قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ14تیر
عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 12500تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5  12000تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 12000 تومان  
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 12000تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 12500تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی 12560 تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ :14تیر
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 10400 تومان
ورق سیاه 3  میل 9300 تومان
ورق سیاه   5 میل 
9300 تومان
ورق سیاه 8 میل 10300 تومان
ورق سیاه 10 میل 9570 تومان
ورق سیاه 15  میل 9670 تومان

قیمت میلگرد

تاریخ 14تیر
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان  8085تومان
میلگرد 28-18 ابهر
 7200تومان
میلگرد 25-14 امیرکبیر
 6850 تومان
میلگرد 20-14 ظفربناب 6650 تومان
میلگر20-14 آرین فولاد 6800 تومان
میلگرد 25-18 پرشین فولاد 6350 تومان

قیمت نبشی وناودان

تاریخ :14تیر
عنوان قیمت
نبشی نمره 3  9100تومان
نبشی نمره 4 9100تومان
نبشی نمره 5 9100تومان
نبشی نمره6 9100تومان
نبشی نمره 8 9100تومان
ناودانی نمره 8 9100تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ: 14تیر
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 1750000 هزارتومان
تیر نمره 14 ذوبی 1710000 هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 1920000 هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 2280000هزارتومان

تیر نمره 20ذوبی 3000000هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 3300000هزار تومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ: 14تیر
عنوان قیمت
قیمت زد2 میل تهران 11300 تومان
قییمت زد 2.5 میل تهران 11300تومان
قیمت زد 3 میل تهران 10400 تومان
قیمت زد 2  میل اصفهان 11200 تومان 
قیمت زد 2.5 میل اصفهان 11400تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان 11400تومان
  • ۷ تیر ۱۳۹۹
  • تیرآهن لانه زنبوری یا شبکه ای وقتی صحبت از مهندسی و معماری می شود ، قطعات و سازه های زیادی هستند که هر روزه به صنعت ساخت و ساز اضافه می شوند .تیرآهن لانه زنبوری…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما