قیمت های بروز بازار آهن آلات در ایران

قیمت قوطی و پروفیل 

تاریخ: 28 دی
عنوان قیمت
قوطی و پروفیل ضخامت 2 6990 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت3-2.5  6990 تومان
قوطی و پروفیل ضخامت 4 7000 تومان
قوطی وپروفیل ضخامت 6-5 7000 تومان
پروفیل سپری.لنگه دری.کلافی 7000 تومان
چهارچوب ساده.فرانسه.مکزیکی
7030تومان

قیمت ورق سیاه 

تاریخ:28 دی
عنوان قیمت
ورق سیاه 2 میل 7400 تومان
ورق سیاه 3 میل 7550 تومان
ورق سیاه  6 میل  7700 تومان
ورق سیاه 8 میل 7600 تومان
ورق سیاه 15-10 میل 7600 تومان
ورق سیاه 25-20 میل  

قیمت میلگرد

تاریخ:28 دی
عنوان قیمت
میلگرد 22-14 راد همدان 5225 تومان
میلگرد 28-14 ابهر 4920تومان
میلگرد 25-14 میانه
5100 تومان
میلگرد 32-12 آناهیتا_گیلان 5200تومان
میلگرد 28-14 احرامیان یزد 4950 تومان
میلگرد 32-12 پرشین فولاد
5050 تومان

 

قیمت نبشی وناودان

تاریخ: 28 دی
عنوان قیمت
نبشی نمره 3  5400 تومان
نبشی نمره 4  5400 تومان
نبشی نمره 5  5450 تومان
نبشی نمره 6  5450 تومان
نبشی نمره 8  5350 تومان
ناودانی نمره 8  5400 تومان

قیمت تیرآهن

تاریخ:25 دی
عنوان قیمت
تیر نمره 12 ذوبی 755000هزار تومان
تیر نمره 14 ذوبی 1030000هزار تومان
تیر نمره 16 ذوبی 1120000هزار تومان
تیر نمره 18 ذوبی

 1320000 هزار تومان

تیر نمره 20ذوبی 1515000 هزار تومان
تیر نمره 24 ذوبی 2040000 هزار تومان

قیمت زد وملزومات سوله

تاریخ: 25 دی
عنوان قیمت
قیمت زد 2 میل تهران 7050 تومان
قیمت زد 2.5 میل تهران 6900 تومان
قیمت زد 3 میل تهران 7000 تومان
قیمت زد 2  میل اصفهان 7000 تومان
قیمت زد 2.5 میل اصفهان 6900 تومان
قیمت زد 3 میل اصفهان 6900 تومان
  • ۲۱ دی ۱۳۹۸
  • کاربرد نبشی و آیا در این زمینه آشنایی دارید؟ کاربرد نبشی و اینکه در ابتدا می بایستی بدانیم نبشی چیست؟ نبشی یکی از مصالح دارای اهمیت می باشد که در صنعت ساختمان سازی از آن…
    مقالات بیشتر

    همکاران ما