جدول وزن نبشی ( توضیح )

جدول وزن نبشی به شما این امکان را می دهد که با توجه به مشخصات ظاهری نبشی نوع مورد نظر، مقدار وزن آن را در یک متر و همچنین در یک شاخه مشاهده کنید چون معمولا سفارش خریداران نبشی بر اساس شاخه می باشد ولی قیمت نبشی بر اساس وزن در بازار مشخص میگردد .

برای بررسی مقدار شاخه نبشی با توجه به وزن باز هم میتوانید از این جدول استفاده کنید.

شما در این جدول میتوانید از مشخصات دیگر نبشی نیز استفاده نمایید.

متفاوت بودن انواع نبشی بر اساس ابعاد ضخامت دو بال است . نبشی به دو گروه بال یکسان و بال متغیر هستند.

نبشی بال متغیر در بازار آنقدر درخواست کم است که جزو موارد خاص می باشد، در نتیجه ما فقط جدول بال یکسان را ارائه می کنیم.

جهت استفاده بهتر از جداول وزن نبشی راهنمایی برای استفاده اورده ایم که امیدوارم خوشتان بیاید .

سایز نبشی (h/10)

جدول وزن نبشی : اعدادی هستند برگرفته شده از پارامتر طول بال نبشی که در نبشی بال یکسان و هر دو بال باهم یکسان هستند.

به واحد سانتیمتر که معمولا این واحد درمحاسبات سازه ای و بخش ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰/(طول بال بر حسب میلیمتر) = سایز نبشی

طول بال خوابیده نبشی (b)

جدول وزن نبشی : در نبشی دو بال یکسان طول هر دو بال یکسان می باشد بخاطر ایجاد تفاوت در زمان بررسی با نبشی بال متغیر این اسامی را برای بال های نبشی انتخاب کردیم.

طول بال خوابیده با بال ایستاده نبشی یکسان است واحد آن میلیمتر می باشد، این پارامتر گزینه ای برای مشخصه سایز نبشی است که در بالا در مورد آن توضیح دادیم.

بال ایستاده نبشی (h)= بال خوابیده نبشی(b)

طول بال ایستاده نبشی(h)

فاصله نوک بال تا پشت آن در این جدول طول بال ایستاده نبشی میگویند،این متغیر در نبشی دو بال یکسان کمتر از نوع متغییر می باشد واحد آن میلیمتر می باشد

طول داخلی  بال + ضخامت  یک بال(t)  = طول بال ایستاده نبشی

 شعاع تیرآهن بال پهن (r)

منحنی که در محل اتصال دو بال با هم  ایجاد میشود را شعاع اتصالی نبشی می گویند که معمولا این میزان در مدل بال یکسان و متغیر یکسان می باشد. واحد آن نیز میلیمتر است.

ضخامت بال نبشی (t)

مقدار ضخامت یکی از دو بال به واحد میلیمتر می باشد را ضخامت نبشی می گویند. این میزان در نبشی بال یکسان از نبشی بال متغیر می باشد.

وزن یک متر نبشی

واحد این متغیر کیلوگرم بوده و بر اساس وزن یک متر از نبشی می باشد .دلیل وجود این متغیر نیاز محاسباتی در بعضی شرایط خاص می باشد.

وزن هر شاخه نبشی

بر اساس واحد کیلوگرم و از ضرب وزن یک کیلو بر ۱۲ متر طول یک شاخه نبشی بدست می آید.

این میزان همان طور که از اصطلاح مشخص است درنبشی بال یکسان کمتر از نوع بال متغیر می باشد.این پارامتر جزو پارامتر معرفی قیمت بازار درتهران می باشد.

جدول وزن نبشی