنجره اهنی : خروجي هاي به بيرون  تقريباً بيش از ۲ متر از پهناي كل و محاسبه آن شبيه  محاسبه  كريدور است .

درهاي ۵/۱ متري اجازه داده مي شود در صورتي كه يك لنگه اصلي آن يك متر پهنا داشته باشد و اگر لنگه ثابت را بتوان  به داخل توسط لولا باز نمود ارتفاع در ۲۰/۱ كافي است و كف گير خودكار براي باز كردن در بايد  تعبيه  باشد . درهاي بدون آستانه بايد به بيرون باز شده ،بتوان  به داخل كريدور تقريباً ۱۵۰ ميلي متر بريد اما پهنا محدود  نيست.

بيمارستان ها

در و پنجره اهنی : تمام درها  بايد جزم و كاملاً بسته  شوند ( لب كنگره دار توصيه مي شود )

پهناي در براي تخت هاي متحرك  مساوي يا بزرگتر از ۱۰/۱ متر و بهتر آن ۲۰/۱ متر مي باشد  براي  سرسرا (حال ) درهاي دو لنگه  پروانه اي  خود بسته شد به پهناي ۸۰/۱ متر لازم است .

براي محوطه آماده سازي برحسب استفاده معمولاً يك متر است درهاي تخته چند لاي قاب آهنی دار لب كنگره اي  لاستيكي ضد صدا بسيار مناسب است .

درب های گاراژ و انباری

از درب های فوقانی و يكطرفه  مي توان درگاراژ ها و مكان های مشابه  استفاده كرد اين  درها  مي توانند به صورت  درهای  تاشو  يا درهای  با وزنه تعادل  فنری و يا سنگيني  تعادل  باشند و اينكه به صورت  درهاي  تك جداره  و دو جداره  مقاوم و نيمه شيشه اي يا تمام شيشه اي  استفاده شوند .

صفحات  اين نوع  درب ها ، پلاستيكي ، آلومينيومي يا ورقه فولاد گالوانيزه مي باشند . بيشترين ابعاد اين درب ها ۹۶/۱ *۸۲/۴ و حداكثر محيط صفحه در m2 ۱۰ مي باشد .

از درب هاي طاق ماند هم مي توان در اين نوع استفاده كرد عملكرد  درب هاي فوقاني  و يكطرفه  ساده است  .

زيرا  اين نوع درب ها تا سقف بالا رفته  و توسط  دستگاههاي بي سيم كنترل شود .

در و پنجره اهنی

در و پنجره اهنی

 

انواع در

 1. درب های مركب : شامل صفحات پلاستيكي ، فولادی و چوبي است كه توسط يك قسمت توپر به همديگر متصل مي شوند.
 2. درب های فلزی مجوف : پانل هايي كه از ريل ، با هو ، قسمت اصلي چوبي با پوشش فلزي فولاد شماره ۲۰ يا سبكتر.
 3. درب فلزی روكش دار : پانل با روكش چوبي و پوشش فولاد شماره ۲۴ .
 4. درب صفحه فلزی : فولاد با شماره ۲۲ با سبكتر .
 5. درب فلی با روكش قلع با قسمت اصلي چوب ، پلميت «ترن » فولاد گالوانيزه
 6. درب قسمت اصل يا چوبی : با صفحه روكش پلاستيك ، چوب سخت و يك قسمت خرده چوب

انواع چهار چوب

در و پنجره اهنی : چارچوب ها به صورت كارخانه اي يا ساخت در محل كار ، ساخته مي شوند  چار چوب بايد  در لفاز و كف كاملاً مهار شود .

از چهار چوب سبك : اعضاي لفاز و سريا كلاهك چارچوب از آلومينيوم (حداكثر۴۵دقيقه ) و يا از فولاد با شماره  سبك (۵/۱ ساعت)

چارچوب فولاد پرسي مجوف : اعضاي لغاز و سر يا كلاهك چارچوب از فولاد شماره ۱۸ و يا سنگين (۳ساعته)

يراق الات : يراق الات نيز به صورت  فابريك يابعداً در محل كار ، بروري در نصب مي شوند  سازنده درب  بايد يراق آلات را آماده  كند طوري كه آنها براقي در جاي خود قرار گيرند .

درب  بر روي لولای فولادی بلبرينگي نصب مي شود . بسته شدن و قفل شدن درب اتوماتيك صورت  مي گيرد .

اين درب ها  دارنده ي سيستم اعلان حريق اتوماتيك نيز مي باشند .

محل نصب چهارچوب درب

در و پنجره اهنی : محل نصب چهار چوب  درب بروي ديوارها ي داخلي و خارجي نبايد در گوشه اطاق پيش بيني شود.

حداقل ۱۰ سانتيمتر ودر شرايط خاص مانند قرار گرفتن رادياتور و يا كابينت و كمد در پشت در تا۷۰ سانتيمتر فاصله براي بهتر باز شدن در قرار گرفتن دستگيره در فاصله مناسبي از رايوار الزامي است.

وچون محل گچ نازك كاري يا اندود با چارچوب فلزي يا چوبي ترك برمي دارد. براي رفع اين مساله  در چهارچوب فلزی (چفت) و در چهارچوب چوبي از روكوب يا فيتيله  استفاده مي گردد.

چارچوب درب هاي ورودي بايد به طريقي نصب شوند كه از عبور جريان هوا و رطوبت به داخل جلوگيري نمايند.

براي منظور درمحل اتصال ديوار به چارچوب از ماستيك استفاده مي نمايند. ويا نماسازي راتاحداقل ۲CMبرروي چارچوب درب ادامه مي دهند.

به دلیل حجم زیاد مقاله ، مطالب مرتبط با پنجره آهنی در صفحه ای دیگر آورده شده است. لطفا برای مطالعه بر روی کلمه پنجره آهنی کلیک کنید .