ستونی

قوطی ۲۵ ۲۵

ستونی(کارخانه اصفهان)

ردیفمحصولضخامت ورقکارخانهوزن (کیلوگرم)طول شاخهقیمت(ریال)تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*1402/65اصفهان1401270000up1.45%
2ستونی 140*1402/8اصفهان1481270000up1.45%
3ستونی 140*1403اصفهان1601270000up1.45%
4ستونی 140*1403/5اصفهان1751270000up1.45%
5ستونی 140*1403/8اصفهان1881270000up1.45%
6ستونی 140*1404اصفهان2001270000up1.45%

ستونی(کارخانه های تهران)

ردیفمحصول ضخامت ورق کارخانهوزن (کیلوگرم) طول شاخه(متر) قیمت(ریال) تغییرات قیمتتوضیحات
1ستونی 140*140 2/65 تهران140 1266000down-1.49%
2ستونی 140*140 2/8 تهران1481266000down-1.49%
3ستونی 140*140 3 تهران1601266000down-1.49%
4ستونی 140*140 3/5 تهران1751266000down-1.49%
5ستونی 140*140 3/8 تهران1881266000down-1.49%
6ستونی 140*140 4 تهران2001266000down-1.49%
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 1 امتیاز: 5]