نشانه گذاری میلگرد ها و بسته بندی میلگرد ها

میلگرد های S240 ,S340,S400 با قطر ۱۲mm به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند که نشانه گذاری میلگرد ها را در این مقاله توضیح می دهیم.

قطر کلاف میلگرد های کلاف باید حداقل ۲۰۰برابر قطر میلگزد باشد .

میلگرد های S240,S340,S400 با قطر ۱۴mm ، و نیز تمامی میلگرد های S500 فقط به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند .

بر روی شاخه های میلگرد های آجدار تولیدی ، به صورت یک در میان باید علامت مشخصه ای حک شود تا از روی آن نام کارخانه سازنده و نوع میلگرد معلوم شود .

نشانه گذاری میلگرد ها : هر یک از بسته های میلگرد باید دارای حداقل دو پلاک فلزی باشد که بر روی هر یک از پلاک های مزبور از ۱ تا ۸ به صورتی خوانا حک و یا به صورتی که نتواند مخدوش شود نوشته شده باشد :

 1. شماره بسته
 2. نوع میلگرد
 3. نمره میلگرد ( قطر اسمی بر حسب میلی متر )
 4. وزن بسته ( برر حسب کیلو نیوتن )
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نشانه تاییدیه کنترل کیفیت از سوی کارخانه سازنده
 7. نام یا نشانه تجارتی کارخانه سازنده
 8. علامت استاندارد ملی ایران

گواهی نامه فنی میلگرد

هر یک از محموله های بیش از ۲۵۰ کیلو نیوتن باید دارای گواهینامه فنی صادره از طرف تولید کننده باشند و این گواهینامه همراه محموله به مصرف کننده تحویل شود  .

قید موارد ۱۲ تا از این بند در گواهینامه فنی الزامی است :

 1. نام و نشانی کارخانه سازنده
 2. شماره گواهینامه
 3. تاریخ صدور گواهینامه
 4. علامت مشخصه نوع میلگرد
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نمره ( قطر اسم )میلگرد
 7. طول اسمی شاخه ها
 8. تعداد بسته ها
 9. مشخصات فنی شیمیایی شامل ترکیبات شیمیایی و کربن معادل
 10. مشخصات مکانیکی
 11. رنگ انتخابی برای مقطع میلگرد
 12. نوع علامت حک شده و به کار رفته بر روی پلاک های الصاقی

ضوابط حمل و نقل ، انبار کردن و نگهداری میلگرد

 • میلگرد های فولادی را باید در محل های تمیز و عاری از رطوبت گل و خاک و سایر آلودگی ها نگهداری کرد تا از زنگ زدگی و کثیف شدن سطح آن ها جلوگیری شود .
 • از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییر شکل پلاستیک ، نظیر بریدگی و ضربه و غیره جلوگیری شود .
 • میلگرد های پوسته شده باید ماسه پاشی شوند .
 • رفع پوسته ها با استفاده از برس سیمی و سایر روش های مشابه مجاز نیست .
 • میلگرد ها باید به روشی حمل و انبار شوند که دچار خمیدگی بیش از حد نشوند .
 • میلگرد ها نباید به طور مستقیم بر روی زمین انبار شوند .
 • میلگرد ها باید به قطر و رده آن ها ، به صورت مجزا انبار شوند .
 • میلگرد هایی که هنوز بریده یا خم نشده اند باید به گونه ای انبار و نگهداری شوند که بر چسب و علامت کارخانه سازنده فولاد بر روی آن ها قابل رویت باشد .
 • میلگرد ها باید به نحوی تخلیه شوند که هم به کارگران صدمه نزنند و هم خود صدمه نبینند .

برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد امروز لطفا روی آن کلیک کنید.