هاش HEA

عنوان محصولسایزاستانداردطول (متر)محل بارگیریقیمتتاریخ
هاش سبک ۱۰۰ HEA (ترک) 100 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۷۰ HEA (ترک) 70 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۶۵ HEA (ترک) 65 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۵۵ HEA (ترک) 55 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۵۰ HEA (ترک) 50 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۴۵ HEA (ترک) 45 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۴۰ HEA (ترک) 40 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۳۸ HEA (ترک) 38 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۳۶ HEA (ترک) 36 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۳۴ HEA (ترک) 34 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۳۲ HEA (ترک) 32 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۳۰ HEA (ترک) 30 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۲۸ HEA (ترک) 28 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۲۶ HEA (ترک) 26 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۲۴ HEA (ترک) 24 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۲۲ HEA (ترک) 22 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۲۰ HEA (ترک) 20 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۱۸ HEA (ترک) 18 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۱۶ HEA (ترک) 16 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۱۴ HEA (ترک) 14 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سبک ۱۲ HEA (ترک) 12 HEA 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید