لوله گالوانیزه

قیمت امروز لوله گالوانیزه| قیمت لوله گالوانیزه در انواع سبک و سنگین

لوله گالوانیزه چیست؟

در صنعت آهن آلات و فولاد بر روی محصولات آهنی و فولادی پوششی قرار می دهند تا در برابر خوردگی و رطوبت مقاومت بالایی را داشته باشند. در مورد لوله های گالوانیزه هم این کار صورت می گیرد تا در برابر آسیب پذیری و خوردگی و رطوبت مقاومت بالایی داشته باشند. طول لوله گالوانیزه معمولا 6 متر می باشد. بر اساس جنس لوله گالوانیزه به دو دسته تقسیم می شود: 1-لوله گالوانیزه آهنی 2-لوله گالوانیزه فولادی

قیمت لوله گالوانیزه سبک و سنگین

قیمت لوله گالوانیزه سبک به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی مانند قیمت مواد اولیه ، نرخ ارز خارجی و داخلی و تورم بر قیمت لوله گالوانیزه سبک و سنگین تاثیرگذار هستند. البته عوامل دیگری مانند انرژی مصرفی کارخانه تولید کننده و حتی هزینه حمل و نقل بر قیمت لوله گالوانیزه تاثیرگذار می باشد.
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)استانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (4 اینچ) 4 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (3اینچ) 3 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1/2 2 اینچ) 21/2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (2 اینچ) 2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (11/4 اینچ) 11/4 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت3 (1/2 1 اینچ) 11/2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1اینچ) 1 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (2 اینچ) 2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت2.5 ( 11/4 اینچ) 11/4 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 1 اینچ) 11/2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (1 اینچ) 1 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (3/4 اینچ) 3/4 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 اینچ) 1/2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه سمنان ضخامت 2.35 (2 اینچ) 2 2/35 تست آب کارخانه شاخه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (1 اینچ) 1 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (3/4 اینچ) 3/4 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2( 1/2اینچ) 1/2 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)استانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5تهران صنعتی(11/2 اینچ) 11/2 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم 23,500 1400-11-04 15:00
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(4 اینچ) 4 6 متر 3 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(3 اینچ) 3 6 متر 3 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(21/2 اینچ) 21/2 6 متر 3 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(2 اینچ) 2 6 متر 3 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(4 اینچ) 4 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3 اینچ) 3 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1/2 2 اینچ) 21/2 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(2 اینچ) 2 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی( 1/4 1 اینچ) 11/4 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(11/2 اینچ ) 11/2 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1 اینچ) 1 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3/4 اینچ) 3/4 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی (۱/۲) 1/2 6 متر 2.5 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت۲ قزوین صنعتی (4 اینچ) 4 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(3 اینچ) 3 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 2 اینچ) 21/2 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(2 اینچ) 2 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/4 1 اینچ) 11/4 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 1 اینچ) 11/2 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1 اینچ) 1/2 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(۳/۴ اینچ) 3/4 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی (1/2 اینچ) 1/2 6 متر 2 صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 5(3 اینچ) 3 6 متر 5 صنعتی بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)حالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه ضخامت۲ قزوین صنعتی (4 اینچ) 4 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(3 اینچ) 3 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 2 اینچ) 21/2 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(2 اینچ) 2 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/4 1 اینچ) 11/4 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 1 اینچ) 11/2 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1 اینچ) 1/2 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(۳/۴ اینچ) 3/4 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی (1/2 اینچ) 1/2 2 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت ۲ ( ۱/۲ اینچ) 1/2 2 6 متر صنعتی بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)حالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5تهران صنعتی(11/2 اینچ) 11/2 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم 23,500 1400-11-04 15:00
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(4 اینچ) 4 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3 اینچ) 3 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1/2 2 اینچ) 21/2 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(2 اینچ) 2 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی( 1/4 1 اینچ) 11/4 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(11/2 اینچ ) 11/2 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1 اینچ) 1 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3/4 اینچ) 3/4 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی (۱/۲) 1/2 2.5 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)حالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(4 اینچ) 4 3 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(3 اینچ) 3 3 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(21/2 اینچ) 21/2 3 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(2 اینچ) 2 3 6 متر صنعتی کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 3 (۱/۲ ۱ اینچ) 11/2 3 6 متر صنعتی بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-10-23 10:52

سوالات متداول

فروش لوله توسط شما به چه صورت است؟
به صورت شاخه ای در انبار و به صورت عمده از درب کارخانه فروخته میشود(حداقل سفارش به صورت شاخه ای می باشد)
آیا لوله با ضخامت های گوناگون در کارخانه ها تولید میشود؟
بله به طور معمول از ضخامت 0/6 تا 8میل در کارخانه های نورد لوله و پروفیل تولید می شود.
چه لوله هایی در بازارآهن موجود است ؟
انواع لوله های سیاه,گالوانیزه,مانیسمان و لوله های جدار چاه در بازارآهن موجود است.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید