قوطی پروفیل صنعتی

قیمت امروز پروفیل صنعتی |بهترین و ارزان ترین قیمت پروفیل سنگین در کشور

پروفیل صنعتی چیست؟

به طور کلی می توان گفت که دو نوع پروفیل وجود دارد. پروفیل ساختمانی و پروفیل صنعتی دو نوع پروفیل می باشند که هر کدام در حوزه خود پرمصرف می باشد. پروفیل صنعتی به پروفیلی گفته می شود که صنایع مختلف همچون خودروسازی،نظامی و... مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه بیشتر قطعات و تجهیزاتی که در صنعت به کار گرفته می شوند، از پروفیل صنعتی استفاده می کنند. از پروفیل صنعتی در سازه های فلزی، تابلوهای تبلیغاتی و در سازه های فلزی بزرگ نیز استفاده می شود. نام دیگر پروفیل صنعتی , پروفیل سنگین می باشد. قوطی صنعتی را بهتر بشناسید. قوطی صنعتی مربع شکل یا مستطیل شکل می باشد. قوطی صنعتی یک مقطع توخالی می باشد که با ورق های فلزی گوناگونی انجام می شود. قوطی صنعتی مزایایی دارد که ما چند نمونه آن را ذکر می کنیم: 1-قوطی صنعتی قابلیت جوشکاری بسیار بالایی دارد و به راحتی می توان عملیات جوشکاری را بر روی آن انجام داد. 2-قوطی های صنعتی ضخامت بالایی دارند. 3-داخل این پروفیل ها با بتن پر می شود و به صورت ستون مورد استفاده قرار می گیرد. 4-این پروفیل ها برعکس ظاهری که دارند، وزن پایینی دارند. 5- این نوع پروفیل در برابر رطوبت و آب مقاومت بالایی دارند.

عوامل موثر بر قیمت روز پروفیل صنعتی

قیمت روز پروفیل صنعتی بر اساس معیارهایی تعیین و محاسبه می شود. عواملی مانند قیمت مواد اولیه ،هزینه حمل و نقل ، قیمت بازارهای داخلی و خارجی و نرخ ارز داخلی بر قیمت روز پروفیل صنعتی تاثیرگذار هستند. البته بیشترین عاملی که بر قیمت روز پروفیل تاثیر دارد قیمت روز فولاد و آهن می باشد.
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 10 6 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:45
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۲۰۰*۲۰۰) 200*200 10 6 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۱۸۰*۱۸۰) 180*180 10 12 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۱۸۰*۱۸۰) 180*180 10 6 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۱۴۰*۱۴۰) 140*140 10 6 کیلوگرم بنگاه تهران 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۱۶۰*۱۶۰) 160*160 10 12 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۲۰۰*۱۶۰) 200*160 10 12 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
پروفیل صنعتی ۱۰ میل(۲۰۰*۱۵۰) 200*150 10 12 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:44
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۱۲ میل(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 12 12 کیلوگرم کارخانه 320,000 1400-11-04 13:45
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۱۴(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 14 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:45
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۱۶ میل(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 16 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:47
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۸۰*۱۸۰) 180*180 5 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۲۰۰*۱۰۰) 200*100 5 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۸۰*۱۰۰) 180*100 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۶۰*۱۶۰) 160*160 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۵۰*۱۵۰) 150*150 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۵۰*۱۰۰) 150*100 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۴۰*۱۴۰) 140*140 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۰۰*۱۰۰) 100*100میل 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۰۰*۵۰) 100*50 5 6 کیلوگرم کارخانه 287,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۹۰*۹۰) 90*90 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۸۰*۶۰) 80*60 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۸۰*۴۰) 80*40 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۸۰*۸۰) 80*80 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۷۰*۷۰) 70*70 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۵ میل(۶۰*۶۰) 60*60 5 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
عنوان محصولسایزضخامت(میل)طول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۱۶ میل(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 16 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۶ میل(۳۰۰*۳۰۰) 300*300 6 12 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۶ میل(۲۰۰*۲۰۰) 200*200 6 6 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۶ میل(۲۰۰*۱۰۰) 200*100 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۸۰*۱۸۰) 180*180 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۶۰*۱۶۰) 160*160 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۵۰*۱۵۰) 150*150 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۵۰*۱۰۰) 150*100 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل (۱۴۰*۱۴۰) 140*140 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۴۰*۱۴۰) 140*140 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۲۰*۱۲۰) 120*120 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۰۰*۱۰۰) 100*100 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۱۰۰*۵۰) 100*50 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۹۰*۹۰) 90*90 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۷۰*۷۰) 70*70 6 6 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۲۰۰*۱۵۰) 200*150 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
پروفیل صنعتی ۶ میل(۲۰۰*۱۶۰) 200*160 6 12 کیلوگرم کارخانه 275,000 1400-11-04 13:46
عنوان محصولطول (متر)محل بارگیریواحدقیمتتاریخ
پروفیل صنعتی ۸ میل(۲۰۰*۱۰۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۸۰*۱۸۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۸۰*۱۰۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۵۰*۱۵۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۵۰*۱۰۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۴۰*۱۴۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۲۰*۱۲۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۰۰*۱۰۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۹۰*۹۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۸۰*۸۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۳۰۰*۳۰۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۲۰۰*۲۰۰) 6 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۸۰*۱۸۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۴۰*۱۴۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۲۰۰*۱۵۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
پروفیل صنعتی ۸ میل(۱۶۰*۱۶۰) 12 کارخانه کیلوگرم 285,000 1400-11-04 13:47
عنوان محصولطول (متر)کارخانهمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
قوطی مربع و مستطیل (3میل) 232,000 1400-11-04 09:31
قوطی مربع و مستطیل (2.5میل) 232,000 1400-11-03 14:28
قوطی مربع و مستطیل (2میل) 248,000 1400-11-03 14:28
پروفیل صنعتی ۶ میل(۸۰*۸۰) 6 کارخانه کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
پروفیل صنعتی ۵ میل(۱۰۰*۵۰) 6 کارخانه کیلوگرم 287,000 1400-11-04 13:46
قوطی پروفیل صنعتی ۱۲*۴۰۰*۴۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۲۷۰*۴۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۱۰*۳۰۰*۳۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۲۲۰*۳۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۲۶۰*۲۶۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۲۶۰*۲۶۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۱۰*۱۶۰*۲۵۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۱۵۰*۲۵۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 310,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۱۰*۲۰۰*۲۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 319,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۲۰۰*۲۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 310,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۱۰۰*۲۰۰(۱۲متر) 12 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 310,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۲۰۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۱۰*۱۸۰*۱۸۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 319,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۱۰*۱۶۰*۱۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 319,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۶۰*۱۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۱۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۱۵۰*۱۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 310,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۵۰*۱۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۱۵۰*۱۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۱۵۰*۱۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۱۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۴۰*۱۴۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۱۴۰*۱۴۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 287,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۳*۱۴۰*۱۴۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم 235,000 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۴.۵*۶۰*۱۴۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-03 14:28
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۱۳۰*۱۳۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-10-25 14:53
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۱۲۰*۱۲۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-10-25 14:53
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۲۰*۱۲۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-10-25 14:53
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۱۲۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:19
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۶۰*۱۲۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:18
قوطی پروفیل صنعتی ۸*۱۰۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:17
قوطی پروفیل صنعتی ۶*۱۰۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:16
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۱۰۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:15
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۱۰۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:14
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۵۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:11
قوطی پروفیل صنعتی ۳*۵۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:10
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۴۰*۱۰۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:09
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۹۰*۹۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:05
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۸۰*۸۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:03
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۶۰*۸۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 17:02
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۴۰*۸۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:58
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۴۰*۸۰(۶متر) 6 انبار تهران ، بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:56
قوطی پروفیل صنعتی ۳*۴۰*۸۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:55
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۷۰*۷۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:53
قوطی پروفیل صنعتی ۲*۷۰*۷۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:52
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۶۰*۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:51
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۴۰*۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:49
قوطی پروفیل صنعتی ۴*۴۰*۶۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:48
قوطی پروفیل صنعتی ۵*۵۰*۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:46
قوطی پروفیل صنعتی۳*۵۰*۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:45
قوطی پروفیل صنعتی۳*۳۰*۵۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:43
قوطی پروفیل صنعتی۴*۴۰*۴(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:37
قوطی پروفیل صنعتی۲*۲۰*۲۰(۶متر) 6 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1400-08-19 16:35

سوالات متداول

آیا قابلیت برشکاری در انبارها با سایزهای مختلف وجود دارد؟
بله - طبق صورت مشتری برش داده می شود.
تا چه ضخامتی قوطی پروفیل صنعتی در انبار تهران موجود است ؟
معمولا تا ضخامت 12 میل در انبار تهران موجود است.
آیا شاخه 12 متری موجود است ؟
بله - تقریبا برای همه سایزهای قوطی پروفیل صنعتی شاخه 12 متری موجود است.
آیا قیمت پروفیل صنعتی ثابت می باشد؟
خیر - زیرا قیمت پروفیل صنعتی تحت تاثیر عواملی مانند تورم و نرخ ارز می باشد و قیمت ها دچار نوسان می باشد.
پروفیل های موجود در سایت تهران آهن مربوط به کدام کارخانه ها می باشند؟
پروفیل های موجود در سایت تهران آهن محصولات تولیدی کارخانجات معتبر کشور می باشد.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید