تیرآهنIPB وINP

تیرآهن IPB وINP که در اینجا در مورد تیرآهن INP صحبت میشود.

تیرآهن INP (مقطع I   شکل باریک )

تیرآهن INP دارای مقاطع مختلفی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

INP 80, INP 100, INP 120, INP 140, INP 160, INP 180, INP 200, INP 220, INP 240, INP 260, INP 280, INP 300, INP 320, INP 340, INP 360, INP 400, INP 450, INP 500, INP 550

اندازه و ابعاد تیرآهن INP  به نوع بستگی دارد.این ابعاد عبارتند از :

ارتفاع بال            با حرف h مشخص می شود

ضخامت جان        یا حرف ts مشخص می شود

عرض بال           با حرف b مشخص می شود

ضخامت بال         با حرف tg مشخص می شود

سطح مقطع          با حرف A مشخص می شود

وزن هر متر        با حرف G مشخص می شود

 

برای مثال ابعاد تیرآهن INP120 برابر است با:

 

h= 120mm / ts= 5.1mm / b= 58mm / tg= 7.7mm / A= 14.2cm2 / G=11.1 kg/m

 

تیرآهنIPB وINP

تیرآهن INP

تیرآهن I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می‌یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می‌باشد.

لازم بذکر است مقاومت و باربری یک سایز تیرآهن INPکمتر از نوع IPE بوده و همچنین قیمت آن نیز لرزانتر میباشد.

تیرآهن INP در صنایع مختلفی همچون صنعت ساختمان، پل سازی، اسکله سازی، سدسازی، برج سازی و صنایع مشابه کاربرد و استفاده ی فراوانی دارد.

جهت سفارش و یا آگاهی ار لیست محصولات و قیمت ها با  تهران آهن تماس حاصل فرمایید. تیرآهن های INP با کیفیت بالا در متریال و ظاهری مناسب به مشتریان گرامی عرضه می شود.

تیرآهن IPB

تیرآهن IPB (مقطع I   شکل عریض ) تیرآهنIPB وINP که در اینجا در مورد تیرآهن IPB صحبت میشود.

تیرآهن IPB دارای مقاطع مختلفی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

IPB 80, IPB 100, IPB 120, IPB 140, IPEB 160 , IPEB 180,IPEB 200, IPEB 220, IPB 240,IPB 260 IPB 280, IPB 300,IPB 320, IPB 340, IPB 360 , IPB 400 , IPB 450 , IPB 500,IPB 600, IPB 650, IPB 700 , IPB 800 , IPB 900, IPB 1000, IPB 550 ,

اندازه و ابعاد تیرآهن IPB  به نوع بستگی دارد.این ابعاد عبارتند از :

ارتفاع بال            با حرف h مشخص می شود

ضخامت جان        یا حرف ts مشخص می شود

عرض بال           با حرف b مشخص می شود

ضخامت بال         با حرف tg مشخص می شود

سطح مقطع          با حرف A مشخص می شود

وزن هر متر        با حرف G مشخص می شود

برای مثال ابعاد تیرآهن IPB120 برابر است با:

h= 120mm / ts= 6.5mm / b= 120mm / tg= 11mm / A= 34.0cm2 / G= 26.7 kg/m

تیرآهنIPB وINP

تیرآهنIPB وINP

تیرآهن H یا تیر آهن‌های عریض که در آنها طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE افزایش یافته است.

نکته: علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

تیرآهن IPB در صنایع مختلفی همچون صنعت ساختمان، پل سازی، اسکله سازی، سدسازی، برج سازی و صنایع مشابه کاربرد و استفاده ی فراوانی دارد.

جهت سفارش و یا آگاهی ار لیست محصولات و قیمت تیر آهن ها با  تهران آهن تماس حاصل فرمایید. تیرآهن های IPB با کیفیت بالا در متریال و ظاهری مناسب به مشتریان گرامی عرضه می شود.

شاید خواندن این مقاله برای شما جذاب باشید لطفا روی  مشخصات تیرآهن IPN کلیک کنید