هاش HEB

عنوان محصولسایزاستانداردطول (متر)محل بارگیریقیمتتاریخ
هاش سنگین 100 HEB (ترک) 100 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 70 HEB (ترک) 70 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 65 HEB (ترک) 65 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 55 HEB (ترک) 55 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 50 HEB (ترک) 50 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 45 HEB (ترک) 45 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 40 HEB (ترک) 40 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 38 HEB (ترک) 38 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 36 HEB (ترک) 36 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 34 HEB (ترک) 34 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 30 HEB (ترک) 30 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 28 HEB (ترک) 28 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 26 HEB (ترک) 26 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 24 HEB (ترک) 24 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 22 HEB (ترک) 22 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 20 HEB (ترک) 20 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 18 HEB (ترک) 18 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 16 HEB (ترک) 16 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 14 HEB (ترک) 14 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 32 HEB (ترک) 32 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42
هاش سنگین 12 HEB (ترک) 12 HEB 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:42محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید