حمل و انبار کردن میلگرد ها

حمل و انبار کردن میلگرد : قطر ، شکل ، اندازه ، تعداد و محل نصب آرماتور ها باید بر اساس نقشه های اجرایی باشد .

قبل از شروع عملیات بتن ریزی ، اتمام عملیات آرماتور گذاری باید کتبا به اطلاع دستگاه نظارت رسیده باشد .

این اعلام باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از بتن ریزی صورت پذیرد تا دستگاه نظارت فرصت کافی برای کنترل داشته باشد ، بتن ریزی قبل از کسب اجازه کتبی دستگاه نظارت مجاز نمی باشد .

آرماتور گذاری یا جا به جایی آرماتور ها حین اجرای بتن ریزی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست .

مواردی نظیر بتن ریزی با استفاده از قابل های لغزان که در آن همزمانی آرماتور گذاری و بتن ریزی اجتناب نا پذیر است ، از شمول قاعده فوق مستثنی می باشند .

آرماتورر ها به صورت کلاف ، شاخه ، شبکه های جوش شده یا بافنده شده در کارخانه  تحویل می شوند .

میلگرد های مصرفی در بتن ، باید بدون خم شدگی تحویل کارگاه شوند ، معمولا میلگرد های به قطر ۶ میلیمتر و کمتر به صورت کلاف تحویل می شوند .

مصرف میلگرد ها با قطر های بالاتر به صورت کلاف مجاز نیست ، مگر اینکه با تایید دستگاه نظارت وسیله مناسبی برای باز کردن کلاف ها در کارگاه وجود داشته باشد و قطر کلاف بیش از ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد .

در تمام مدت حمل ، تخلیه ، نگهداری و کارگذاری میلگرد ها باید آن ها را در مقابل هر گونه زنگ زدگی و یا دیگر آسیب های فیزیکی و شیمیایی محافظت نمود .

میلگرد ها نباید در تماس با خاک و یا دیگر آسیب های فیزیکی و شیمیایی محافظت نمود .

میلگرد ها نباید در تماس با خاک یا مصالحی باشند که رطوبت را در خود نگه می دارد و عموما نباید میلگرد ها برای مدت طولانی در معرض باران و برف و هوای مرطوب قرار گیرند .

در کارگاه باید میلگرد ها را بر حسب قطر و طبقه آن ها ، مجزا و انبار نمود ، در صورت تردید نسبت به نوع میلگرد دستگاه نظارت دستور آزمایش های لازم را صادر خواهد نمود .

به هنگام حمل و تخلیه باید دقت شود که آرماتور ها خصوصا شبکه جوش شده از صدمات مکانیکی یا تغییر شکل های خمیری ، ضربه ناشی از پرتاب از ارتفاع و غیره مصون بوده و از گسیختگی جوش ها در شبکه های جوش شده جلوگیری شود هم چنین باید دقت شود تا نشانه های مشخص کننده نوع میلگرد ، از بین نروند .

نوع و مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن

میلگرد های مصرفی باید نو ، تمیز ، بدون هیچگونه آلودگی نظیر چربی ها ، ذرات بتن ، گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر باشد .

میلگرد ها قبل از مصرف باید کاملا پاکیزه باشند تا خللی به پیوستگی بتن و میلگرد وارد نشود ، مقطع میلگرد مصرفی نباید به علت زنگ زدگی قبلا تضعیف شده باشد .

استفاده از میلگرد های زنگ زده به شرطی مجاز است که اولا زنگ زدگی قبلا با برس یا وسایل مشابه مورد قبول کاملا پاک شود ، ثانیا قطر میلگرد پس از برس زدن حداکثر ۰٫۵ میلیمتر کاهش یابد .

میلگرد های مصرفی در بتن به صورت میلگرد ساده یا میلگرد اجدار تهیه می شوند .

موکدا توصیه می شود که تمامی میلگرد های مصرفی در بتن ، به استثنای خاموت ها ) از نوع میلگرد آجدار باشند .

قطر اسمی میلگرد ساده ، قطری است که در برگ شناسایی آن ذکر می شود و معادل قطر دایره ای است که مساحت آن برابر مساحت مقطع عرضی میلگرد باشد .

در مورد میلگرد آجدار قطر اسمی معادل قطر اسمی میلگرد صاف هم وزن آن اختیار می شود .

قطر اسمی میلگرد ها از ۵ الی ۵۰ میلی متر با گام های مختلف و قطر اسمی سیم ها و شبکه های جوش نشده از ۴ الی ۱۲ میلیمتر با گامت های ۰٫۵ میلی متر می باشد .

وزن واحد حجم فولاد ، ۷۸۵۰ کیلو گرم در متر مکعب ، مدول ارتجاعی آن ۲*۱۰به توان ۵ مگا پاسکال و ضریب انبساط حرارتی آن ۱٫۲*۱۰به توان منفی ۵ بر درجه سلسیوس اختیار می شود .

برای مشاهده قیمت روز میلگرد در بازار لطفا روی آن کلیک کنید تا از آخرین قیمت باخبر شوید.