ورق گالوانیزه کاشان

عنوان محصولضخامت(میل)سایزوضعیتواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۱/۵میل) 1.5 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 287,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۱/۲۵میل) 1.25 1250 رول کیلوگرم بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۱/۲۵میل) 1.25 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۱ میل) 1 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 290,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۱ میل) 1 1250 رول کیلوگرم بنگاه تهران 290,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۰/۹میل) 0.9 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۰/۹میل) 0.9 1250 رول کیلوگرم بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان۱۰۰۰(۰/۸میل) 0.8 1000 رول کیلوگرم کارخانه 286,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان۱۲۵۰(۰/۸میل) 0.8 1250 رول کیلوگرم کارخانه 286,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۰/۸میل) 8 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 286,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۰/۷میل) 0.7 1250 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۰/۷میل) 0.7 1000 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۰/۶میل) 0.6 1250 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۰/۶میل) 0.6 1000 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
ورق گالوانیزه کاشان ۱۰۰۰(۰/۶میل) 0.6 1000 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:21
ورق گالوانیزه کاشان ۱۲۵۰(۰/۵میل) 0.5 1250 رول کیلوگرم کارخانه 300,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان۱۰۰۰(۰/۵میل) 0.5 1000 رول کیلوگرم کارخانه 301,000 1400-11-04 12:00
ورق گالوانیزه کاشان۱۲۵۰(۰/۴میل) 0.4 1250 رول کیلوگرم کارخانه 251,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان۱۰۰۰(۰/۴میل) 0.4 1000 رول کیلوگرم کارخانه 251,000 1400-11-04 12:20
ورق گالوانیزه کاشان۱۰۰۰(۰/۳میل) 0.3 1000 رول کیلوگرم بنگاه تهران 374,000 1400-11-04 12:20محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید