بستن میلگرد ها

بستن میلگرد های فولادی باید قبل از بتن ریزی ، بر اساس طرح و محاسبه ، به یکدیگر بسته و یکپارچه شوند تا از جابه جا شدن آن ها طی عملیات بتن ریزی تا خودگیری بتن جلوگیری شود .

بستن میلگرد ها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تکنسین ساختمان است تا حداکثر کارایی حاصل شود .

گاهی تمام یا قسمتی از میلگرد ها خارج از قالب می بندند و یک شبکه را تشکیل می دهند و سپس آن را در قالب قرار می دهند ( شبکه ی کف فونداسیون منفرد )

گاهی نیز میلگرد ها را در قالب به یکدیگر می بندند ( مانند میلگرد های سقفی بتنی )

برای بستن دو میلگرد به یکدیگر، بیشتر از مفتول نرم با قطر ۱/۵ تا ۲ میلیمتر استفاده می کنند که اصطلاحا به این عمل پره زدن می گویند .

حتما بخوانید : نشانه گذاری میلگردها به چه صورت انجام می شود.

انواع گره های متداول برای بستن دو میلگرد به یکدیگر

۱- گره ساده ( لغزان)

گره ساده ، متداولترین گره برای اتصال میلگرد های اصلی و فرعی در شبکههای افقی مانند سقف و فونداسیون با امکان اجرای سریع است .

۲-گره صلیبی

در مواقعی که به علت استفاده از میلگرد های قطور ، تعداد نقاط اتصال کم باشند ، برای استکام بیشتر اتصال میلگرد ها به یکدیگر ، از این گره استفاده می شود .

۳- گره پشت گردنی

در ستون ها و تیر ها برای اتصال محکم میلگرد ها به خاموت ها در گوشه ها ، اغلب از این نوع گره استفاده می کنند .

۴- گره اصطکاکی

در اتصال میلگرد ها در شبکه ها و صفحات قائم ( شبکه های دیوار های بتنی ) برای جلوگیری از لغزش میلگرد های افقی ، از این نوع گره استفاده می شود .

هر سه گره ( صلیبی ، پشت گردنی و اصطکاکی ) به صورت دوبل هم انجام می شود .

 برای مشاهده جدول قیمت روز میلگرد لطفا روی آن کلیک کنید.

برای خرید و مشاوره رایگان با کارشناسان تخصصی ما لطفا با شماره ۰۲۱۸۶۰۷۳۰۰۰ تماس حاصل نمایید.