سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه تهران)

ردیفمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1سپری آهنی3تهران6تماس تلفنیup2.42%
2سپری آهنی4تهران663500up2.42%
3سپری آهنی5تهران663500up2.38%
4سپری آهنی6تهران664500up
5سپری آهنی8تهران6تماس تلفنیup