میلگرد گذاری اجزای سازه های بتنی

میلگرد گذاری شامل نقشه های اجرایی میلگرد و جاگذاری و بستن آرماتور ها است که هرکدام را به صورت مجزا توضیح می دهیم.

نقشه های اجرایی میلگرد

نقشه های اجرایی منضم به قرار داد ، باید شامل جزئیات آرماتور بندی سازه ها ، نظیر قطر ، طول ، شکل ، اندازه و جزئیات خم ها و جدول اوزان باشد .

بسته به نوع و پیچیدگی سازه با دستور دستگاه نظارت ، پیمان کار باید برای سهولت اجرا اقدام به تهیه نقشه های اجرایی کارگاهی نماید .

این نقشه ها بر اساس نقشه های اصلی قرارداد تهیه شده و شامل جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه اجرا ، خم کردن ، محل دقیق و تعداد میلگرد ها ، نوع میلگرد ها و سایر اطلاعات لازم که به نحوی در درک بهتر جزئیات موثر هستند ، می باشند .

قبل از اجرای عملیات بتن ریزی و با اطلاع قبلی پیمان کار ، جزیات و نحوه استقرار آرماتور ها مورد بازدید دستگاه نظارت قرار گرفته و سپس دستور بتن ریزی صادر خواهد شد .

جاگذاری و بستن آرماتور ها

هنگام نصب ، میلگرد ها باید عاری از هر گونه آلودگی نظیر گرد و خاک ، زنگزدگی ، گل ، چربی ، رنگ ، ذرات خارجی که مانع چسبندگی بین بتن و آرماتور می گردد باشند .

آرماتور ها با توجه به قطر ، طول و شکل ، بایستی در محل های تعیین شده به نحوی مستحکم و ثابت شوند که هنگام بتن ریزی هیچگونه تغییر و جابه جایی در آن ها صورت نگیرد .

به منظور کنترل و تامین پوشش بتن ، می توان از قطعات بتنی ( لقمه ها ) یا خرک های فلزی به ابعاد ، مقاومت و تعداد لازم استفاده نمود .

لقمه های بتنیباید دارای مفتول بوده و با استفاده از این مفتول ها به میلگرد های اصلی کاملا محکم شوند .

نباید از قطعه سنگ ، لوله های فلزی و قطعات چوب برای نگهداری میلگرد ها و امین پوشش بتن ، استفاده شود .

شالوده ها

میلگرد گذاری شالوده ها

میلگرد ها به صورت بکه ای در کف شالوده قرار  داده می شوند .

برای ایجاد چسبندگی بیشتر و انتقال مناسب تر نیرو بین فولاد و بتن در کناره های فونداسیون ، میلگرد های شبکه با خم ۹۰ درجه به طول معین شکل داده می شوند .

با توجه به میزان بار و عمق فونداسیون ، سیستم میلگرد گذاری در آن ها می تواند به صورت شبکه های تحتانی و یا ترکیبی از شبکه های تحتانی و فوقانی باشد .

برای حفظ فاصله ی مناسب بین دو شبکه از خرک ( میلگرد خم شده به صورت تکیه گاه ) استفاده می شود  .

پی گسترده به طور معمول از دو لایه آرماتور تشکیل می شود ، یک لایه نزدیک کف پایین و یک لایه نزدیک سطح بالایی قرار می گیرد .

مش پایینی معمولا بر روی بلوک های بتنی نگهداشته می شود .

برای نگه داشتن مش بالایی ، تکیه گاه های مخصوصی طرح می شود که بر روی لایه پایینی قرار داده شده و یا از خرک استفاده می کنند .

اگر دنبال قیمت روز میلگرد در بازار می گردید لطفا روی آن کلمه کلیک کنید.

شناز رابط بین فونداسیون ها

پی های منفرد و نواری که در زیر سازه قرار دارند ف لازم است در دو امتداد متعامد به وسیله ی کلاف هلی رابط یا شناژ به یکدیگر متصل شوند .

کلاف های رابط یه یکپارچگی عملکرد پی در کل سازه کمک کرده و نشست های شالوده را تا حد زیادی همساز می کند .

به علاوه کلاف های رابط مانع حرکت دو شالوده نسبت به هم شده و از چرخش پی های منفرد بر بستر خاکی ، تا حدی جلوگیری می کند ، ابعاد کلاف رابط باید متناسب با ابعاد شالوده و  حداقل ۳۰۰ میلیمتر اختیار شود ، به طوری که سطح فوقانی آن با پی یکسان باشد .

تعداد میلگرد های طولی کلاف ها باید حداقل ۴ عدد و قطر آن ها حداقل ۱۴ میلیمتر باشد .

این میلگرد ها باید توسط میلگرد های عرضی به قطر حداقل ۸ میلیمتر  و با فواصل حداکثر ۲۵۰ میلیمتر مهار شوند .

میلگرد های طولی کلاف ها باید در شالوده های میانی ممتد باشند ، و در شالوده های کناری در بر ستون مهار شوند .