نیم رخ های مناسب جهت تیر

تیرها از نظر باربری جزء اعضای خمشی محسوب می شوند.مقطع نیم رخ های مناسب جهت تیر در شکل ها نشان داده شده است و به طور کلی شکل و ابعاد مقطع هر تیر به مقدار بار و طول دهانه ی آن بستگی دارد همچنین ملاحظات اقتصادی وشرایط اجرایی پروژه از پارامترهای مهّم انتخاب نوع تیر می باشند.

تیر ورق

تیر لانه زنبوری

تیر لانه زنبوری

تیرچه ها: تیرچه های فلزی معمولاً از تیرچه های با جان باز، تیرهای معمولی و تیرهای لانه زنبوری، بصورت تک انتخاب می گردد.

تیرچه

شاه تیرها: شاه تیر ها به صورت تیرهای معمولی IPE ،INP به صورت تک یا دوبل و تیرهای لانه زنبوری به صورت تک یا دوبل انتخاب می گردند.

تیرهای مرکب می تواند ترکیبی از تیرآهن معمولی با ورق باشد یا اینکه مانند تیرهای جعبه ایی فقط از ورق ساخته شده باشد.

شاهتیر

شاه تیر

تیرهای لانه زنبوری

با افزایش ارتفاع تیر (عضو خمشی) مقاومت خمشی آن افزایش می یابد که یکی از مقرون به صرفه ترین راههای افزایش ارتفاع در تیرهای نورد شده تبدیل آن ها به تیرهای لانه زنبوری می باشد.

این تیرها در طول خود دارای حفره هایی هستند که به لانه ی زنبور شباهت دارد و به همین دلیل این گونه تیرها ،لانه زنبوری نامیده می شوند.

برای دریافت مشاوره رایگان و قیمت روز تیرآهن لطفا با ما تماس بگیرید و یا روی آن کلیک نمایید.

مزایا و معایب تیرهای لانه زنبوری:

با افزایش ارتفاع تیر، مقاومت خمشی آن نیز افزایش می یابد ودر نتیجه تیر لانه زنبوری در مقایسه با قبل از لانه زنبوری شدن دارای مقاومت بیش تری خواهد بود و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

از فضای ایجاد شده در جان تیر(حفره ها) می توان برای عبور لوله های تأسیساتی و برق استفاده کرد.

از معایب تیرهای لانه زنبوری وجود سوراخ در جان تیر است که باعث کاهش مقاومت برشی تیر می شود. برای رفع این مشکل حفره های نزدیک به تکیه گاه ها و قسمت هایی از تیر که محل اتصال تیرهای فرعی به

تیر لانه زنبوری می باشد را با ورق های فولادی می پوشانند.

علامت اختصاری تیرهای لانه زنبوری: در نقشه ها و مدارک فنی تیرهای لانه زنبوری با افزودن حرف c مخفف Cast به علامت اختصاری تیر نورد شده، مشخص می گردد ( CNP160 یعنی تیرآهن INP160 که لانه زنبوری شده است)

تیر لانه زنبوری

تیر لانه زنبوری