قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ:1 اسفند
عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 9400 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5  9300 تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 9800 تومان  
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 9800 تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 8700تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی
8730تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ:30 بهمن
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 9700 تومان
ورق سیاه 5 میل 1017 تومان
ورق سیاه  6 میل  1017 تومان
ورق سیاه 8 میل 1017 تومان
ورق سیاه 15-10 میل 1026 تومان
ورق سیاه 30  میل 1032 تومان

قیمت میلگرد

تاریخ:30 بهمن
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان 6275 تومان
میلگرد 28-14 ابهر 6200 تومان
میلگرد 25-14 احرامیان یزد
6200 تومان
میلگرد 20-14 پرشین فولاد 6200 تومان
میلگرد 32-18 آناهیتاگیلان 6300 تومان
میلگرد 32-18 احرامیان یزد 6200 تومان

 

قیمت نبشی وناودان

تاریخ: 30 بهمن
عنوان قیمت
نبشی نمره 3  6400 تومان
نبشی نمره 4  6400 تومان
نبشی نمره 5  6400 تومان
نبشی نمره 6  6400 تومان
نبشی نمره 8  6400 تومان
ناودانی نمره 8  6400 تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ:30 بهمن
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 810000 هزار تومان
تیر نمره 14 ذوبی 1150000 هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 1300000 هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 1630000 هزار تومان

تیر نمره 20ذوبی 1900000 هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 2250000 هزار تومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ: 30 بهمن
عنوان قیمت
قیمت زد 2 میل تهران 9480 تومان
قیمت زد 2.5 میل تهران 9400 تومان
قیمت زد 3 میل تهران 9400 تومان
قیمت زد 2  میل اصفهان -
قیمت زد 2.5 میل اصفهان 9250 تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان 9250 تومان
  • ۲۱ دی ۱۳۹۸
  • کاربرد نبشی و آیا در این زمینه آشنایی دارید؟ کاربرد نبشی و اینکه در ابتدا می بایستی بدانیم نبشی چیست؟ نبشی یکی از مصالح دارای اهمیت می باشد که در صنعت ساختمان سازی از آن…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما