پروفیل اهن + کاربرد آن

پروفیل اهن در ساختمان سازی و پنچره های آهنی و ساخت در بیشترین کاربرد را دارد که بصورت مستطیل و مربع وجود دارند.

تیرهای مرکب

به کارگیری تیرهای مرکب در موارد زیر بهترین راه حل می باشد.

۱- هنگامی که بار سقف سنگین و یا طول دهانه تیر زیاد باشد.

۲- پروفیل نورد شده ی مناسب در بازار وجود نداشته باشد.

۳- استفاده از پروفیل های موجود در بازار مقرون به صرفه نباشد.

۴- امکان استفاده از تیرهای لانه زنبوری به دلیل ضعیف بودن مقطع آن ها در مقابل نیروهای برشی وجود نداشته باشد.

روش های ساخت تیرهای مرکب

متداول ترین روش های ساخت تیرهای مرکب عبارتند از:

الف- تقویت تیر نورد شده با ورق بال:

این تیر مرکب، از اتصال صفحاتی به بال پروفیل های رایج ساخته می شود . رعایت نکات زیر در استفاده از ورق های تقویت بالِ نیم رخ های تک یا دوبل ضروری می باشد.

-ضخامت ورق تقویتی محدودیتی ندارد.

-ورق های تقویتی به طور کامل با بال ها اتصال داشته باشند(به هم چسبیده باشند).

-ضخامت جوش ۷۵ درصد ضخامت ورق باشد و جوشکاری طبق نقشه ی اجرایی انجام گیرد.

-ورق تقویتی از هر دو طرف و در قسمت عرض نیزجوش شود.

-ابعاد ورق بر طبق محاسبات فنی تعیین گردد.

لازم به ذکر می باشد که سایر نیم رخ ها مانند تیرهای لانه زنبوری، ناودانی و غیره را می توان به صورت تک یا دوبل به همراه ورق تقویتی بال به عنوان تیر مرکب مورد استفاده قرار داد.

جهت بیان مشخصات نیم رخ ها، ورق های اتصال و طول و بُعد جوش معمولاً یک نمای طولی و یک برش از پروفیل ترسیم می شود

ب- تقویت تیر نورد شده با ورق جان:

در این روش تیرآهن نورد شده، از وسط جان بریده می شود و از اتصال ورق مناسب به دو قسمت بریده شده ارتفاع تیرآهن افزایش می یابد. این روش برای پروفیل های شماره ۲۰ به بالا اقتصادی خواهد بود.

ج-تیر ورق:

این نوع تیرها از ورق های جدا از هم که ابعاد آن ها از طریق محاسبات فنی تعیین شده، ساخته می شوند. تیرورق ، حداقل از دو ورق بال و یک ورق جان تشکیل می شود.

برای مشاهده قیمت پروفیل صنعتی کلیک کنید.