قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 9900 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5 9900 تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 9900 تومان  
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 9900 تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 9800 تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی 9860 تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 10100 تومان
ورق سیاه 3  میل 9150 تومان
ورق سیاه   5 میل 
9150 تومان
ورق سیاه 8 میل 10400 تومان
ورق سیاه 10 میل 9400 تومان
ورق سیاه 15  میل 9700 تومان

قیمت میلگرد

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان 6835 تومان
میلگرد 28-18 ابهر
6500 تومان
میلگرد 25-14 امیرکبیر
 6500 تومان
میلگرد 20-14 ظفربناب 6650 تومان
میلگر20-14 آرین فولاد 6350 تومان
میلگرد 25-18 پرشین فولاد 6350 تومان

قیمت نبشی وناودان

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
نبشی نمره 3  7550 تومان
نبشی نمره 4 7550 تومان
نبشی نمره 5 7550 تومان
نبشی نمره 6 7550 تومان
نبشی نمره 8 7500 تومان
ناودانی نمره 8 7550 تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 1120000 هزارتومان
تیر نمره 14 ذوبی 1330000 هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 1490000 هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 1680000 هزار تومان

تیر نمره 20ذوبی 2200000 هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 2480000هزار تومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ:3 خرداد
عنوان قیمت
قیمت زد2 میل تهران 9800 تومان
قییمت زد 2.5 میل تهران 9300 تومان
قیمت زد 3 میل تهران 9300 تومان
قیمت زد 2  میل اصفهان 9600 تومان
قیمت زد 2.5 میل اصفهان 9500 تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان 9500 تومان
  • ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • قبل از معرفی میلگرد حرارتی ، تعریفی از میلگرد داشته باشیم حتماً شما هم تا به حال از کنار ساختمان‌های در حال ساخت عبور کرده‌اید و میله‌های درازی ( میلگرد حرارتی ) را از نزدیک…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما