میلگرد گذاری دیوار ها

میلگرد گذاری دیوار از دیوار های بتنی در شرایط مختلف در ساختمان ها استفاده می شود که دیوار ها را از نظر رفتار  سازه ای می توان به ۵ دسته زیر طبقه بندی کرد :

۱- دیوار های حائل

میلگرد گذاری دیوارهای حائل دیواری است که به منظور پایداری در مقابل فشار جانبی خاک به کار می رود .

در اغلب حالت ها عامل پایداری ، وزن دیوار است .

۲- دیوار های باربر ( بار قائم )

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که علاوه بر وزن خود ، نیروی خارجی قائمی را تحمل می کند که ناشی از عکس العمل سقف یا نظایر ان است .

به دلیل اهمیت این دیوار ها ، ضوابط خاصی برای آن ها در نظر گرفته شده است .

برخی از این ضوابط به قرار زیرند :

  • دیوار ها باید برای بار های خارج از مرکز و هر گونه بار جانبی که در معرض آن ها قرار می گیرند ، طراحی شوند .
  • دیوار ها باید به اعضای متقاطع با آن ها مانند کف ها ، بام ها ، ستون ها و پایه ها و پی ها و غیره مهار شوند .
  • دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵ سانتی متر باید دارای دو شبکه فولادی در دو طرف دیوار ، که پوشش بتنی هر شبکه حداقل ۵ سانتی متر است ، باشند . فاصله محور به محور میلگرد ها نباید از ۱٫۵ برابر ضخامت دیوار یا ۲۵ سانتی متر بیشتر باشد . در محل بازشو ها در دیوار باید حداقل ۲ میلگرد آجدار نمره ۱۶ در اطراف بازشو ، پنجره ها و در ها بکار برده شود .

۳- دیوار های زیر زمین

میلگرد گذاری دیوار : دیوار زیر زمین ، در واقع نوعی دیوار حایل است که علاوه بر فشار جانبی خاک ، نیرو های قائم را تحمل می کند .

حداقل ضخامت دیوار های زیر زمین ۲۰ سانتی متر و در نقاط مرطوب حداقل  ۳۰ سانتی متر است .

همیشه دیوار زمین باید دارای ضخامتی بیش از دیوار های بالای آن باشد .

۴- دیوار های غیر باربر ( جداکننده و دیوار های پیرامونی )

میلگرد گذاری دیوار : به دیوار های محیطی ساختمان ، جدا ساز داخلی و دیوار های محوطه ، دیوار غیر باربر می گویند .

( گفتنی است که دیوار های محوطه تحت اثر نیروهای جانبی باد قرار می گیرند . )

در طراحی این دیوار ها باید به عایق بودن آنها در مقابل صدا توجه کافی داشت .

( به جز  دیوار های محوطه )

۵- دیوار های برشی

میلگرد گذاری دیوار : دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی ، که در صفحه دیوار عمل می کنند ، به کار گرفته میشود .

به این دیوار ها دیافراگم قائم نیز گفته می شود .

دیوار های برشی در حقیقت دیوار های بتن آرمه هستند که از سختی داخل صفحه ای بسیار زیاد برخوردار می باشند .

این دیوار ها مشابه یک تیر کنسولی قائم و عمیق عمل می کنند که برای ساختمان پایداری جانبی ایجاد نموده و در مقابل برش و لنگر های خمشی ناشی از بار های جانبی مقاومت  می کنند .

این دیوار ها قسمت عمده برش ناشی از نیروهای جانبی را تحمل کرده و به زمین انتقال می دهند .

با این وجود ، از آنجا که دیوار های برشی مانند تیر های طره ای قائم هستند ، عملکرد اصلی آن ها عملکرد خمشی است نه برشی .

در دیوار های برشی با نسبت ارتفاع به طول کوچک ، برش بیش از خمش حائز اهمیت است .

در مقابل در دیوار های برشی بلند تر ، لنگر خمشی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است .

به دلیل مشابهت عملکرد دیوار های برشی با تیر های عمیق ، فولاد های برشی در آن ها هم به صورت افقی و هم به صورت قائم قرار داده می شوند .

در دیوار های برشی کوتاه تر ، فولاد های افقی کمتر موثر بوده و فولاد های برشی قائم نقش موثرتری دارند .

در مقابل در دیوار های برشی بلندتر ، فولاد های برشی افقی تاثیر بیشتری در تحمل برش دارند .

دیوار برشی را با ملاحظه ی ملزومات معماری طرح کرده و در قسمت ها یمختلف پلان ساختمان می توان قرار داد ، اما باید دقت کافی به عمل آورد که قرار گرفتن آن در پلان تا حد امکان متقارن باشد .

در صورتی که میلگرد های خمشی در دو لبه ی دیوار متمرکز شوند ، شکل پذیری دیوار بیشتر می شود .

بهتر است که میلگرد های کششی به وسیله ی تنگ یا خاموت دورپیچ شوند .

در ساختمان های کوتاه و متوسط لزومی ندارد که دو لبه ی دیوار را به صورت برجسته در آوریم، همچنین ضخامت دیوار در این ساختمان ها ، معمولا ثابت در نظر گرفته می شود .

برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد امروز لطفا روی آن کلیک کنید.