مزایا و معایب ساختمان های فلزی چیست ؟  اجرای این نوع ساختمان ها خیلی سریع پیشرفت می نماید . در صورتی که برای ساختن ساختمان های بتنی یا آجری زمان بیشتری لازم است . ستون ها و قطعات باربر ساختمان های فلزی فضای کمتری را اشغال می