سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1سپری آهنی3تهران6تماس تلفنیup4.35%
2سپری آهنی4تهران660000up4.35%
3سپری آهنی5تهران660000up7.83%
4سپری آهنی6تهران662000up
5سپری آهنی8تهران6تماس تلفنیup