قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ:24 اسفند
عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 9000 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5 9000 تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 9500 تومان  
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 9500 تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 9000 تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی 9060 تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ:13 اسفند
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 9400  تومان
ورق سیاه 3 میل 10100 تومان
ورق سیاه  5 میل  10300 تومان
ورق سیاه 6,8 میل 10000 تومان
ورق سیاه 10 میل 10150 تومان
ورق سیاه 15  میل 10250 تومان

قیمت میلگرد

تاریخ:20 اسفند
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان 6405 تومان
میلگرد 28-14 ابهر
6180 تومان
میلگرد 25-14 آناهیتاگیلان
-
میلگرد 25-16 نیشابور -
میلگرد 32-18 بافق یزد -
میلگرد 32-18 پرشین فولاد -

 

قیمت نبشی وناودان

تاریخ: 20 اسفند
عنوان قیمت
نبشی نمره 3  6450 تومان
نبشی نمره 4 6450 تومان
نبشی نمره 5 6450 تومان
نبشی نمره 6 6450 تومان
نبشی نمره 8 6450 تومان
ناودانی نمره 8 6450 تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ:20 اسفند
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 8700000 هزار تومان
تیر نمره 14 ذوبی 1140000 هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 1240000 هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 1730000 هزار تومان

تیر نمره 20ذوبی 1910000 هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 2350000 هزار تومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ: 21 اسفند
عنوان قیمت
قیمت زد2 میل تهران  9500 تومان
قیمت زد 2.5 میل تهران  9500 تومان
قیمت زد 3 میل تهران -
قیمت زد 2  میل اصفهان -
قیمت زد 2.5 میل اصفهان  9000 تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان  9000 تومان
  • ۴ فروردین ۱۳۹۹
  • بهترین بازار سرمایه گذاری در سال ۹۹ بهترین بازار سرمایه گذاری در سال ۹۹ :  قسمتی از نقدینگی سرگردان بازارها طی چند ماه گذشته به صورت هدفمند توسط برنامه ریزی های صورت گرفته فولادسازان بزرگ…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما