ورق روغنی

قیمت امروز ورق روغنی | بهترین و ارزان ترین قیمت ورق روغنی در کشور+نمودار

ورق روغنی چیست؟

در صنعت فولاد و ساختمان سازی , محصولات به دو روش نورد گرم و سرد تولید می شوند. ورق روغنی در بازار تجاری به ورق سرد معروف است زیرا در فرایند سرد تولید می شود. با توجه به اینکه این محصولات توسط فرایند سرد تولید می شوند مقاومت بالایی دارند. به طور کلی در صنعت فولاد به ورق هایی که با نورد گرم تولید می شوند ورق سیاه و به ورق های تولید نورد سرد ورق روغنی گفته می شود. همچنین این ورق ها از گالوانیزه ساخته می شوند. ورق های روغنی در 3 دسته معمولی و نیمه کششی و فوق کششی دسته بندی می شوند. 

عوامل موثر بر قیمت روز ورق روغنی

قیمت روز ورق روغنی متاثر از قیمت روز فولاد و آهن می باشد. البته عوامل دیگری مانند وزن و سایز و ابعاد نیز در قیمت ورق روغنی تاثیرگذار هستند. قیمت روز ورق روغنی نسبت به قیمت روز دیگر محصولات دچار نوسان کمتری می باشد. قیمت حمل و نقل و میزان تورم جهانی و حتی قیمت سوخت جهانی بر قیمت روز ورق روغنی تاثیرگذار هستند.
عنوان محصولضخامت(میل)ابعادآلیاژوضعیتکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
ورق روغنی ۱/۲ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 1.2 1250 ST14 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۳ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 3 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۳ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 3 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۲/۵ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 2.5 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۲ میل فولاد مبارکه(۲۵۰۰*۱۲۵۰) 2 2500*1250 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۲ میل فولاد مبارکه(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 2 2000*1000 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۲ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 2 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 288,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۲ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 2 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 280,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱/۵ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 1.5 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 278,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱/۵ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 1.5 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 278,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱/۲۵ میل فولاد مبارکه(۲۵۰۰*۱۲۵۰) 1.25 2500*1250 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱/۲۵ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 1.25 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 280,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱/۲ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 1.2 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 1 1250 ST14 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 278,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 1 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 278,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۹ میل فولاد مبارکه(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 0.9 2000*1000 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۹ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 0.9 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 281,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۹ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 0.9 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 281,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۸ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 0.8 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 282,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۸ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 0.8 1000 ST14 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 282,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۷ میل فولاد مبارکه(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 0.7 2000*1000 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۷ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 0.7 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 282,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۷ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 0.7 1000 ST14 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۶ میل فولاد مبارکه(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 0.6 2000*1000 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۶ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 0.6 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 290,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۵ میل فولاد مبارکه(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 0.5 2000*1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۵ میل فولاد مبارکه(۱۲۵۰) 0.5 1250 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 292,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۵ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 0.5 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 295,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۴ میل فولاد مبارکه(۱۰۰۰) 0.4 1000 ST12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۰/۶ میل فولاد مبارکه (۱۰۰۰) 0.6 1000 ST14 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران 288,000 1400-11-04 12:26
ورق روغنی ۱میل فولاد مبارکه (۲۰۰۰*۱۰۰۰) 1 2000*1000 ST12 شیت فولاد مبارکه بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:22
عنوان محصولضخامت(میل)ابعادآلیاژوضعیتکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
ورق روغنی ۱/۵ میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 1.5 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۱میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 1 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۰/۹ میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 0.9 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۰/۸ میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 0.8 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۰/۷ میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 0.7 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۰/۶ میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 0.6 1000 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
ورق روغنی ۰/۵میل فولاد مبارکه اصفهان (۱۲۵۰) 0.5 1250 ST12 رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید 1400-11-04 14:29
عنوان محصولضخامت(میل)ابعادآلیاژوضعیتکارخانهمحل بارگیریقیمتتاریخ
ورق روغنی ۲ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 2 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۲ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 2 1000 ST12 رول موفق تهران کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۳ میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.3 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۳ میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.3 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۴ میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.4 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۴ میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.4 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۵ میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.5 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۵ میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.5 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۶ میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.6 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۷ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.7 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۷ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.7 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۸میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.8 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۸میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.8 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۹میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.9 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۰/۹میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.9 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۱/۲۵ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 1.25 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۱/۲۵ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 1.25 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۱/۵ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 1.5 1000 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۱/۵ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 1.5 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۲ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 2 1250 ST12 رول هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:30
ورق روغنی ۲ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 2 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱/۵ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 1.5 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 277,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱/۵ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 1.5 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 277,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱/۲۵ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 1.25 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 277,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱/۲۵ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 1.25 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 277,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱ میل هفت الماس (۱۲۵۰) 1 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 275,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۱ میل هفت الماس (۱۰۰۰) 1 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 275,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۹میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.9 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۹میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.9 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۸میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.8 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۸میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.8 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۷میل هفت الماس (۱۰۰۰) 0.7 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۷میل هفت الماس (۱۲۵۰) 0.7 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 279,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۶ میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.6 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 285,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۵میل هفت الماس(۲۰۰۰*۱۰۰۰) 0.5 2000*1000 ST12 شیت هفت الماس کارخانه تماس بگیرید 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۵میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.5 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 289,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۵میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.5 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران 291,000 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۴میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.4 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۴میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.4 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۳میل هفت الماس(۱۲۵۰) 0.3 1250 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:29
ورق روغنی ۰/۳میل هفت الماس(۱۰۰۰) 0.3 1000 ST12 رول هفت الماس بنگاه تهران تماس بگیرید 1400-11-04 12:29محصولات

درباره ما واتساپ تماس با ما تلگرام اینستاگرام
0
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید