همه چیز در مورد تیرآهن ۱۴ بدانید همه چیز در مورد تیرآهن ۱۴ در ابتدا تیرآهن چیست؟ تیرآهن اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی است که بعضاً در پروژه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد و وظیفه آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است. تیرآهن چگونه تولید می شود؟