بتن با آرماتور و بدون آرماتور به چه صورت است ؟

بتن با آرماتور و بدون آرماتور : جنس بتن مسلح همان بتن غیر مسلح خواهد بود با این تفاوت که بتن غیر مسلح فاقد آرماتور بوده و چون در بتون مسلح از میلگرد های فولادی به عنوان سلاح و ایجاد استقامت در کشش و خمش و تنش و غیره استفاده می شود . بنابراین با فنریت محاسبه می شود و میله ها مقاومت بتون را در مقابل کشش ، خمش ، فشار و تنش بالا می برد لذا آن را بتون مسلح می نامند .

تردید نیست در بتون مسلح باید از شن و ماسه های پاک و دانه بندی شده طبق اصول فنی استفاده نمود و همچنین اب و سیمان سالم بوده و باید عیار ان از ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب کمتر و از ۴۵۰کیلو گرم بیشتر نباشد .

مشخصات آرماتور های قابل تعبیه در داخل بتن

  1. میلگرد آجدار ( میلگرد تور ) با آلیاژ ۴۲درصد فولاد خشکه معروف به A-3
  2. میلگرد اجدار ساده ( میلگرد تور ) با آلیاژ ۲۷% فولاد خشک معروف A-2
  3. آرماتور های ساده بنام میلگرد معمولی ( میلگرد ساده ) که فاقد آج و یا خار های برجسته می باشند .

میلگرد داخل بتون حتما باید گرد یا بیضی شکل باشد زیرا تیزی های میله چهار پهلو سطح بتون را بریده و امکان تحمل بار را کم و احتمالا به خمیده شدن بتون کمک می کند .

برای به کار بردن آرماتور های آجدار خیلی لازم نیست که دو سر آرماتور ها را قلاب یا چنگک نمایند زیرا در مقابل خستگی و سنگینی بتون آرماتور ها که کشیده می شوند .

آج ها و خار های برجسته قادر است میلگرد ها را در مقابل کشش تقویت بنماید لذا امکان خم شدن بتون را نخواهد داد ولی میله های بدون آج باید حتما از دو سر قلاب گردیده که هنگام تلاش در داخل بتون را میسر نمی سازد ولی خم کردن آرماتور های وسط پوتر ها و حمال ها و دال ها با زاویه حساب شده بنام اودگا الزامی است .

در اینجا شایسته است متذکر شویم که آرماتور ها را نباید با جوش به یکدیگر ارتباط داد زیرا پس از پر شدن زیر و روی آهن ها از بتون وقتی تلاش آرماتور شروع می شود جوش ها شکسته شده و آهن ها از یکدیگر جدا می شوند پس سفارشا متذکر می شود آرماتور اتصالی با جوش نه تنها مقاومت بتون را باتلا نبرده بلکه مزاحم خود گیری و یکپارچه شدن بتون نیز خواهد شد .

ایین نامه بین المللی بتون بستن آرماتور ها با سیم های نرم و یا دو لا را تا ۲ میلی متر تایید و توصیه می نماید .

استادکاران آرماتور بند باید برای اتصال دادن میلگرد ها به یکدیگر از سیم های نرم آرماتور بندی تا ۲ میلی متر استفاده نمایند در این صورت آرماتور در داخل بتون به صورت فنر تلاش نموده و استحکام هر بتون را ولو به ترک های سطحی نیز مبتلا شده باشد تامین می نماید .

اشاره می شود آرماتور ها ستون و هر حمال و هر دال باید حداقل از هر طرف ۳ سانتی متر کوچکتر ساخته شود تا گرفتن بتون بدور آهن ها امکان پذیر باشد و همچنین پس از بتون ریزی  هر ستون و هر حمال و برداشتن قالب ها باید بتون را با گونی پوشانده و مرتبا آن را مرطوب نگهداشت برای نمونه چند نوع قطعه ساخته شده را در لینک زیر آورده ایم .

حتما مطالعه کنید:

تیر بتونی چراغ برق

یک قطعه دال