قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ: 5مهر

 

عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 21900 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5  20900 تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 20900 تومان  
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 20900 تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 21900 تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی 21960 تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ:5مهر
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 21500 تومان
ورق سیاه 4  میل 16000 تومان
ورق سیاه 5 میل 
16000 تومان
ورق سیاه 6 میل 16200 تومان
ورق سیاه 8 میل 15200 تومان
ورق سیاه 12  میل 15200 تومان

قیمت میلگرد

تاریخ: 5مهر
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان 12885 تومان
میلگرد 25-14 ابهر
 12300 تومان
میلگرد 18-14 آمیرکبیر
 12450 تومان
میلگرد 20-16 پرشین فولاد  10900 تومان
میلگر25-14 آریان فولاد 12600 تومان
میلگرد 25-14 آناهیتا گیلان 12300 تومان

قیمت نبشی وناودانی

تاریخ:5مهر
عنوان قیمت
نبشی نمره 3 13800 تومان
نبشی نمره 4 13800 تومان
نبشی نمره 5 13800 تومان
نبشی نمره6 13800 تومان
نبشی نمره 8 13800 تومان
ناودانی نمره 8 13800 تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ: 5مهر
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 2600000 هزارتومان
تیر نمره 14 ذوبی 2560000 هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 2760000 هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 3060000 هزارتومان

تیر نمره 20ذوبی 4230000هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 5100000 هزلرتومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ: 5مهر
عنوان قیمت
قیمت زد2 میل تهران 20800 تومان
قییمت زد 2.5 میل تهران 19500 تومان
قیمت زد 3 میل تهران 18000 تومان
قیمت زد 2  میل اصفهان -
قیمت زد 2.5 میل اصفهان 20500 تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان 20000 تومان
  • ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
  • قیمت روز ضایعات آهن ضایعات آهن آلات همچون محصولات فولادی و آهنی ارزش زیادی دارند و به عنوان ماده اولیه بسیاری از محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل وابسته بودن بیشتر صنایع به محصولاتی…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما