چگونگی ساخت ستون

چگونگی ساخت ستون

چگونگی ساخت ستون ( مقاطع مرکب )

چگونگی ساخت ستون : ستون ها ممکن است بر حسب نیاز از اتصال انواع پروفیل های مختلف ساخته شوند که رایج ترین آن ها عبارتند از :

  1. اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه ی دوبله کردن

برای ساخت این نوع ستون ها ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صافی ( شاسی ) به هم می چسبانند ، سپس دو سر وسط ستون را جوش می دهند و ستون را بر می گردانند و مانند قبل جوشکاری می کنند ، انگاه ستون را معکوس کرده و در قسمت وسط جوشکاری می کنند .

همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد .

در صورتی که در سرتاسر ستون به جوشکاری نیازی نباشد ، حداقل طول جوش ها باید به این ترتیب اجرا گردد :

  • حداکثر فاصله ی بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتد نباید از ۳۰ سانتی متر تجاوز کند .
  • طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر با بزرگترین عرض مقطع باشد و به طور یکسره انجام گیرد .
  • طول موثر هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ میلی متر کمتر باشد .
  • اتصال دو پروفیل به یکدیگر با استفاده از ورق های سراسری روی بال ها

در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا مقطع مرکب تشکیل بدهد ، فاصله ی جوشهای منقطع ( غیر ممتد ) که ورق را به نیمرخ ها متصل می کنند ، نباید از ۳۰ سانتی متر بیشتر شود .

حداکثر فاصله ی فوق الذکر در مورد فولاد معمولی ۲۲t می باشد ( ضخامت ورق برابر با t )

        ۲٫ اتصال دو پروفیل با قید های موازی و یا مورب ( ستون مشبک )

معمول ترین نوع ستون در ایران ستون های مرکبی است که دو تیر آهن به فاصله ی معین از یکدیگر قرار میگیرند و قید های افقی یا چپ و راست ، این دو نیمرخ را به یکدیگر متصل میکنند .

البته بست های چپ و راست که شکل مثلثی را به وجود می اورند ، دارای مقاومت بهتری نسبت به بست های موازی می باشند .

در مورد اینگونه ستون ها ، به ویژه ستون با بست موازی نکات زیر را بایستی رعایت کرد :

حداقل ابعاد بست یا تسمه ی افقی ستون باید به این صورت باشد :

L : طول وصله حداقل به فاصله ی مرکز تا مرکز دو نیمرخ باشد .

b : عرض تسمه از ۴۲ درصد طول آن کمتر نباشد

t : ضخامت تسمه از یک سی و پنجم طول آن کمتر نباشد

  • در اطراف کلیه تسمه ها و در سطح تماس با بال نیمرخ ها عمل جوش کاری انجام گیرد ( مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نباید از طول صفحه کمتر شود .)
  • فاصله ی قید ها و ابعاد ان بر اساس محاسبات تعیین می شود .
  • در قسمت انتهایی ستون ، بایدحتما از ورقی با طول حداقل برابر با عرض ستون استفاده کرد تا علاوه بر تقویت پایه ، محل مناسبی برای اتصال بابندهای فلزی به ستون به وجود آید .
  • در محل اتصال تیر به ستون لازم است قبلا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال های ستون جوش شده باشد .

چگونگی-ساخت-ستون

چگونگی ساخت ستون

چگونگی ساخت ستون

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید