سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی که قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی که ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در کارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری (کارخانه اصفهان)

ردیفمحصولسایزکارخانهطولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1سپری آهنی3اصفهان60down-100.00%
2سپری آهنی4اصفهان652000down-26.76%
3سپری آهنی5اصفهان652000up0.00%
4سپری آهنی6اصفهان654000up0.00%
5سپری آهنی8اصفهان654000up

 

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]