لوله

قیمت امروز لوله فولادی | ارزان ترین قیمت لوله در انواع مختلف درزدار و ...

قیمت لوله

قیمت لوله بستگی به انواع آن دارد. لوله ها را بر اساس کاربرد و نوع اتصالات دسته بندی و تقسیم می کنند. قیمت لوله ها به طور کل به جنس ، ابعاد و طول لوله بستگی دارد. برای مثال لوله گاز برای انتقال مواد شیمیایی مانند نفت و گاز مناسب بوده و قیمت آن نیز مناسب است.

قیمت لوله فولادی

قیمت لوله فولادی بر اساس نوع،قطر و طول لوله متغیر است. قیمت لوله های فولادی به نسبت سایر جنس های مشابه و لوله ها متفاوت می باشد. قیمت روز انواع لوله فولادی مثل دیگر محصولات فولادی و آهنی متاثر از قیمت ارز بوده و با افزایش قیمت دلار قیمت این محصول نیز افزایش پیدا کرده است.
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)کارخانهقیمتتاریخ
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 16 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 14 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 14 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 16 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 14 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 16 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 14 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 14 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 14 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 16 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 16 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه کویر(۸میل) 16 6 متر 8 کویر تماس بگیرید 1400-08-29 13:59
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 10 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:57
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 10 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:09
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 10 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:55
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 10 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:53
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 10 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:14
لوله جدار چاه مشهد(۶میل) 14 6 متر 6 مشهد تماس بگیرید 1400-08-29 13:08
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 12 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:07
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 12 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:21
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 12 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:00
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 10 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:23
لوله جدار چاه مشهد(۵میل) 14 6 متر 5 مشهد تماس بگیرید 1400-08-29 12:56
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 12 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:23
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 12 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 12:53
لوله جدار چاه قزوین(۶میل) 12 6 متر 6 قزوین تماس بگیرید 1400-08-29 12:17
لوله جدار چاه قزوین(۵میل) 12 6 متر 5 قزوین تماس بگیرید 1400-08-29 12:15
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 12 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:24
لوله جدار چاه کویر(۶میل) 10 6 متر 6 کویر تماس بگیرید 1400-08-29 12:01
لوله جدار چاه اصفهان(۳میل) 10 6 متر 3 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:25
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)کارخانهقیمتتاریخ
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 10 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:57
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 10 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:09
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 10 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:55
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 10 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:53
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 10 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:14
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 10 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:23
لوله جدار چاه کویر(۶میل) 10 6 متر 6 کویر تماس بگیرید 1400-08-29 12:01
لوله جدار چاه اصفهان(۳میل) 10 6 متر 3 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:25
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)کارخانهقیمتتاریخ
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 12 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:07
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 12 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:21
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 12 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 13:00
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 12 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:23
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 12 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-08-29 12:53
لوله جدار چاه قزوین(۶میل) 12 6 متر 6 قزوین تماس بگیرید 1400-08-29 12:17
لوله جدار چاه قزوین(۵میل) 12 6 متر 5 قزوین تماس بگیرید 1400-08-29 12:15
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 12 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-04 11:24
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)کارخانهقیمتتاریخ
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 14 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 14 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 14 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 14 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۵میل) 14 6 متر 5 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه مشهد(۶میل) 14 6 متر 6 مشهد تماس بگیرید 1400-08-29 13:08
لوله جدار چاه مشهد(۵میل) 14 6 متر 5 مشهد تماس بگیرید 1400-08-29 12:56
عنوان محصولسایز ( اینچ )حالتضخامت(میل)کارخانهقیمتتاریخ
لوله جدار چاه ملایر(۴میل) 16 6 متر 4 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۶میل) 16 6 متر 6 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه اصفهان(۴میل) 16 6 متر 4 اصفهان تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 14 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۵میل) 16 6 متر 5 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه ملایر(۶میل) 16 6 متر 6 ملایر تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله جدار چاه کویر(۸میل) 16 6 متر 8 کویر تماس بگیرید 1400-08-29 13:59
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی گل نرده(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه گل نرده 228,000 1400-11-04 14:52
لوله داربستی گل نرده(۲میل) 2 48.3 کارخانه گل نرده 239,000 1400-11-04 14:52
لوله داربستی کیان پرشیا(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه کیان پرشیا 230,000 1400-11-04 14:42
لوله داربستی کیان پرشیا(۲میل) 2 48.3 کارخانه کیان پرشیا 239,000 1400-11-04 14:42
لوله داربستی صابری(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه صابری 233,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی صابری(۲میل) 2 48.3 کارخانه صابری 240,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی صدرا تهران(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه صدرا 232,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی صدرا تهران(۲میل) 2 48.3 کارخانه صدرا 239,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی تهران شرق(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه تهران شرق 230,000 1400-11-04 14:39
لوله داربستی تهران شرق(۲میل) 2 48.3 کارخانه تهران شرق 238,500 1400-11-04 14:39
لوله داربستی۱/۱.۲ جهان(۲.۵میل) 2.5 48.3 کارخانه جهان 232,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی۱/۱.۲ جهان(۲میل) 2 48.3 کارخانه جهان 238,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی اصفهان(۳میل) 3 48.3 کارخانه اصفهان 217,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی اصفهان(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه اصفهان 216,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی اصفهان(۲میل) 2 48.3 کارخانه اصفهان 235,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۳میل) 3 48.3 کارخانه تهران 230,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه تهران 230,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۲میل) 2 48.3 کارخانه تهران 238,500 1400-11-03 14:28
عنوان محصولسایزسایز ( اینچ )ضخامت(میل)محل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی اصفهان(۲/۵میل) 48.3 11/2 2.5 کارخانه اصفهان 216,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی اصفهان(۲میل) 48.3 11/2 2 کارخانه اصفهان 235,000 1400-11-03 14:28
عنوان محصولسایزسایز ( اینچ )ضخامت(میل)کارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
لوله داربستی اصفهان(۳میل) 48.3 21/2 3 اصفهان کارخانه 217,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۳میل) 48.3 11/2 3 تهران کارخانه 230,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۲/۵میل) 48.3 11/2 2.5 تهران کارخانه 230,000 1400-11-03 14:28
لوله داربستی ۵ تهران(۲میل) 48.3 11/2 2 تهران کارخانه 238,500 1400-11-03 14:28
عنوان محصولضخامت(میل)محل بارگیریسایزکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی تهران شرق(۲/۵میل) 2.5 کارخانه 48.3 تهران شرق 230,000 1400-11-04 14:39
لوله داربستی تهران شرق(۲میل) 2 کارخانه 48.3 تهران شرق 238,500 1400-11-04 14:39
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی۱/۱.۲ جهان(۲.۵میل) 2.5 48.3 کارخانه جهان 232,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی۱/۱.۲ جهان(۲میل) 2 48.3 کارخانه جهان 238,000 1400-11-04 14:41
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی صابری(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه صابری 233,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی صابری(۲میل) 2 48.3 کارخانه صابری 240,000 1400-11-04 14:41
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی صدرا تهران(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه صدرا 232,000 1400-11-04 14:41
لوله داربستی صدرا تهران(۲میل) 2 48.3 کارخانه صدرا 239,000 1400-11-04 14:41
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی کیان پرشیا(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه کیان پرشیا 230,000 1400-11-04 14:42
لوله داربستی کیان پرشیا(۲میل) 2 48.3 کارخانه کیان پرشیا 239,000 1400-11-04 14:42
عنوان محصولضخامت(میل)سایزمحل بارگیریکارخانهقیمتتاریخ
لوله داربستی گل نرده(۲/۵میل) 2.5 48.3 کارخانه گل نرده 228,000 1400-11-04 14:52
لوله داربستی گل نرده(۲میل) 2 48.3 کارخانه گل نرده 239,000 1400-11-04 14:52
عنوان محصولضخامت(میل)طول (متر)سایزمحل بارگیریقیمتتاریخ
لوله ۱/۱.۲ اینچ سیاه کچو اصفهان 2 6 48.3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:54
لوله ۱/۱.۲ اینچ سیاه کیهان 2 6 48.3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:00
لوله ۴ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۳ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۲/۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۱/۲اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۱/۴اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۳/۴ اینچ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱/۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)طول (متر)محل بارگیریقیمتتاریخ
لوله ۴ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 4 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۳ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 3 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۲/۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) ۱.۲/۲ 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 2 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۱/۲اینچ سیاه(کارخانه تهران) 1/1.2 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱.۱/۴اینچ سیاه(کارخانه تهران) 1/1.4 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 1 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۳/۴ اینچ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 3/4 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
لوله ۱/۲ اینچ سیاه(کارخانه تهران) 1/2 2 6 کارخانه 239,500 1400-11-04 14:52
عنوان محصولضخامت(میل)طول (متر)سایزمحل بارگیریقیمتتاریخ
لوله ۱/۱.۲ اینچ سیاه کچو اصفهان 2 6 48.3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 14:54
عنوان محصولضخامت(میل)طول (متر)سایزمحل بارگیریقیمتتاریخ
لوله ۱/۱.۲ اینچ سیاه کیهان 2 6 48.3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:00
عنوان محصولضخامت(میل)طول (متر)سایزمحل بارگیریقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (4 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (3اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1/2 2 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (2 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (11/4 اینچ) 3 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت3 (1/2 1 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (2 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت2.5 ( 11/4 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 1 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (1 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (3/4 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه سمنان ضخامت 2.35 (2 اینچ) 2/35 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (1 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (3/4 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2( 1/2اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5تهران صنعتی(11/2 اینچ) 2.5 کارخانه 23,500 1400-11-04 15:00
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(4 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(3 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(21/2 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت 3 تهران صنعتی(2 اینچ) 3 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(4 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1/2 2 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(2 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی( 1/4 1 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(11/2 اینچ ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(1 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی(3/4 اینچ) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲٫۵ تهران صنعتی (۱/۲) 2.5 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت۲ قزوین صنعتی (4 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(3 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 2 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(2 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/4 1 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1/2 1 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(1 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی(۳/۴ اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه ضخامت ۲ قزوین صنعتی (1/2 اینچ) 2 کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 5(3 اینچ) 5 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 15:01
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت ۲ ( ۱/۲ اینچ) 2 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 5 (3 اینچ ) 5 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 4 (1/2 1 اینچ) 4 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
لوله گالوانیزه بنگاه تهران ضخامت 3 (۱/۲ ۱ اینچ) 3 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-10-23 10:52
عنوان محصولسایز ( اینچ )ضخامت(میل)استانداردمحل بارگیریواحدقیمتتاریخ
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (4 اینچ) 4 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تهران تست آب ضخامت 3 (3اینچ) 3 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1/2 2 اینچ) 21/2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (2 اینچ) 2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (11/4 اینچ) 11/4 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت3 (1/2 1 اینچ) 11/2 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 3 (1اینچ) 1 3 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (2 اینچ) 2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت2.5 ( 11/4 اینچ) 11/4 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 1 اینچ) 11/2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (1 اینچ) 1 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5 (3/4 اینچ) 3/4 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه قزوین تست آب ضخامت 2.5(1/2 اینچ) 1/2 2.5 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه سمنان ضخامت 2.35 (2 اینچ) 2 2/35 تست آب کارخانه شاخه تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (1 اینچ) 1 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2 (3/4 اینچ) 3/4 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29
لوله گالوانیزه تست آب ضخامت 2( 1/2اینچ) 1/2 2 تست آب کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1400-11-04 15:29

سوالات متداول

فروش لوله توسط شما به چه صورت است؟
به صورت شاخه ای در انبار و به صورت عمده از درب کارخانه فروخته میشود(حداقل سفارش به صورت شاخه ای می باشد)
آیا لوله با ضخامت های گوناگون در کارخانه ها تولید میشود؟
بله به طور معمول از ضخامت 0/6 تا 8میل در کارخانه های نورد لوله و پروفیل تولید می شود.
چه لوله هایی در بازارآهن موجود است ؟
انواع لوله های سیاه,گالوانیزه,مانیسمان و لوله های جدار چاه در بازارآهن موجود است.


محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید