ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار ها

ضوابط کلی طراحی دیوار که شامل ۸ مورد است و به توضیح آن ها در این مقاله می پردازیم:

۱ – در دیوار ها آرماتور های قائم و افقی نباید به ترتیب کمتر از مقادیر مندرج در بند های ( ۲) و (۳) اختیار شوند .

در دیوار هایی که زیر اثر نیروی برشی قرار می گیرند ، رعایت حداقل آرماتور مطابق بند ( ۴) نیز الزامی است .

۲ – ضوابط کلی طراحی دیوار : حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگرد های مختلف بشرح ( الف) و ( ب) این بند است :

  • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر ، با قطر ۱۶ میلیمتر و یا کمتر ۰٫۰۰۱۲
  • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار

۳ –ضوابط کلی طراحی دیوار : حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتور های مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) این بند است :

  • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ میلیمتر یا کمتر ۰٫۰۰۲۰
  • ب ) برای سایر میلگرد های اجدار

۴ – نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از ۰٫۰۴ اختیار شود .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد ها نیز رعایت شود .

۵ –ضوابط کلی طراحی دیوار : در دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر ، به جز دیوار های زیر زمین و دیوار های حایل ، هر یک از آرماتور های قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار ، مطابق ( الف ) و ( ب) این بند پیش بینی شوند .

  • الف ) در دیوار هایی که یک رویه آن ها در تماس با خاک یا هوای بیرون قرار دارد ، یک شبکه آرماتور شامل حداقل نصف و حداکثر دو سوم کل آرماتور لازم برای هر امتداد در فاصله ای بیشتر از ۵۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه در تماس با خاک یا محیط خارجی قرار داده شود و یک شبکه آرماتور شامل باقیمانده آرماتور لازم برای هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه دیگر قرار داده شود .
  • ب ) در سایر دیوار ها هر شبکه آرماتور شامل نصف آرماتور لازم در هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از هر رویه قرار داده شود .

۶ -فاصله میلگرد های قائم و میلگرد های افقی مجاور در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و ۳۵۰ میلیمتر باشد .

۷ -در مواردی که مساحت مقطع کل آرماتور قائم از یک درصد مساحت کل مقطع کمتر است و یا در مواردی که بر اساس طراحی سازه ، آرماتور قائم به عنوان آرماتور فشاری مورد نیاز نیست ، محصور کردن میلگرد های قائم با خاموت الزامی نیست .

برای مقادیر بیشتر میلگرد های قائم ، آرماتور بندی دیوار ها باید مشابه ستون ها باشد .

۸ – دورتا دور بازشو باید حداقل دو میلگرد با قطر ۱۶ میلی متر یا معادل آن قرار داده شود .

این میلگرد ها باید از گوشه بازشو به داخل دیوار ادامه یافته و به نحوی مناسب مهار شوند .

میلگرد گذاری راه پله ها

پله های بتنی یکی از اصلی ترین اجزای سازه های بتنی محسوب می شوند.

برای مشاهده آخرین جدول قیمت روز میلگرد در بازار لطفا روی آن کلیک کنید.

ضوابط-کلی-طراحی-دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید