نصب پلیت فونداسیون به چه صورت است ؟

برای تهیه و نصب پلیت فونداسیون ابتدا باید بار و فشار وارده را محاسبه کرد که ضخامت و اندازه پلیت کف مناسب با باری که تحمل می نماید در نظر گرفته شود .

بلت هایی که از جنس خشکه به طول متوسط ۵۰ سانتی متر و ضخامت حداقل ۲۴ میلی متر تهیه می شود باید یک سر آن چنگک و سری که بالا قرار می گیرد دنده شده و یک یا دو مهره فولادی در آن پیچیده شود و آن را نزدیک محل کار آماده نگهداشته تا پس از ریسمان کشی و تعیین نقطه نصب پلیت که توسط معمار ساختمان با نظارت استاد کار آهنگر انجام می گیرد به کار گرفته شود .

سپس فیبر یا مقوایی ضخیم به اندازه پلیت بریده نقطه ای که برای جا گرفتن پیچ ها در نظر گرفته شده در مقوا یا فیبر نیز سوراخ می شود ضمن اینکه آرماتور حصیری روی بتون مگر کف جای گرفته یک سر خم شده بولت به آرماتور حصیری اتصال داده می شود و مقوا یا فیبر سوراخ شده به بالای پیچ ارتباط داده تا پیچ بولت سر جای خود قرار گیرد .

بعد از کنترل نقاط و اطمینان در درستی عمل ریسمان کشی مجددا دور پیچ ها آرماتور بندی شده تا به شناژ دور کار ارتباط پیدا کند در خاتمه بتون ریزی تا کف کار انجام می پذیرد .

روز بعد مقوا یا فیبر از روی پیچ ها برداشته شده و با ریختن دوغابی از سیمان و ماسه پلیت آهنی به داخل پیچ ها جا گرفته و مهره ها را از بالا محکم می بندند و پس از خشک شدن بتون زیر مجددا ریسمان کشی انجام و پلان روی محل فونداسیون پیاده می شود تا محل نصب ستون روی پلیت ها با مداد رنگی منقش گردد .

در خاتمه کنار خط مربوط به ستون چهار قطعه آهن نبشی ضخیم روی پلیت با برق قوی جوش می کنند به طوری که ستون را به صورت عمودی نگه داشته و داخل دهانه به وجود آمده جای بگیرد تا بتوانند ستون را به نبشی ها جوش نمایند .

حتما بخوانید : نصب ستون فلزی