سقف های کامپوزیت چیست؟ سقف های کامپوزیت سقف هایی هستند که از ترکیب فولاد و بتن ساخته می شوند . برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شود از برشگیر ( نبشی ) استفاده می شود. وظیفه اصلی برشگیر این است که برش افقی در محل تماس تیر فولادی